Predstavenie programu

V posledných desaťročiach môžeme vidieť snahy o posun smerom k prepájaniu odborov a budovaniu mostov medzi vzdelávacou a občianskou sférou. Rastie tiež povedomie o význame vzdelávania pri podpore udržateľného spôsobu života. Vzhľadom k vážnosti našej globálnej situácie ale k týmto zmenám dochádza príliš pomaly a nekoordinovane. To, čo je potrebné, je nový kultúrny príbeh, ucelený a zmysluplný pohľad na svet, ktorý by dokázal spojiť všetky inšpiratívne impulzy podporujúce vyšší ľudský potenciál do podoby silného prúdu prinášajúceho pozitívnu zmenu.

1-ročný program Nový príbeh, ktorý otvárame v septembri 2023, je našou odpoveďou na potrebu opätovne objaviť zmysel vzdelávania a prinavrátiť ho k jeho účelu – rozvíjať vyšší ľudský potenciál. 

Inovátorom a tvorcom pozitívnej zmeny, ktorí hľadajú cesty k zmysluplnej budúcnosti ponúkame sústavu kurzov a workshopov približujúcich hlbšie súvislosti stojace na pozadí veľkých výziev dnešnej doby. Program rozvíja teoretické a praktické kompetencie kľúčové pre kultiváciu harmonického vzťahu ľudského a prírodného sveta. Zároveň slúži ako východisko pre vedomú tvorbu spoločenstva, ktoré by mohlo pôsobiť ako malé semienko budúcnosti postavenej na spolubytí.

Ako dosiahnuť to, aby myšlienky mobilizovali ľudí k činu?

Aby aktivisti nevyhoreli skôr než sa ich snaha meniť veci k lepšiemu stane novou skutočnosťou?

Aby vrcholoví manažéri dokázali vytvárať slobodné, kreatívne a férové prostredie pre svojich zamestnancov?

Aby sme sa ako jednotlivci aj ako celá spoločnosť boli schopní pozdvihnúť vyššie, k novému tvorivému vzletu?

Ako vytvoriť podmienky pre celospoločenskú renesanciu?


Odpoveď na tieto otázky nie je jednoduchá,

kľúčom je vzdelávanie.

Obsah programu

Prebudiť v človeku víziu a zapáliť vášeň pre jej realizáciu je možné len prostredníctvom nových myšlienok a hodnôt vyživujúcich autentickú tvorivosť. Iba takto sýtená tvorivosť dokáže vzdelávanie premeniť tak, aby každá myšlienka a každý nový poznatok v človeku rozvíjali nielen vedomie hlbokého spojenia s ním samotným, ale aj vedomie rovnako hlbokého spojenia so svetom. A presne to dnes potrebujeme. Odvážnych vizionárov spojených so zdrojom vlastnej kreativity i s celkom, ktorí toto jemné vnútorné puto dokážu zhmotňovať do podoby nového systému hodnôt a spoločenských štruktúr zodpovedajúcich nárokom našej dnešnej doby.

Na cestu poznávania seba i sveta sa vydávame prostredníctvom kurzov, workshopov a programov zasadených v štyroch základných oblastiach:

 • SebarozvojUzdravenie vonkajšieho sveta bude možné až potom, čo uzdravíme náš vnútorný svet a rozvinieme náš vyšší tvorivý potenciál.
 • Svetonáhľad – Výzvy, pred ktorými stojíme dokážeme premeniť na príležitosti len ak zmeníme civilizačný príbeh, ktorý si o svete rozprávame. 
 • Ekosystém – Život našej civilizacie možno naplniť novým zmyslom len ak sa ľudstvo opäť stane výhonkom, nie výnimkou ekosystému.
 • SpoločnosťPre obnovu vzťahov v sociálnej, politickej a ekonomickej sfére je potrebný prechod od paradigmy boja k paradigme spolupráce.
Svet hľadá svoju budúcnosť, seba v nej, seba v prírode, čase a kozme. Inštitút Gaia v programe Nový príbeh ponúka príležitosť zúčastniť sa dobrodružstva objavovania zmysluplnosti bytia človeka, jeho miesta v prírode, kultúre a v sebe samom. Stojí za to podstúpiť toto kreatívne dobrodružstvo, nájdete v ňom svetlo na začiatku aj konci tunela.

– prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.

KURZY

 1. Cesta hrdinu a proces individuácie I. 
  KTO: Lukáš Karas
  KEDY: september – november 2023
 2. Život civilizácie a vývoj vedomia v čase
  KTO: Vlado Lobotka
  KEDY: september 2023 – november 2023
 3. Cesta hrdinu a proces individuácie II.
  KTO: Lukáš Karas
  KEDY: november 2023 – január 2024
 4. Príbeh západnej psyché: Z oduševnelého kozmu k odčarovanému svetu
  KTO: Vlado Lobotka
  KEDY: november 2023 – január 2024
 5. Tanec archetypov: Stredoveký obraz sveta vo svetle vedy
  KTO: Emil Páleš
  KEDY: február – apríl 2024
 6. Nová paradigma: Integrálne vízie pre nové milénium
  KTO: Vlado Lobotka
  KEDY: február – apríl 2024
 7. Nové ekonomické a spoločenské paradigmy
  KTO: David Sulík
  KEDY: apríl – jún 2024
 8. Regenerácia organizácií: Sloboda a ľudskosť na pracovisku
  KTO: Barbora Pálešová & Zuzana Gajdošová
  KEDY: apríl – jún 2024

Prezentácia projektov a záverečných prác absolventov:
KEDY: september 2024

Ak máš v spojitosti s programom otázky alebo nejasnosti, napíš nám.

WORKSHOPY

 1. Hlbinné prepojenie v jedinečnosti (tvorba komunity I.)
  KTO: Robi Jankovich & Zuzana Gajdošová
  KEDY: 7. september – 10. september 2023
 2. Všímavá a nenásilná komunikácia: Reč, ktorá spája
  KTO: Dušan Šebo
  KEDY: 29. september – 1. október 2023
 3. Autentický pohyb: Cesta k príbehom tela
  KTO: Magda Takáčová
  KEDY: 27. – 29. október 2023
 4. Integračný seminár I.
  KTO: lektori + študenti
  KEDY: 1. – 3. december 2023
 5. Bdelosť, súcit a meditácia vhľadu
  KTO: Dušan Šebo
  KEDY: 3. – 7. január 2024
 6. Vedomý muž, vedomá žena: Cesta i cieľ k naplnenému bytiu
  KTO: Radoslava Horváthová & Jozef Mihališin
  KEDY: 2. – 4. február 2024
 7. Integračný seminár II.
  KTO: lektori + študenti
  KEDY: 1. – 3. marec 2024
 8. Nový príbeh pre krajinu
  KTO: Anna Smetanová
  KEDY: 5. – 7. apríl 2024
 9. Úvod do permakultúry: Organický dizajn a udržateľná budúcnosť
  KTO: Jozef Fekiač & Marián Štefanko
  KEDY: 3. – 5. máj 2024
 10. Integračný seminár III.
  KTO: lektori + študenti
  KEDY: 28. – 30. jún 2024
 11. Dragon Dreaming 
  KTO: Martin Gavalier
  KEDY: 20. – 22. september 2024

Naši študenti

Program Nový príbeh je otvorený všetkým, ktorí chcú svoje už nadobudnuté poznanie a prax obohatiť o nové netradičné perspektívy. Ak je Váš pohľad na svet je tak trocha „out-of-the-box“ a viete, že by ste svoju tvorbu chceli prehĺbiť, ste na správnom mieste. 

