Program Nový príbeh

Na najprogresívnejších školách môžeme v posledných desaťročiach vidieť snahy o posun smerom k interdisciplinarite a budovanie mostov medzi vzdelávacou a občianskou sférou. Rastie tiež povedomie o význame vzdelávania pri podpore udržateľného spôsobu života. Vzhľadom k vážnosti našej globálnej situácie ale k týmto zmenám dochádza príliš pomaly a nekoordinovane. To, čo je potrebné, je nový kultúrny príbeh, ucelený a zmysluplný pohľad na svet, ktorý by dokázal spojiť všetky inšpiratívne impulzy podporujúce vyšší ľudský potenciál do podoby silného prúdu prinášajúceho pozitívnu zmenu.

Náš 1-ročný program Nový príbeh, ktorého druhý ročník otvárame v septembri 2022, vychádza v ústrety práve tejto potrebe.  

Tvorcom pozitívnej zmeny všetkých druhov, ktorí hľadajú cesty k zmysluplnej budúcnosti ponúkame integrovanú sústavu kurzov a workshopov, ktoré približujú komplexné súvislosti stojace na pozadí veľkých výziev dnešnej doby. Program slúži ako inšpirácia pre regeneráciu a vedomý redizajn spoločnosti budúcnosti a zároveň rozvíja teoretické aj praktické kompetencie kľúčové pre harmonický vzťah ľudského a prírodného sveta.  

Ako dosiahnuť to, aby myšlienky mobilizovali ľudí k činu?

Aby aktivisti nevyhoreli skôr než sa ich snaha meniť veci k lepšiemu stane novou skutočnosťou?

Aby vrcholoví manažéri dokázali vytvárať slobodné, kreatívne a férové prostredie pre svojich zamestnancov?

Aby sme sa ako jednotlivci aj ako celá spoločnosť boli schopní pozdvihnúť vyššie, k novému tvorivému vzletu?

Ako vytvoriť podmienky pre celospoločenskú renesanciu?


Odpoveď na tieto otázky nie je jednoduchá,

kľúčom je vzdelávanie.

Obsah programu

Prebudiť v človeku víziu a zapáliť vášeň pre jej realizáciu je možné len prostredníctvom nových myšlienok a hodnôt vyživujúcich autentickú tvorivosť. Iba takto sýtená tvorivosť dokáže vzdelávanie premeniť tak, aby každá myšlienka a každý nový poznatok v človeku rozvíjali nielen vedomie hlbokého spojenia s ním samotným, ale aj vedomie rovnako hlbokého spojenia so svetom. A presne to dnes potrebujeme. Odvážnych vizionárov spojených so zdrojom vlastnej kreativity i s celkom, ktorí toto jemné vnútorné puto dokážu zhmotňovať do podoby nového systému hodnôt a spoločenských štruktúr zodpovedajúcich nárokom našej dnešnej doby.

Na cestu poznávania seba i sveta sa vydávame prostredníctvom kurzov, workshopov a programov zasadených v štyroch základných oblastiach:

 • SebarozvojUzdravenie vonkajšieho sveta bude možné až potom, čo uzdravíme náš vnútorný svet a rozvinieme náš vyšší tvorivý potenciál.
 • Svetonáhľad – Výzvy, pred ktorými stojíme dokážeme premeniť na príležitosti len ak zmeníme civilizačný príbeh, ktorý si o svete rozprávame. 
 • Ekosystém – Život našej civilizacie možno naplniť novým zmyslom len ak sa ľudstvo opäť stane výhonkom, nie výnimkou ekosystému.
 • SpoločnosťPre obnovu vzťahov v sociálnej, politickej a ekonomickej sfére je potrebný prechod od paradigmy boja k paradigme spolupráce.
Svet hľadá svoju budúcnosť, seba v nej, seba v prírode, čase a kozme. Inštitút Gaia v programe Nový príbeh ponúka príležitosť zúčastniť sa dobrodružstva objavovania zmysluplnosti bytia človeka, jeho miesta v prírode, kultúre a v sebe samom. Stojí za to podstúpiť toto kreatívne dobrodružstvo, nájdete v ňom svetlo na začiatku aj konci tunela.

– prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.

KURZY

 1. Príbeh a cesta hrdinu 
  KTO: Jana Kurej
  KEDY: september – november 2022
 2. Kultúra a evolúcia vedomia: Cykly tvorivosti v živote civilizácie
  KTO: Vlado Lobotka
  KEDY: september 2022 – november 2022
 3. Archetypy, psyché a proces individuácie
  KTO: Jana Kurej
  KEDY: november 2022 – január 2023
 4. Príbeh západnej mysle: Z oduševnelého kozmu k odčarovanému svetu
  KTO: Vlado Lobotka
  KEDY: november 2022 – január 2023
 5. Tanec archetypov: Stredoveký obraz sveta vo svetle vedy
  KTO: Emil Páleš
  KEDY: február – apríl 2023
 6. Nová paradigma: Integrálne vízie pre nové milénium
  KTO: Vlado Lobotka
  KEDY: február – apríl 2023
 7. Nové ekonomické a spoločenské paradigmy
  KTO: David Sulík
  KEDY: apríl – jún 2023
 8. Regenerácia organizácií: Sloboda a ľudskosť na pracovisku
  KTO: Barbora Pálešová
  KEDY: apríl – jún 2023

september 2023 – prezentácia projektov a záverečných prác absolventov

Ak máš v spojitosti s programom otázky alebo nejasnosti, napíš nám.

WORKSHOPY

 1. Hlbinné prepojenie v jedinečnosti (tvorba komunity I.)
  KTO: Robi Jankovich
  KEDY: 1. – 4 september 2022
 2. Všímavá a nenásilná komunikácia: Reč, ktorá spája
  KTO: Dušan Šebo
  KEDY: 30. september – 2. október 2022
 3. Autentický pohyb: Cesta k príbehom tela
  KTO: Magda Takáčová
  KEDY: 28. – 30. október 2022
 4. Vedomé mužstvo a ženstvo: Vedomé vzťahy ako základ novej spoločnosti 
  KTO: Katarína Lumina & Viliam Zmeták
  KEDY: 2. – 4. december 2022
 5. Bdelosť, súcit a meditácia vhľadu
  KTO: Dušan Šebo
  KEDY: 4. – 8. január 2023
 6. Integračný seminár I.
  KTO: lektori + študenti
  KEDY: 3. – 5. február 2023
 7. Planetárne archetypy v eurytmii 
  KTO: Lucia Mačeková
  KEDY: 3. – 5. marec 2023
 8. Nový príbeh pre krajinu
  KTO: Anna Smetanová
  KEDY: 7. – 9. apríl 2023
 9. Úvod do permakultúry: Organický dizajn a udržateľná budúcnosť
  KTO: Paulína Urdová & Jozef Fekiač
  KEDY: 5. – 7. máj 2023
 10. Integračný seminár II.
  KTO: lektori + študenti
  KEDY: 2. – 4. jún 2023
 11. Dragon Dreaming (tvorba komunity II.)
  KTO:  Martin Gavalier
  KEDY: 30. jún – 2. júl 2023

Naši študenti

Program Nový príbeh je otvorený všetkým študentom, učiteľom, manažérom, žurnalistom, ekológom, umelcom, vedcom alebo občianskym aktivistom, ktorých pohľad na svet je tak trocha „out-of-the-box“ a ktorí chcú svoje už nadobudnuté poznanie a prax obohatiť o nové netradičné perspektívy.

 

Keďže kurzy a workshopy svojim obsahom i radením tvoria kompaktný celok, našou prioritou je nájsť 20 prezenčných účastníkov, ktorí sú ochotní si pre tento program vytvoriť dostatok času a sú schopní ho absolvovať vcelku, za jeden rok.

V prípade záujmu a voľnej kapacity je ale jednotlivé kurzy a workshopy možné absolvovať aj samostatne.

Všetky kurzy zároveň ponúkame i v online forme, takže účasť je otvorená aj pre diaľkových študentov, ktorým prezenčná forma nevyhovuje.

