Medzi svetmi: Rozhovory o Zemi, človeku a budúcnosti

Naša spoločnosť stojí pred výzvami dosiaľ nebývalého rozsahu. Či už sú to klimatické zmeny, postupujúci kolaps ekosystému, finančná a energetická kríza, eskalácia vojenských konfliktov alebo rastúca sociálna nerovnosť a stále vážnejšie psychické poruchy spojené s konzumným životným štýlom a stratou zmyslu života, všetky tieto výzvy k nám vysielajú veľmi jednoduchú informáciu: je potrebný zásadný kvalitatívny posun spojený s prehodnotením východísk, na ktorých sme vybudovali našu civilizáciu.

Nachádzame sa medzi svetmi, na prahu budúcnosti plnej otázok a na to, aby sme ako spoločnosť na túto situáciu dokázali tvorivo reagovať je potrebná živá spolupráca naprieč všetkými oblasťami ľudskej činnosti a naprieč všetkými kultúrno-spoločenskými prúdmi. Ako prekážky takejto spolupráce tu pôsobia dve úzko súvisiace príčiny. Prvou z nich je absencia civilizačnej vízie schopnej zastrešiť a integrovať množstvo vynárajúcich sa pozitívnych, no parciálnych snáh. Druhou sú kultúrne konflikty a s nimi spojená polarizácia. V zdravej spoločnosti by sa rôzne názorové skupiny celkom prirodzene stretávali v slobodnom diskusnom priestore a hľadali spoločnú cestu. Žiaľ, toto nie je naša realita. Spoločenský priestor ovládla mentalita boja s nepriateľom, ktorým je každý s odlišným názorom.

Cieľom diskusnej platformy Medzi svetmi je otvorenie dialógu zameraného na identifikáciu hlbších príčin dnešných civilizačných výziev a spoločné hľadanie východísk vedúcich k udržateľnej a zmyslom naplnenej budúcnosti.

 

1. Ako viesť dialóg v polarizovanej spoločnosti?

Úvodný cyklus stretnutí sa bude venovať kultúrnym konfliktom a spoločenskej polarizácii. Strenutia budú zamerané na:

  • popísanie polarizačného procesu a zvedomenie síl, ktoré ho poháňajú
  • priblíženie hlavných svetonáhľadových postojov a hodnotových spektier, ktorých vypäté prejavy vedú k vzniku izolovaných socio-kultúrnych bublín 
  • vytvorenie princípov vedenia dialógu, ktorých dodržiavanie by viedlo k depolarizácii a k spolupráci pri riešení systémových výziev

Pozvanie k účasti na tomto úvodnom cykle zatiaľ prijali: Zuza Fialová (sociologička a facilitátorka), Fedor Gál (spisovateľ a publicista), Nicolas Giroux (degrowth aktivista), Dalibor Jurášek (spoločenský vedec a analytik), Marek Novák (manažér a aktivista), Zuzana Očenášová-Vasičáková (terapeutka a facilitátorka), Adrián Ondrovič (politický ekonóm), Emil Páleš (sofiológ), Mária Raučinová (bioetička a publicistka), Igor Smelý (psychiater a psychoterapeut), Richard Sťahel (filozof), Martina Valachová (publicistka).

Jednotlivé stretnutia sa budú konať v dvojtýždňovom rytme v Bratislave, v Kafé LAMPY (Černyševského 3761), pod moderátorským sprevádzaním Vlada Lobotku (filozof a aktivista).

Prvé stretnutie (perspektíva alternatívy) – 30. marca, 18.00, diskutujúci: Martina Valachová, Emil Páleš a Dalibor Jurášek.

Druhé stretnutie (konzervatívna perspektíva) – 13. apríla, 18.00, diskutujúci: Mária Raučinová, Igor Smelý a Marek Novák.

Tretie stretnutie (ľavicová perspektíva) – 27. apríla, 18.00, diskutujúci: Richard Sťahel, Adrián Ondrovič a Nicolas Giroux.

Štvrté stretnutie (liberálna perspektíva) – 25. mája, 18.30, diskutujúci: Zuza Fialová, Zuzana Očenášová-Vasičáková a Fedor Gál.