 

Keďže kurzy a workshopy svojim obsahom i radením tvoria kompaktný celok, našou prioritou je nájsť 20 prezenčných účastníkov, ktorí sú ochotní si pre tento program vytvoriť dostatok času a sú schopní ho absolvovať vcelku, za jeden rok. V prípade záujmu a voľnej kapacity je ale jednotlivé kurzy a workshopy možné absolvovať aj samostatne. Všetky kurzy zároveň ponúkame i v online forme, takže účasť je otvorená aj pre diaľkových študentov, ktorým prezenčná forma nevyhovuje.

Záleží ti na tvorbe lepšej a spravodlivejšj spoločnosti?

Chceš sa rozvíjať, celostne vzdelávať a inšpirovať k rastu svoje okolie?

Smeruješ k uvedomelejšiemu a zodpovednejšiemu vzťahu k okolitému svetu i k sebe samému?

 

Ak rád/rada kladieš otázky, ktoré idú priamo ku koreňu vecí, a máš odvahu prichádzajúce odpovede vnášať priamo do života, ponúkaný program je práve pre Teba.

 

Čo ti štúdium prinesie

Naším zámerom je medzi nás pozvať tvorivých ľudí, vytvoriť bezpečný priestor na prijímanie nových myšlienok, na dotyk so sebou, na získanie vnútornej dôvery a schopnosti túto dôveru vkladať do iných a na objavenie vnútornej sily vziať zodpovednosť za budúcnosť sveta za niečo vlastné. Takýchto ľudí podľa nás potrebuje dnešná doba. Čaká Ťa nezabudnuteľný rok plný nevšedných skúseností, vzhľadov a stretnutí, počas ktorého získaš:

 1.    Rozhľad a nadhľad

Program sme nadizajnovali tak, aby Tebe i ostatným študentom pomohol rozšíriť a prehĺbiť pohľad na svet a objaviť svoje miesto v ňom. Ponúkame možnosť porozumieť svetu okolo nás i v nás v transdisciplinárnych súvislostiach. Spoločne otvárame nové perspektívy podporujúce individuálnu i skupinovú imagináciu a tvorivosť. V programe rozvíjame chuť neustále objavovať a s  odvahou prekonávať vlastné obmedzenia – práve tam, za hranicou známeho a možného na nás totiž čaká naše skutočné JA.

 1.    Základy organického dizajnovania

Dôležitým predpokladom nášho prežitia v budúcnosti je naša schopnosť vedome vytvárať funkčné synergie s prírodným svetom. Účastníci si v priebehu programu osvoja hlavné princípy permakultúrneho dizajnu, pomocou ktorých budú schopní nadizajnovať permakultúrny projekt aplikovateľný na prostredie, v ktorom sa profesionálne realizujú.

Dôležitým predpokladom našej kapacity vedome vytvárať krajšiu prítomnosť i budúcnosti je naša schopnosť podporovať funkčné synergie s prírodným i ľudským svetom. V priebehu programu si osvojíš hlavné princípy permakultúrneho dizajnu, princípy starostlivosti o socio-ekologické systémy v časoch pokračujúcich zmien a  princípy riadenia zmeny v organizáciách. Pomocou týchto znalostí, budeš schopný nadizajnovať permakultúrny projekt aplikovateľný na prostredie, v ktorom sa profesionálne realizuješ.

 1.    Rozvinutie vlastnej vízie

Program ponúka možnosť rozvinúť vlastný nápad alebo víziu v spolupráci s lektormi a ostatnými študentmi. Ak horíš vášňou pre myslenie a teoretické objavovanie budeš mať možnosť štúdium ukončiť prezentáciou práce rozoberajúcej tému, ktorá sa ťa  počas štúdia najviac dotkla. Ak sa na veci rád/a pozeráš prakticky, ako formu ukončenia štúdia si môžeš zvoliť dizajn a prezentáciu vlastného projektu. V oboch prípadoch budeš mať k dispozícii mentoring od zvoleného lektora a po ukončení vzdelávania budeš môcť svoju prácu prezentovať v kruhu absolventov.

