Program Nový príbeh

Na najprogresívnejších školách môžeme v posledných desaťročiach vidieť snahy o posun smerom k interdisciplinarite a budovanie mostov medzi vzdelávacou a občianskou sférou. Rastie tiež povedomie o význame vzdelávania pri podpore udržateľného spôsobu života. Vzhľadom k vážnosti našej globálnej situácie ale k týmto zmenám dochádza príliš pomaly a nekoordinovane. To, čo je potrebné, je nový kultúrny príbeh, ucelený a zmysluplný pohľad na svet, ktorý by dokázal spojiť všetky inšpiratívne impulzy podporujúce vyšší ľudský potenciál do podoby silného prúdu prinášajúceho pozitívnu zmenu.

Náš 1-ročný program Nový príbeh, ktorý otvárame v septembri 2019, vychádza v ústrety práve tejto potrebe.  

Učiteľom a manažérom, ktorí chcú vzdelávať nové generácie či viesť firmy a inštitúcie spôsobom vedúcim k zmysluplnej budúcnosti ponúkame integrovanú sústavu kurzov a workshopov, ktoré približujú komplexné súvislosti stojace na pozadí veľkých výziev dnešnej doby. Program slúži ako inšpirácia pre vedomý dizajn spoločnosti budúcnosti a zároveň rozvíja teoretické aj praktické kompetencie kľúčové pre harmonický vzťah ľudského a prírodného sveta.  

Ako dosiahnuť to, aby myšlienky mobilizovali ľudí k činu?

Aby aktivisti nevyhoreli skôr než sa ich snaha meniť veci k lepšiemu stane novou skutočnosťou?

Aby vrcholoví manažéri dokázali vytvárať slobodné, kreatívne a férové prostredie pre svojich zamestnancov?

Aby sme sa ako jednotlivci aj ako celá spoločnosť boli schopní pozdvihnúť vyššie, k novému tvorivému vzletu?

Ako vytvoriť podmienky pre celospoločenskú renesanciu?

Odpoveď na tieto otázky nie je jednoduchá,

kľúčom je vzdelávanie.

Obsah programu

Prebudiť v človeku víziu a zapáliť vášeň pre jej realizáciu je možné len prostredníctvom nových myšlienok a hodnôt vyživujúcich autentickú tvorivosť. Iba takto sýtená tvorivosť dokáže vzdelávanie premeniť tak, aby každá myšlienka a každý nový poznatok v človeku rozvíjali nielen vedomie hlbokého spojenia s ním samotným, ale aj vedomie rovnako hlbokého spojenia so svetom. A presne to dnes potrebujeme. Odvážnych vizionárov spojených so zdrojom vlastnej kreativity i s celkom, ktorí toto jemné vnútorné puto dokážu zhmotňovať do podoby nového systému hodnôt a spoločenských štruktúr zodpovedajúcich nárokom našej dnešnej doby.

Na cestu poznávania seba i sveta sa vydávame prostredníctvom kurzov, workshopov a programov zasadených v troch základných oblastiach:

 • Psychosofia približuje princípy vnútorného rastu jednotlivca v kontexte vývoja komplexných systémov
 •  Sociosofia podporuje chápenie vzťahov medzi životom jednotlivca a kultúrnou, politickou a ekonomickou sférou
 •  Ekosofia rozvíja umenie spolužitia medzi ľudským a prírodným svetom založené na symbióze a synergii
Svet hľadá svoju budúcnosť, seba v nej, seba v prírode, čase a kozme. Inštitút Gaia v programe Nový príbeh ponúka príležitosť zúčastniť sa dobrodružstva objavovania zmysluplnosti bytia človeka, jeho miesta v prírode, kultúre a v sebe samom. Stojí za to podstúpiť toto kreatívne dobrodružstvo, nájdete v ňom svetlo na začiatku aj konci tunela.

– prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.

KURZY

 1. Príbeh ako cesta k sebapoznaniu a poznaniu sveta
  KTO: Xénia Činčurová
  KEDY: september – november 2019
  ROZHOVOR S XÉNIOU
 2. Klimatické zmeny: Prejavy, príčiny a východiská
  KTO: Alexander Ač & Jozef Pecho
  KEDY: september – november 2019
  ROZHOVOR S ALEXANDROM A JOZEFOM
 3. Kultúra a evolúcia vedomia: Cykly tvorivosti v živote civilizácie
  KTO: Vlado Lobotka
  KEDY: november 2019 – január 2020
  ROZHOVOR S VLADOM
 4. Nové ekonomické a spoločenské paradigmy
  KTO: David Sulík
  KEDY: november 2019 – január 2020
  ROZHOVOR S DAVIDOM
 5. Príbeh západnej mysle: Z oduševnelého kozmu k odčarovanému svetu
  KTO: Vlado Lobotka
  KEDY: február – apríl 2020
  ROZHOVOR S VLADOM
 6. Úvod do permakultúry: Organický dizajn a udržateľná budúcnosť
  KTO: Jozef Fekiač & Václav Petráš
  KEDY: február – apríl 2020
  ROZHOVOR S JOZEFOM A VÁCLAVOM
 7. Tanec archetypov: Stredoveký obraz sveta vo svetle vedy
  KTO: Emil Páleš
  KEDY: apríl – jún 2020
  ROZHOVOR S EMILOM
 8. Nový príbeh: Integrálne vízie pre nové milénium
  KTO: Vlado Lobotka
  KEDY: apríl – jún 2020
  ROZHOVOR S VLADOM

