Spriaznené organizácie:

ARCHEA – www.archea.sk
ArTUR – www.ozartur.sk
ART KRUH – www.artkruh.org
BUDAPEŠŤSKÝ KLUB ČESKÁ REPUBLIKA – www.clubofbudapest.cz
DUCHOVNÁ VEDA – www.duchovna-veda.webnode.sk
JAVORIE – www.javorie.com
KOMENSKÉHO INŠTITÚT – www.komenskehoinstitut.sk
MINDCOACH – www.mindcoach.sk
NATURE RECONNECTION – www.nature-reconnection.eu
PERMAKULTÚRA SK – www.permakultura.sk
SOKRATOV INŠTITÚT – www.sokratovinstitut.sk
SOPHIA – www.sophia.sk
ŠKOLA PERMAKULTÚRY – www.skolapermakultury.sk
ŽIVICA – www.zivica.sk

CALIFORNIA INSTITUTE OF INTEGRAL STUDIES – www.ciis.edu
CLIMATE SIGNALS – www.climatesignals.org
ECOLISE – www.ecolise.eu
EDUCATION REVOLUTION – www.educationrevolution.org
EVONOMICS – www.evonomics.com
INCREDIBLE EDIBLE NETWORK – www.incredibleediblenetwork.org.uk
INSTITUTE OF NOETIC SCIENCES – www.noetic.org
NAROPA UNIVERSITY – www.naropa.edu
OPENSCIENCES – www.opensciences.org
PRESCOTT COLLEGE – www.prescott.edu
SCEPTICAL ABOUT SCEPTICS – www.skepticalaboutskeptics.org
SET SCIENCE FREE – www.setsciencefree.org
SCHUMACHER COLLEGE – www.schumachercollege.org.uk
TRANSITION WORLD – www.transitionworld.org