 

Chceš sa rozvíjať, celostne vzdelávať a inšpirovať k rastu svoje okolie?

Smeruješ k uvedomelejšiemu a zodpovednejšiemu vzťahu k okolitému svetu i k sebe samému?

Ak rád/rada kladieš otázky, ktoré idú priamo ku koreňu vecí, a máš odvahu prichádzajúce odpovede vnášať priamo do života, ponúkaný program je práve pre Teba.

 

Čo ti štúdium prinesie

Naším zámerom je podporiť formovanie kultúrne kreatívnych a osobnostne vyzretých ľudí, ktorí budú vo svojom pôsobení schopní iniciovať a realizovať pozitívne spoločenské zmeny reagujúce na výzvy 21. storočia. Čaká Ťa nezabudnuteľný rok plný nevšedných skúseností a vhľadov, počas ktorého získaš:

 1.    Rozhľad a nadhľad

Človek dokáže konať inteligentne len v miere v akej rozumie tomu, čo sa okolo neho deje. Program je nadizajnovaný tak, aby účastníkom pomohol zásadným spôsobom rozšíriť a prehĺbiť ich pohľad na svet a ich miesto v ňom. Ponúka možnosť porozumieť svetu okolo nás i v nás v transdisciplinárnych súvislostiach. Otvára nové perspektívy schopné stimulovať individuálnu imagináciu a tvorivosť. Rozvíja chuť neustále objavovať a podporuje odvahu presahovať vlastné obmedzenia – práve tam, za hranicou známeho a možného na nás totiž čaká naše skutočné JA.

 1.    Základy organického dizajnovania

Dôležitým predpokladom nášho prežitia v budúcnosti je naša schopnosť vedome vytvárať funkčné synergie s prírodným svetom. Účastníci si v priebehu programu osvoja hlavné princípy permakultúrneho dizajnu, pomocou ktorých budú schopní nadizajnovať permakultúrny projekt aplikovateľný na prostredie, v ktorom sa profesionálne realizujú.

 1.    Možnosť rozvinutia vlastnej vízie

Účastníci s vášňou pre myslenie budú mať možnosť štúdium ukončiť prezentáciou teoretickej práce rozoberajúcej nimi zvolenú tému, ktorá sa ich počas štúdia dotkla. Dizajn a prezentácia projektu predstavuje druhú, prakticky orientovanú možnosť ukončenia štúdia. V oboch prípadoch bude k dispozícii mentoring od zvoleného lektora.

 1.    Sieť ľudí

Medzi najcennejšie prínosy štúdia patrí spojenie s kvalitnými ľuďmi, ktorí navzájom hodnotovo rezonujú a zdieľajú nielen víziu, ale aj chuť a nadšenie túto víziu vnášať do každodenne žitej reality. Spoločná 1-ročná cesta účastníkov a lektorov vytvára k utkaniu takejto siete mimoriadne stimulujúce podmienky.

 1.    Perspektívu zapojenia do inšpiratívneho ekosystému regeneratívnych projektov

Spolu s lektormi a absolventmi prvého ročníka programu Nový pripravujeme na spustenie iniciatívu 3Horizonty. Zatiaľ máme pracovné skupiny zamerané na regeneráciu v týchto oblastiach:

– regenerácia vzdelávania (zakladáme strednú integrálnu školu: www.skolaprebuducnost.sk – škola bude v Bratislave, resp. v jej blízkom okolí, momentálne pracujeme na curricule, hľadáme učiteľov rezonujúcich s ideou školy a so záujmom absolvovať program Nový príbeh, manifest),

– regenerácia krajiny (cieľom je na Slovensko preniesť projekt Jiřího Malíka – záznam zo stretnutia s Jiřím),

– regenerácia mestského priestoru (s vedením mestskej časti Bratislava Nové mesto rozvíjame sústavu projektov vyNOVEné mesto),

– veda a filozofia (pripravujeme kurz k celostnej vede, ktorý chceme ponúknuť doktorandom prírodných aj humanitných odborov na UK a SAV, plus s témou súvisiace diskusné stretnutia, manifest),

– regenerácia firiem a organizácií (pracujeme na založení platformy Regenea zameranej na regeneráciu firiem a organizácií na princípe predstavených Lalouxom v jeho knihe Budoucnost organizacií, manifest),

– regenerácia komunitného života – na krásnom pozemku pod lesom pri Limbachu plánujeme vytvoriť komunitu inšpirovanú novým civilizačným príbehom spolubytia, ktorý náš program približuje,

– World Peace Game – ponúkame možnosť pomocou tejto hry skúsenostne uchopiť svetový proces.