jún – Prezentácia projektov a záverečných prác absolventov

WORKSHOPY

 1. Životný mýtus: Cesty k sebe cez hranice s neznámom
  KTO: Martin Nawrath, Kamila Bolfová & Slávek Keprt
  KEDY: 21.-22. september 2019
  ROZHOVOR S MARTINOM, KAMILOU A SLÁVKOM
 2. Budúcnosť sveta: Dystópia, utópia alebo protópia
  KTO: Enzo Essenza
  KEDY: 19.-20. október 2019
  ROZHOVOR S ENZOM
 3. Kaleidoskop špirálovej dynamiky: Svet hodnôt a hodnotových systémov
  KTO: Petra Uhlíková & Ladislav Uhlík
  KEDY: 15.-17. november 2019
  ROZHOVOR S PETROU A LADISLAVOM
 4. Vedomé mužstvo a ženstvo: Mužsko-ženské role v premenách doby
  KTO: Janka Vaculčiaková & Petr Hadač
  KEDY: 13.-15. december 2019
  ROZHOVOR S JANKOU A PETROM
 5. Vedomé rodičovstvo: Výchovou k integrite detí i rodičov
  KTO: Kamila Němečková
  KEDY: 17.-19. január 2020
  ROZHOVOR S KAMILOU
 6. Embodifulness: Všímavosť voči vedomiu tela ako cesta k celistvosti
  KTO: Katarína Fojtíková a Miluška Hazuchová
  KEDY: 14.-16. február 2020
  ROZHOVOR S KATARÍNOU a MILUŠKOU
 7. Zero waste a cirkulárna ekonomika: Cesty k dobrovoľnej skromnosti
  KTO: Lucia Grigová, Ivana Maleš & Petra Slezáková
  KEDY: 20.-22. marec 2020
  ROZHOVOR S LUCIOU, IVANOU A PETROU
 8. Dizajn komunitných záhrad: Zelená renesancia v mestách a na školách
  KTO: Jozef Fekiač & Václav Petráš
  KEDY: 17.-19. apríl 2020
  ROZHOVOR S JOZEFOM A VÁCLAVOM
 9. Spiritualita a jej premeny v čase: Cesty osobného a kolektívneho vývoja
  KTO: Kamila Němečková
  KEDY: 8.-10. máj 2020
  ROZHOVOR S KAMILOU
 10. Bdelosť, súcit a meditácia vhľadu
  KTO: Roman Miesler
  KEDY: 18.-21. jún 2020
  ROZHOVOR S ROMANOM

Naši študenti

Program Nový príbeh je otvorený všetkým študentom, učiteľom, manažérom, žurnalistom, ekológom, umelcom, vedcom alebo občianskym aktivistom, ktorých pohľad na svet je tak trocha „out-of-the-box“ a ktorí chcú svoje už nadobudnuté poznanie a prax obohatiť o nové netradičné perspektívy.

 

Keďže kurzy a workshopy svojim obsahom i radením tvoria kompaktný celok, našou prioritou je nájsť účastníkov, ktorí sú ochotní si pre tento program vytvoriť dostatok času a sú schopní ho absolvovať vcelku, za jeden rok.

Program je ale možné navštevovať i vo voľnejšom, 2-ročnom móde. V prípade záujmu a voľnej kapacity je jednotlivé kurzy a workshopy možné absolvovať aj samostatne.

Všetky kurzy zároveň ponúkame i v online forme, takže účasť je otvorená aj pre diaľkových študentov, ktorým prezenčná forma nevyhovuje.

 

Chceš sa rozvíjať, celostne vzdelávať a inšpirovať k rastu svoje okolie?

Smeruješ k uvedomelejšiemu a zodpovednejšiemu vzťahu k okolitému svetu i k sebe samému?

Ak rád/rada kladieš otázky, ktoré idú priamo ku koreňu vecí, a máš odvahu prichádzajúce odpovede vnášať priamo do života, ponúkaný program je práve pre Teba.

 

Čo ti štúdium prinesie

Naším zámerom je podporiť formovanie kultúrne kreatívnych a osobnostne vyzretých ľudí, ktorí budú vo svojom pôsobení schopní iniciovať a realizovať pozitívne spoločenské zmeny reagujúce na výzvy 21. storočia. Čaká Ťa nezabudnuteľný rok plný nevšedných skúseností a vhľadov, počas ktorého získaš:

 1.    Rozhľad a nadhľad

Človek dokáže konať inteligentne len v miere v akej rozumie tomu, čo sa okolo neho deje. Program je nadizajnovaný tak, aby účastníkom pomohol zásadným spôsobom rozšíriť a prehĺbiť ich pohľad na svet a ich miesto v ňom. Ponúka možnosť porozumieť svetu okolo nás i v nás v transdisciplinárnych súvislostiach. Otvára nové perspektívy schopné stimulovať individuálnu imagináciu a tvorivosť. Rozvíja chuť neustále objavovať a podporuje odvahu presahovať vlastné obmedzenia – práve tam, za hranicou známeho a možného na nás totiž čaká naše skutočné JA.