 1.    Sieť ľudí

Účasť v programe prináša spojenie s kvalitnými ľuďmi, ktorí navzájom hodnotovo rezonujú a zdieľajú víziu, chuť a nadšenie túto víziu vnášať do každodenne žitej reality. Spoločná 1-ročná cesta študentov a lektorov vytvára k utkaniu takejto siete vzťahov mimoriadne stimulujúce podmienky.

 1.    Perspektívu zapojenia do inšpiratívneho ekosystému regeneratívnych projektov

Lektori, absolventi a priaznivci spoločne rozvíjajú ekosystém projektov, do ktorých sa študenti programu môžu zapojiť.

Živá krajina je transdiciplinárna iniciatíva, v ktorej sa  zameriavame na regeneráciu a spoluvytváranie krajiny. V snahe vytvoriť nový typ vzťahu s krajinou spájame odborníkov a laikov pre spoločné dizajnovanie, realizáciu a kontinuálne udržiavanie vodozádržných, krajinotvorných a biodiverzitu podporujúcich opatrení. Prototypovú realizáciu pripravujeme v spolupráci s obcou Kotrčiná Lúčka. Súčasťou iniciatívy je zároveň príprava 1-ročného vzdelávacieho programu zameraného na holistickú prácu s krajinou.  

Regenea je platforma zameraná na regeneráciu firiem a organizácií, ktorá rozvíja princípy ich organického spravovania a samoriadenia. Keďže firmy a organizácie vnímame ako komunity s výnimočným kreatívnym potenciálom a schopnosťou prinášať do spoločnosti živé hodnoty, náš tím transdisciplinárnych expertov a poradcov sa zameriava práve na podporu a kultiváciu tohto potenciálu. Súčasťou iniciatívy je zároveň príprava 1-ročného vzdelávacieho programu zameraného regeneráciu firiem a organizácií.. 

Spolubytie je iniciatíva združujúca ľudí pôsobiacich v oblastiach transformatívneho a zážitkového vzdelávania, zdravého životného štýlu, udržateľného a regeneratívneho spôsobu života, odovzdávania a spoluvytvárania znalostí prepájajúcich vedu, tradičné skúsenosti a umenie, budovania komunít a celostného prístupu k rozvoju človeka a jeho prostredia. Za týmto účelom organizuje zážitkové workshopy, prednášky a diskusie, mužské a ženské kruhy, meditačné ústrania a všeobecnú osvetu.

PodHUBie je multirozmený projekt, ktorý sa snaží prinášať a sprístupňovať informácie a porozumenie možnostiam a zákonitostiam komunitných procesov. Je zameraný na podporu prepojení medzi lokálnymi projektami a iniciatívami, symbiotické spolužitie ľudských organizmov s okolitým prírodným a kultúrno-spoločenským prostredím, na tvorbu podporujúcej kultúry a nových foriem vzdelávania, pričom na prepojenia využíva aj online nástroje slobodne poskytované hnutím open source.

Movement LAB je priestor a platforma, kde skúmame možnosti telo a pohyb prežívať ako prostriedok, nie ako cieľ. Telo a pohyb nám umožňujú nielen spoznávať samých seba, svoje vzťahy, svoje životné príbehy, ale aj polutvoriť a kreovať hlboké vzťahy so svetom. Z prežitku prepojení súvislostí medzi vnútornými poryvmi a vonkajšími okolnosťami, medzi mysľou a telom, dušou a svetom, vyrastá aj komunita ľudí, ktorú okolo tohto priestoru tvoríme.

World Peace Game je strategická hra, ktorá žiakom prináša možnosť prepojenosť globálneho spoločenstva preskúmať a zažiť cez kultúrne, sociálne, ekonomické, politické a vojenské okuliare. Hra sa hrá jeden celý týždeň a jej cieľom je každú zo zúčastnených krajín vyviesť z krízovej situácie spôsobom, ktorý nezaťažuje ostatné krajiny, a tak dosiahnuť trvalý svetový mier a prosperitu. Ponúkame možnosť pomocou tejto hry skúsenostne uchopiť dynamiku civilizačných procesov.