Ďalšie pracovné skupiny budeme pribaľovať tak, ako budú pribúdať noví ľudia rezonujúci s regeneratívnym impulzom.

Ak máš v spojitosti s programom otázky alebo nejasnosti, napíš nám.

Podmienky štúdia

Štúdium je rozložené do 1-ročného študijného cyklu (september 2022 – september 2023), v priebehu ktorého študenti absolvujú 8 KURZOV a 11 WORKSHOPOV. Študovať je u nás možné v prezenčnej i online forme. Cyklus končí prezentáciou vlastného projektu alebo teoretickej práce, prostredníctvom ktorých si účastníci vzdelávania otestujú svoju schopnosť ďalej rozvíjať prijaté podnety.

Kurzy budú prebiehať v týždňovej frekvencii, formou večernej školy (každý kurz pozostáva z 10 stretnutí trvajúcich 1,5 h). Workshopy sa budú konať vo frekvencii raz za mesiac, počas víkendov. Kurzy sa budú konať v Bratislave, workshopy budú prebiehať mimo Bratislavy.

Prezenčná forma programu
8 KURZOV – spolu 120 hodín ucelenej výučby s transdisciplinárnym presahom pod vedením kvalifikovaných lektorov (1 x týždenne 17 – 21h).
4 INTEGRAČNO-KOMUNITNÉ SEMINÁRE (1x tvorba komunity metódou S. Pecka, 2x integračný seminár, 1x tvorba vízie metódou Dragon dreaming) a 7 WORKSHOPOV – spolu 198 hodín praktických a zážitkových stretnutí pod vedením skúsených školiteľov, sprievodcov a facilitátorov (1 x mesačne).
PRÍSTUP K ON-LINE ZÁZNAMOM KURZOV počas 1 roka.
ABSOLVENTSKÉ OSVEDČENIE – “HOLISTICKÝ DIZAJNÉR” sa získava po absolvovaní prezenčného štúdia, ktoré je ukončené individuálnym alebo tímovým holistickým projektom alebo teoretickou prácou.
EXPERTNÝ MENTORING – pri tvorbe záverečnej práce si študenti spomedzi našich lektorov môžu zvoliť svojho mentora, s ktorým budú môcť konzultovať svoj tvorivý proces.
HOLISTICKÉ KOMPETENCIE – kompetencie, ktoré získate, môžete uplatniť v osobnom aj profesnom živote v akejkoľvek oblasti vášho záujmu.

KREATÍVNY A REALIZAČNÝ PRIESTOR – možnosti tvorivej spolupráce medzi študentmi a lektormi sú dôležitou a podporovanou súčasťou vzdelávania.

Online forma programu
8 KURZOV – spolu 120 hodín integrálnej výučby s transdisciplinárnym presahom, ktorú vedú kvalifikovaní lektori.
PRÍSTUP K ON-LINE ZÁZNAMOM KURZOV počas 1 roka.

Účasť na jednotlivých kurzoch a workshopoch
Prezenčná účasť na kurzoch a workshopoch je závislá od aktuálnej kapacity – preferencia je kapacitu (20 účastníkov) naplniť študentmi so záujmom o absolvovanie celého programu.
Online účasť na kurzoch je neobmedzená, workshopy v online forme neponúkame.

1 KURZ – 15 hodín integrálnej výučby s transdisciplinárnym presahom, ktorý vedú kvalifikovaní lektori.
1 WORKSHOP – 18 hodín praktického a zážitkového učenia pod vedením skúsených školiteľov, sprievodcov a facilitátorov.

Ak máš v spojitosti s programom otázky alebo nejasnosti, napíš nám.