Tešíme sa na odozvu záujemcov o štúdium a zároveň pozývame k spolupráci:
  • Ideovo a hodnotovo spriaznených odborníkov, ktorí by sa chceli stať členmi lektorského tímu
  • Verejne činné osobnosti schopné na spoločenskej úrovni podporovať a propagovať našu snahu
  • Študentov pracujúcich na ideovo a hodnotovo rezonujúcej diplomovke alebo dizertácii
  • Spriaznené organizácie so záujmom o spoluprácu pri realizácii inovatívnych vzdelávacích projektov

Napíšte nám

Inštitút Gaia

Inštitút Gaia, o.z.
IČO: 50844067
SNP 1428/8
01707 Považská Bystrica

Kontaktné údaje

Tel.: +421 908 234 239
E-mail: info@institutgaia.sk

Podpora činnosti

č.ú.: SK2009000000005152733927