 

Keďže sa stále objavujú noví ľudia rezonujúci s impulzom tvorby krajšieho sveta, tento zoznam vôbec nie je konečný. Pripravujeme ďalšie projektové línie a tá, ktorú v sebe nesieš Ty, môze byť jednou z nich!

Ak máš v spojitosti s programom otázky alebo nejasnosti, napíš nám.

Podmienky štúdia

Štúdium je rozložené do 1-ročného študijného cyklu (september 2023 – september 2024), v priebehu ktorého študenti absolvujú 8 KURZOV a 11 WORKSHOPOV. Študovať je u nás možné v prezenčnej i online forme. Cyklus končí prezentáciou vlastného projektu alebo teoretickej práce, prostredníctvom ktorých si účastníci vzdelávania otestujú svoju schopnosť ďalej rozvíjať prijaté podnety. Súčasťou štúdia je aj spoločný priestor na vzájomne spoznávanie, zdieľanie a ticho.

Kurzy budú prebiehať v týždňovej frekvencii, formou večernej školy (každý kurz pozostáva z 10 stretnutí trvajúcich 1,5 h). Workshopy sa budú konať vo frekvencii raz za mesiac, počas víkendov. Kurzy sa budú konať v Bratislave, workshopy budú prebiehať mimo Bratislavy. Osobné stretávanie bude prebiehať pravidelne v dohodnutých priestoroch, v prírode, v záhrade. K dispozícii bude aj spoločný ONLINE priestor na platforme Discord.

Prezenčná forma programu
8 KURZOV – spolu 120 hodín ucelenej výučby s transdisciplinárnym presahom pod vedením kvalifikovaných lektorov (1 x týždenne 17 – 21h).
5 INTEGRAČNO-KOMUNITNÝCH SEMINÁROV (1x tvorba komunity metódou S. Pecka, 3x integračný seminár, 1x tvorba vízie metódou Dragon dreaming) a 7 WORKSHOPOV – spolu 198 hodín praktických a zážitkových stretnutí pod vedením skúsených školiteľov, sprievodcov a facilitátorov (1 x mesačne).
PRÍSTUP K ON-LINE ZÁZNAMOM KURZOV počas 1 roka.
ABSOLVENTSKÉ OSVEDČENIE – “HOLISTICKÝ DIZAJNÉR” sa získava po absolvovaní prezenčného štúdia, ktoré je ukončené individuálnym alebo tímovým holistickým projektom alebo teoretickou prácou.
EXPERTNÝ MENTORING – pri tvorbe záverečnej práce si študenti spomedzi našich lektorov môžu zvoliť svojho mentora, s ktorým budú môcť konzultovať svoj tvorivý proces.
HOLISTICKÉ KOMPETENCIE – kompetencie, ktoré získate, môžete uplatniť v osobnom aj profesnom živote v akejkoľvek oblasti vášho záujmu.

KREATÍVNY A REALIZAČNÝ PRIESTOR – možnosti tvorivej spolupráce medzi študentmi a lektormi sú dôležitou a podporovanou súčasťou vzdelávania.

Online forma programu
8 KURZOV – spolu 120 hodín integrálnej výučby s transdisciplinárnym presahom, ktorú vedú kvalifikovaní lektori.
PRÍSTUP K ON-LINE ZÁZNAMOM KURZOV počas 1 roka.

Účasť na jednotlivých kurzoch a workshopoch
Prezenčná účasť na kurzoch a workshopoch je závislá od aktuálnej kapacity – preferencia je kapacitu (20 účastníkov) naplniť študentmi so záujmom o absolvovanie celého programu.
Online účasť na kurzoch je neobmedzená, workshopy v online forme neponúkame.

1 KURZ – 15 hodín integrálnej výučby s transdisciplinárnym presahom, ktorý vedú kvalifikovaní lektori.
1 WORKSHOP – 18 hodín praktického a zážitkového učenia pod vedením skúsených školiteľov, sprievodcov a facilitátorov.

Ak máš v spojitosti s programom otázky alebo nejasnosti, napíš nám.