Kurzy a workshopy v programe Nový príbeh sú usporiadané s ohľadom na ich vzájomný vzťah a jednotiacu perspektívu, ktorú nazývame Nový príbeh. Samotné kurzy však vzhľadom na formát školenia, komplexnosť obsahu a široký záber tém, ktorým sa venujú, neposkytujú dostatočný priestor na vnútornú integráciu ponúkaných perspektív a ich vzťah k životným súvislostiam relevantným pre účastníkov alebo celú spoločnosť. Integračné semináre I. a II. podporujú účastníkov v aktívnom hľadaní súvislostí medzi prezentovanými obsahmi, objavovaní všeobecných princípov platných v oblasti psycho-, socio- a ekosofie a skúmaní možností ich praktického uplatnenia v spoločenských procesoch. Cieľom víkendových integračných seminárov je: a) umožniť študentom hlbšie preskúmať prezentované koncepty a teórie, b) pomôcť pri príprave záverečného študentského projektu, c) integrovať a internalizovať získané vedomosti prostredníctvom techník využívajúcich inteligenciu tela, hlasu, maľby a hlbokého počúvania, d) umožniť skupine spoznať sa navzájom na hlbšej úrovni a poskytnúť priestor na vytvorenie možnej budúcej spolupráce.