Kaleidoskop špirálovej dynamiky: Svet hodnôt a hodnotových systémov

Petra a Ladislav Uhlíkovci Dnes sa stále viac hovorí o globálnej kríze. Ako našu dobu vnímate vy?  Petra: Doba, v ktorej žijeme, je jedinečná. Ponúka nám úžasné možnosti, počnúc skvelým materiálnym zabezpečením, vďaka ktorému ľudia tu, ...

Embodifulness: Všímavosť voči vedomiu tela ako cesta k celistvosti

Kateřina Fojtíková Ako si si k vedomej práci s telom hľadala cestu a ako vnímaš vzťah medzi citom pre vlastné telo a citom pre prírodný svet? Téma “vtelesnenia” (embodiment) či všímavosti voči telesnému prežívaniu ...

Vedomé mužstvo a ženstvo: Mužsko-ženské role v premenách doby

Janka Vaculčiaková & Petr Hadač V čom je podľa vás naša doba jedinečná a ako vnímate výzvy, pred ktorými ako spoločnosť stojíme? Janka: Za veľké pozitívum považujem vedecko-technický rozvoj, ktorý nám rozšíril možnosti vo všetkých ...

Nové ekonomické a spoločenské paradigmy

David Sulík Dnes, tvárou v tvár výzvam spojeným s klimatickými zmenami a neudržateľnosťou súčasného konzumného spôsobu života, sa stále viac hovorí o premene systému. Ty sa ale téme nových spoločenských a ekonomických paradigiem ...

Budúcnosť sveta: Dystópia, utópia alebo protópia

Enzo Essenza Dystópia, utópia, protópia. Tieto slová nie sú práve bežné a bežný nie je ani kontext, v ktorom s nimi pracuješ. Ako si sa dostal téme, ktorej sa v svojom workshope venuješ? Môj workshop sa točí okolo jednej veľkej otázky, ...

Životný mýtus: Cesty k sebe cez hranice s neznámom

Kamila Bolfová, Martin Nawrath & Slávek Keprt Vedomá práca s vlastnou biografiou dnes rozhodne nie je súčasťou bežného vzdelávania a keďže aj všeobecný spoločenský étos spojený s procesom životného dozrievania túto dôležitú časť ...

Životný mýtus: Cesty k sebe cez hranice s neznámom

Kamila Bolfová, Martin Nawrath & Slávek Keprt   Vedomá práca s vlastnou biografiou dnes rozhodne nie je súčasťou bežného vzdelávania a keďže aj všeobecný spoločenský étos spojený s procesom životného dozrievania túto dôležitú ...

KALEIDOSKOP ŠPIRÁLOVEJ DYNAMIKY: Svet hodnôt a hodnotových systémov

LEKTORI: PETRA UHLÍKOVÁ & LADISLAV UHLÍK ANOTÁCIA Ľudské hodnoty môžeme právom označiť za kľúčového hýbateľa ľudskej motivácie. Pochopenie toho ako fungujú a ako sú organizované, nám môžu byť prospešné v mnohých oblastiach nášho ...

BDELOSŤ, SÚCIT A MEDITÁCIA VHĽADU

LEKTOR: ROMAN MIESLER ANOTÁCIA Bdelosť a súcit patria medzi najdôležitejšie vlastnosti našej mysle. Ak sú dostatočne rozvinuté, môžu podporiť nielen našu schopnosť sebavlády a kultivácie vlastných mentálnych, emočných a vôľových ...

SPIRITUALITA A JEJ PREMENY V ČASE: Cesty osobného a kolektívneho vývoja

LEKTORKA: KAMILA NĚMEČKOVÁ ANOTÁCIA V kontexte prístupu k človeku ako k bio-psycho-socio-spirituálnej bytosti, možno spiritualitu ponímať ako neoddeliteľnú dimenziu našej osobnosti. Jej odmietanie a potláčanie, ktoré je pre západnú ...