 1.    Základy organického dizajnovania

Dôležitým predpokladom nášho prežitia v budúcnosti je naša schopnosť vedome vytvárať funkčné synergie s prírodným svetom. Účastníci si v priebehu programu osvoja hlavné princípy permakultúrneho dizajnu, pomocou ktorých budú schopní nadizajnovať permakultúrny projekt aplikovateľný na prostredie, v ktorom sa profesionálne realizujú.

 1.    Možnosť rozvinutia vlastnej vízie

Účastníci s vášňou pre myslenie budú mať možnosť štúdium ukončiť prezentáciou teoretickej práce rozoberajúcej nimi zvolenú tému, ktorá sa ich počas štúdia dotkla. Dizajn a prezentácia permakultúrneho projektu predstavuje druhú, prakticky orientovanú možnosť ukončenia štúdia. V oboch prípadoch bude k dispozícii mentoring od zvoleného lektora.

 1.    Sieť ľudí

Medzi najcennejšie prínosy štúdia patrí spojenie s kvalitnými ľuďmi, ktorí navzájom hodnotovo rezonujú a zdieľajú nielen víziu, ale aj chuť a nadšenie túto víziu vnášať do každodenne žitej reality. Spoločná 1-ročná cesta účastníkov a lektorov vytvára k utkaniu takejto siete mimoriadne stimulujúce podmienky.

 1.    Perspektívu inšpiratívneho zamestnania

Pre ďalší rozvoj integrálneho impulzu v našom priestore je kľúčové založenie vzdelávacej inštitúcie, schopnej vytvárať bezpečné a stimulujúce prostredie umožňujúce v študentoch prebúdzať a rozvíjať ich vyšší ľudský potenciál. Účastníci nášho programu, ktorí pôsobia ako pedagógovia (alebo na toto životné poslanie ašpirujú), sa môžu zapojiť do projektu Škola pre budúcnosť, ktorého cieľom je v Bratislave založiť novú, integrálne orientovanú strednú školu, slúžiacu ako funkčný prototyp vzdelávacej inštitúcie budúcnosti.

Cena a podmienky štúdia

Štúdium je rozložené do 1-ročného študijného cyklu (sept. 2019 – jún 2020), v priebehu ktorého študenti absolvujú 8 KURZOV a 10 WORKSHOPOV. Študovať je u nás možné v prezenčnej i online forme. Cyklus končí prezentáciou vlastného projektu, prostredníctvom ktorého si účastníci vzdelávania otestujú svoju schopnosť ďalej rozvíjať prijaté podnety.

Kurzy budú prebiehať v týždňovej frekvencii, formou večernej školy (každý kurz pozostáva z 10 stretnutí trvajúcich 1,5 h). Workshopy sa budú konať vo frekvencii raz za mesiac, počas víkendov. Kurzy aj workshopy sa budú konať v Bratislave. Výnimkou je meditačný zásed, ktorý bude prebiehať mimo Bratislavy.

Prezenčná forma – v prezenčnej forme je kapacita programu limitovaná na 20 účastníkov. Ak sa program nenaplní, na štúdium prijmeme záujemcov o samostatné kurzy či workshopy (prihlasovanie na samostatné kurzy a workshopy bude otvorené vždy mesiac pred spustením daného kurzu/workshopu).

Online forma – časť programu tvorená kurzami je v online móde otvorená pre neobmedzený počet účastníkov. Workshopov sa v online forme nie je možné zúčastniť.

 

Zvýhodnené prihlasovanie je otvorené do 31. júla 2019. 

V prípade vyplnenia prihlášky do 31. júla – 700 eur (zľava 27%)*

Cena za celý program v prezenčnej (offline) forme po uplynutí termínu zvýhodneného prihlasovania – 960 eur*

Cena za samostatný kurz: 70 eur

Cena za samostatný workshop: 40 eur

Cena za kompletnú kurzovú časť programu v diaľkovej (online) forme –  200 eur v prípade prihlásenia pred 31. júlom., 280 eur po 31. júli. (zľava 50% oproti prezenčnému štúdiu)

Cena za samostatný kurz v diaľkovej (online) forme: 35 eur

* Program je možné uhradiť v dvoch splátkach. 50% je potrebné zaplatiť na začiatku štúdia (september 2019), druhú v januári 2020.

Ak máš záujem o štúdium, vyplň prosím prihlasovací formulár. Prihláška je záväzná až po zaplatení účastníckeho poplatku. V prípade, že pre vysoký záujem presiahneme kapacitu programu, účastníkov budeme vyberať na základe ich odpovedí.

Ak máš v spojitosti s programom otázky alebo akékoľvek nejasnosti, napíš nám.