LEKTORKA: JANA KUREJ

 

ANOTÁCIA
Kým nedorastieme do vlastných odpovedí toho, kto sme a aké je naše miesto na svete, na našej ceste za celistvosťou každý z nás 
pútnikov, hľadačov, alchymistov, príde do kontaktu s jungiánskym konceptom individuácie a zistí, že proces hľadania a poznávania seba samého bol dávno pred nami nespočetnekrát dôkladne zmapovaný. V priebehu života všetci bez rozdielu prechádzame premenami. Niektoré sú ako pomalá smrť, niektoré prichádzajú ako blesk z jasného neba. Koncept individuácie popisuje tieto premeny ako nevyhnutné súčasti našej cesty stávania sa samostatnou individualitou, človekom, osobnosťou. Ak chceme na našej vlastnej ceste postupovať bez zbytočného blúdenia, je pre nás nevyhnutnosťou tomuto procesu hlbšie porozumieť. V každej fáze nášho života sa nám z nášho nevedomia prihovára vždy iný archetyp a pýta si našu pozornosť. Naše vedomie má tendenciu sa brániť a udržiavať existujúce status quo. V priebehu kurzu si popíšeme jednotlivé štádia na našej ceste stávania sa zrelou osobnosťou a zoznámime sa s kľúčovými archetypmi, aby sme ich boli pripravení v momente, kedy nám zaklopú na dvere, privítať ako toho najvzácnejšieho priateľa, učiteľa, sprievodcu.

OBSAH KURZU
Naším najväčším úspechom popri samotnom narodení je naplniť svoj vlastný osud. Stať sa širšou, zrelšou a celistvejšou osobnosťou. Tento proces rastu a zrenia alebo slovami analytickej psychológie, proces individuácie budeme podrobne mapovať počas celého kurzu. Skutočný proces individuácie – vedomého vyrovnávania sa so svojím stredom alebo bytostným Ja – obvykle začína zranením osobnosti a utrpením, ktoré zranenie sprevádza. Alebo sa všetko zdá byť v poriadku, ale človek vo vnútri trpí smrteľnou nudou, otrávenosťou, prázdnotou, nič nedáva zmysel. Starý kráľ je chorý. Bez ohľadu na to, aký bol náš pôvodný vedomý plán, všetko musí ustúpiť nárokom našej nevedomej psyché. Kráľ je mŕtvy, nech žije nový Kráľ. V priebehu kurzu si priblížime prostredníctvom pojmov a nástrojov analytickej psychológie, súvislosti voľným okom neviditeľné, a pritom nevyhnuteľne spojené s procesom individuácie a jeho dovŕšenia. Budeme hľadať odpoveď na otázku, ako začleniť odkaz C.G. Junga do vlastného procesu individuácie. S vedomím, že semienko stromu už obsahuje strom celý. Niekde, hlboko vo vnútri, na samom dne svojej bytosti, vieme, kam máme ísť a čo máme robiť.

  1. Život a dielo C.G.Junga. Naplnil C.G. Jung svoj vlastný osud?
  2. Individuácia. Cesta za celistvosťou. Ako začleniť odkaz C.G. Junga do vlastného procesu individuácie.
  3. Základné pojmy analytickej  (jungovskej) psychológie. Základná štruktúra psyché. Koncept vedomia a nevedomia. Osobné a kolektívne nevedomie.
  4. Obsah kolektívneho nevedomia. Archetypy. Ako zažívame archetypy (ľudská skúsenosť).
  5. Psychologické typy. Typológia MBTI. Mužská a ženská psychológia. Anima a Animus.
  6. Tieň. Zostup do pekla alebo uvedomenie tieňa „Musíme se o člověku dozvědět co nejvíc, dokud každý Jekyll nespatří svého Hydea.“ Prečo tak radi sabotujeme sami seba. Jonáš v bruchu veľryby. Kráľ je mŕtvy, nech žije kráľ.
  7. Sny. Ako sa nám prihovára naša psyché prostredníctvom snov. Ako začleniť sny a prácu s nimi do celistvosti. Významné udalosti a spomienky. Synchronicita.
  8. Hranice nášho vývoja. Proces individuácie je dovŕšený.  Semienko stromu už obsahuje strom celý.
  9. Vedomie celistvosti u dieťaťa a na sklonku života.
  10. Svetový proces. Civilizácia. Civilizačná funkcia individuácie.

 

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY
Hollis, J. (2009): Mytologémy. Emitos a Nakladatelství Tomáše Janečka.
Jaffé, A.(2015): Vzpomínky, sny, myšlenky. Portál.
Jung, C.G. (2009): Výbor z díla I, II, III, V. Emitos a Nakladatelství Tomáše Janečka.
Jung, C.G. (2020): Mysterium coniunctionis I, II, III. Malvern.
Jung, C.G. (1994): Duše moderního člověka. Atlantis.
Jung, C.G. (1993): Analytická psychologie. Academia.
Jung, C.G. (2017): Člověk a jeho symboly. Portál.
Jung, M. (2008): Malý princ v nás. Portál.
Kast, V. (2011): Touha po druhém. O lásce v pohádkách. Portál.
McGuire, W., Hull, R.F.C (2015): Rozhovory s Jungem. Portál.
Moore, T. (2017): Kniha o duši. Gardenia.
Moore, T. (2014): Temné noci duše. Portál.
Puškárová, M. (2002): Tajemství milosti. Fontána.
Shamdasani, S. (2013): C. G. Jung: Život v knihách. Portál.