Impulzy so zásadným potenciálom stimulovať autentickú tvorivosť mali historicky zväčša charakter zdanlivého „bláznovstva“, pretože radikálne presahovali hranice toho, čo bolo v danej spoločnosti považované za mysliteľné a možné. Rovnako tomu bude s veľkou pravdepodobnosťou i dnes. Tento priebežne dopĺňaný zoznam inšpiratívnych kníh vydaných v češtine a v slovenčine pri pátraní po moderných formách takéhoto „tvorivého bláznovstva“ môže poslúžiť ako užitočný odrazový mostík…;)

 

Andrejev, D.: Růže Světa
Abram, D.: Kouzlo smyslů
Bache, Christopher M.: Živá třída – Vyučování a kolektivní vědomí
Bamford, Ch: Nekončící stezky Sofie
Bateson, G.: Mysl a příroda
Capra, F.: Bod obratu
Capra, F.: Skryté súvislosti
Capra, F.: Tkáň života
Elgin, D.: Živý vesmír
Fox, M.: Skrytá spiritualita muže
Fox, M.: Příchod kosmického Krista
Grof, S.: Za hranice mozku
Grof. S.: Dobrodružství sebeobjevování
Grof, S.: Lidské vědomí a tajemství smrti
Grof, S.: Nové perspektivy v psychiatrii a psychologii 
Grof, S.: Kosmická hra
Grof, S.: Když se nemožné stane
Grof, S.: Psychologie budoucnosti
Grof. S. a Grofová Ch.: Holotropní dýchání
Grof, S. a Grofová Ch.: Krize duchovního vývoje
Grof, S. a Grofová Ch.: Nesnadné hledání vlastního Já
Grof, S., Lázsló, E. a Russell P.: Revoluce vědomí
Haidt, J.: Morálka lidské mysli
Chlup, R. (ed.): Pojetí duše v náboženských tradicích světa
Chlup, R. (ed.): Bůh a bohové
Kirchhoff, J.: Vykoupení přírody a přirozenosti  
Kirchhoff, J.: Jinosvět
Kornfield, J.: Po extázi prádelna
Laloux, F.: Budoucnost organizací
László, E. a Coelho P.: Můžeš změnit svět
László, E.: Věda a akášické pole – Integrální teorie všeho
László, E.: Nesmrtelná duše
Lipton, Bruce L.: Biológia presvedčenia
Lipton, Bruce L.: Spontánní evoluce
Lipton, Bruce L.: Efekt medových týždňov
Lobotka, V.: Cesta k zjednotenému kozmu
Losskij, Nikolaj O.: Filozofia intuitivizmu

Losskij, Nikolaj O.: Nauka o reinkarnaci

Losskij, Nikolaj O.: O mystickej intuícii
Martin, S.: Kosmické rozhovory
Masters, Robert E. L. a Houstonová, J.: Druhy psychedelické kušenosti
Neubauer, Z.: Skrytá pravda Země
Neubauer, Z.: O počátku, cestě a znamení časů
Neubauer, Z: Smysl a svět
Neubauer, Z.: O čem je věda?
Neubauer, Z.: O svatém Františku aneb zrození ducha novověku
Neubauer, Z.: O Přírodě a přirozenosti věcí
Neubauer, Z.: Do světa na zkušenou – O cestách tam a zase spátky
Neubauer, Z. a Fiala J.: Střetnutí paradigmat a řád živé skutečnosti
Páleš, E.: Angelologie dějin
Preece, R.: Moudrost nedokonalosti
Russell, P.: Od vědy k Bohu
Russell, P.: Okno v čase
Sheldrake, R.: Teorie morfické rezonance
Sheldrake, R.: Sedm experimentů, které by mohly změnit svět
Sheldrake, R.: Mylné domněnky vědy
Sheldrake, R.: Váš pes to ví
Sheldrake, R.: Nevysvětlené fenomény lidské mysli
Sheldrake, R. a Fox M.: Fyzika andělů
Sheldrake, R., Abraham, R. a McKenna T.: Trialogy na hranicích Západu
Skolimowski, H.: Účastná mysl
Solovjov, V.: Čtení o boholidství
Solovjov, V.: Ospravedlnění dobra
Solovjov, V.: Kritika abstraktních principů
Stephenson, B.: Co dělá z chlapců muže
Tarnas, R.: Vášeň západnej mysle
Thurman, R.: Vnitřní revoluce – O životě, o svobodě a o tom, jak získat opravdové štěstí 
Walsh, R. a Vaughan, F.: Cesty přesažení ega – Transpersonální vize
Wilber, K.: Stručná historie všeho
Wilber, K. a Treyia Wilberová: Odevzdání a odhodlání
Winkler, P.: Transpersonalní myšlení v psychologii a psychoterapii
Zemánek, J. (ed.): Geomancie a integrální kultura