Medzi svetmi: Rozhovory o Zemi, človeku a budúcnosti

Naša spoločnosť stojí pred výzvami dosiaľ nebývalého rozsahu. Či už sú to klimatické zmeny, postupujúci kolaps ekosystému, finančná a energetická kríza, eskalácia vojenských konfliktov alebo rastúca sociálna nerovnosť a stále vážnejšie psychické poruchy spojené s konzumným životným štýlom a stratou zmyslu života, všetky tieto výzvy k nám vysielajú veľmi jednoduchú informáciu: je potrebný zásadný kvalitatívny posun spojený s prehodnotením východísk, na ktorých sme vybudovali našu civilizáciu.

Nachádzame sa medzi svetmi, na prahu budúcnosti plnej otázok a na to, aby sme ako spoločnosť na túto situáciu dokázali tvorivo reagovať je potrebná živá spolupráca naprieč všetkými oblasťami ľudskej činnosti a naprieč všetkými kultúrno-spoločenskými prúdmi. Ako prekážky takejto spolupráce tu pôsobia dve úzko súvisiace príčiny. Prvou z nich je absencia civilizačnej vízie schopnej zastrešiť a integrovať množstvo vynárajúcich sa pozitívnych, no parciálnych snáh. Druhou sú kultúrne konflikty a s nimi spojená polarizácia. V zdravej spoločnosti by sa rôzne názorové skupiny celkom prirodzene stretávali v slobodnom diskusnom priestore a hľadali spoločnú cestu. Žiaľ, toto nie je naša realita. Spoločenský priestor ovládla mentalita boja s nepriateľom, ktorým je každý s odlišným názorom.

Cieľom diskusnej platformy Medzi svetmi je otvorenie dialógu zameraného na identifikáciu hlbších príčin dnešných civilizačných výziev a spoločné hľadanie východísk vedúcich k udržateľnej a zmyslom naplnenej budúcnosti.

 

1. Ako viesť dialóg v polarizovanej spoločnosti?

Úvodný cyklus stretnutí sa bude venovať kultúrnym konfliktom a spoločenskej polarizácii. Strenutia budú zamerané na:

  • popísanie polarizačného procesu a zvedomenie síl, ktoré ho poháňajú
  • priblíženie hlavných svetonáhľadových postojov a hodnotových spektier, ktorých vypäté prejavy vedú k vzniku izolovaných socio-kultúrnych bublín 
  • vytvorenie princípov vedenia dialógu, ktorých dodržiavanie by viedlo k depolarizácii a k spolupráci pri riešení systémových výziev

Pozvanie k účasti na tomto úvodnom cykle prijali: Zuza Fialová (sociologička a facilitátorka), Július Fujak (estetik a hudobník), Nicolas Giroux (degrowth aktivista), Juraj Hipš (odborník na vzdelávanie), Vlado Lobotka (filozof a aktivista), Emil Páleš (sofiológ), Mária Raučinová (bioetička a publicistka), Igor Smelý (psychiater a psychoterapeut), Richard Sťahel (filozof), Janka Vaculčiaková (ženská sprievodkyňa a terapeutka ) a Zuzana Vasičáková Očenášová (poradkyňa a facilitátorka).

Jednotlivé stretnutia sa budú konať v dvojtýždňovom rytme v Bratislave, v Kafé LAMPY (Černyševského 3761), pod moderátorským sprevádzaním Dušana Šeba (kouč a tréner rešpektujúcej komunikácie).

Prvé stretnutie – 16. marca, 18.00, diskutujúci: Vlado Lobotka, Emil Páleš a Janka Vaculčiaková.

Druhé stretnutie – 30. marca, 18.00, diskutujúci: Zuza Fialová, Juraj Hipš a Zuzana Vasičáková Očenášová.

Tretie stretnutie – 13. apríla, 18.00, diskutujúci: Mária Raučinová, Igor Smelý a TBA.

Štvrté stretnutie – 27. apríla, 18.00, diskutujúci: Július Fujak, Nicolas Giroux a Richard Sťahel.

Všetky stretnutia budeme zároveň streamovať.