Mojou najväčšou vášňou je vzdelávanie pre budúcnosť. Je to moja hlavná životná téma, ktorá vo mne rástla počas celej mojej dlhej krížovej cesty slovenskými a českými univerzitami, aby dozrela počas môjho štúdia na Kalifornskom inštitúte integrálnych štúdií. Práve tam som pojal zámer vytvoriť lokalizovanú a nízkonákladovú alternatívu k tomuto typu vysokej školy postavenej na novej paradigme Spolubytia, ktorá by dokázala poskytnúť porovnateľnú (optimálne vyššiu) kvalitu transformatívnej skúsenosti a zároveň by na lokálnej úrovni podporovala tvorivý cyklus od vízie k akcii.

Prvým krokom k naplneniu tohto zámeru bola moja účasť na veľkom medzinárodnom projekte Škola transformatívneho leadershipu, v rámci ktorého som mal na starosti tvorbu kurikula. To nakoniec vyústilo v to, že som, pilier za pilierom, kurz za kurzom, workshop za workshopom, nadizajnoval štruktúru celého budúceho bakalárskeho programu, ktorý mal slúžiť ako taký základ pre všetky typy holistických špecializácií rozvíjaných na magisterskom stupni. Cieľom projektu malo byť založenie plne inštitucionalizovanej Univerzity pre budúcnosť zasadenej v univerzitnom mestečku obklopenom vejárom rôznych regeneratívnych projektov, prostredníctvom ktorých by naši študenti do sveta vnášali svoje vízie a nápady. Jednoducho, živý a komplexný prototyp približujúci to, ako by mohla vyzerať regeneratívna budúcnosť. Tento zámer sa nám síce nepodarilo naplniť – projekt položili finančné, vzťahové a dizajnové problémy. Čo som si z neho ale okrem cenných skúseností odniesol, bol program, ktorý som nadizajnoval. Ten sa stal základom pre celú vzdelávaciu i projektovú ponuku Inštitútu Gaia, ktorý som založil s prostým cieľom – vytvoriť inšpiratívny priestor plný nových ideí a silných transformatívnych zážitkov, v ktorom by sa mohlo zrodiť semienko budúcnosti.

Priatelia, srdečne vás pozývam, vstúpte. 😉

Vlado Lobotka,
zakladateľ inštitútu, filozof a historik