LEKTOR: VLADO LOBOTKA

 

ANOTÁCIA
Prakticky každá spoločenská štruktúra a inštitúcia okolo nás potrebuje inováciu, redizajn a transformáciu. Na miestnej, regionálnej, národnej a globálnej úrovni potrebujeme transformatívne zmeny vo vzdelávaní, správe vecí verejných, priemysle, doprave, infraštruktúre, energetických systémoch, vodnom hospodárstve, poľnohospodárstve a potravinových systémoch, zdravotných systémoch ako aj sociálnych systémoch. Aby však transformatívne inovácie mohli plne rozvinúť svoj tvorivý potenciál, je zároveň potrebné všetkých úrovniach, od miestnej po globálnu, prepracovať finančný a ekonomický systém. Tá najdôležitejšia transformácia, ktorá sa musí uskutočniť skôr ako sa pustíme do úplnej premeny povahy ľudskej prítomnosti na Zemi, je ale spojená s hlbokým spochybnením nášho spôsobu myslenia, nášho pohľadu na svet a nášho hodnotového systému. Hlbinné zmeny v našich mentálnych modeloch, základných presvedčeniach a predpokladoch o povahe reality ovplyvnia to, ako, čo a prečo dizajnujeme, potreby, ktoré vnímame, otázky, ktoré kladieme, a teda aj riešenia alebo odpovede, ktoré ponúkame. Naša kultúra je posadnutá rýchlymi riešeniami. Čas je luxusom a nechceme ním zbytočne plytvať na otázky. Čo ak ale rôzne krízy, ktoré všade okolo nás narastajú do obrovských rozmerov v skutočnosti predstavujú pozvanie k spomaleniu a k hĺbkovej sebareflexii, ktorá by nám pomohla lepšie uvidieť našu cestu do neistej a ťažko predpovedateľnej budúcnosti? 

 

OBSAH
Na preľudnenej planéte čeliacej hrozbe klimatických zmien a vyčerpaniu neobnoviteľných zdrojov, od ktorých v súčasnosti závisíme, si postupne začíname uvedomovať svoju vzájomnú prepojenosť. Zďaleka nie všetky typy reakcií na túto skutočnosť sú zdravé, ale aj tápanie a riziko odbočenia do slepej vývojovej uličky sú súčasťou procesu dozrievania, ktorým ako druh prechádzame. Zatiaľ čo väčšina našich súčasných ekonomických a politických systémov bola nadizajnovaná v kompetitívnom mentálnom nastavení výhra-prehra, začíname si uvedomovať, že ak nebudeme udržiavať zdravé fungovanie ekosystémov, znižovať všadeprítomnú nerovnosť a podporovať spoločenskú súdržnosť a medzinárodnú solidaritu prostredníctvom kultúry spolupráce, v stredne až dlhodobom časovom horizonte všetci prehráme. Prechod od prístupu výhra-prehra ku kultúre postavenej na prístupe výhra-výhra si vyžaduje rozsiahlu spoluprácu, ktorá by zabezpečila, že spolu s nami vyhrá aj príroda (výhra-výhra-výhra) a navyše vyhrá ako prvá, pretože je zdrojom hojnosti, na ktorej sme všetci závislí. Iba ak budeme spolupracovať pri vytváraní zdravšej, rozmanitejšej, a živšej planéty, budeme schopní tvoriť regeneratívnu kultúru, v ktorej sa na nikoho nebude zabúdať a víťazstvo bude patriť všetkým. Napriek tomu, že pre cestu smerujúcu k takejto budúcnosti sme sa ešte na druhovej úrovni nerozhodli, kultúrna špička ľudstva už začala spoznávať a oceňovať hodnoty a kvality vedúce k inovatívnym riešeniam typu výhra-výhra-výhra, ktoré podporujú kultúrnu, ekologickú a ekonomickú regeneráciu. Cieľom semináru je spoločne preskúmať rôzne inšpiratívne spôsoby, pomocou ktorých rastúce množstvo ľudí na celom svete už teraz pracuje na technologických, sociálnych, ekonomických a ekologických riešeniach slúžiacich nielen celému ľudstvu, ale aj vytváraniu podmienok, v ktorých môžu prekvitať všetky formy života.

 1. Žitie otázkami
 2. Cesty poznávania: od oddelenosti k participácii 
 3. Tri horizonty inovácií a kultúrnej zmeny 
 4. Integrálna teória
 5. Celosystémové myslenie
 6. Planetárne hranice a transformatívna reziliencia
 7. Dizajnovanie a kultúrna transformácia
 8. Lokalizácia a kultúra tvorcov
 9. Biologicky inšpirované inovácie
 10. Regenerácia ekonomiky
 11. Aktivizmus a prebúdzanie kolektívnej inteligencie
 12. Vnútorné počúvanie a regeneratívna kultúra
   

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY
Abram, D. (2013): Kouzlo smyslů – Vnímání a jazyk ve více než lidském světě. DharmaGaia.
Capra, F. (2004): Tkáň života – Nová syntéza mysli a hmoty. ACADEMIA.
Capra, F. (2010): Skryté súvislosti. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov.
Capra, F. (2002): Bod obratu. DharmaGaia.
Eisenstein, Ch. (2018): Krásnější svět je možný. Maitrea.
Eisenstein, Ch. (2020): Klíma – Nový príbeh, Inštitút Gaia
László, E., Grof, S., Russell, P. (2013): Revoluce vědomí. Carpe Momentum.
Tarnas, R. (2015): Vášeň západnej mysle
Wilber, K. (2010): Stručná historie všeho. Triton.
Wahl, D. Ch. (2024): Tvorba regeneratívnej kultúry, Inštitút Gaia.

 

PROFESNÝ ŽIVOTOPIS
Vlado Lobotka vyštudoval históriu na Komenského univerzite v Bratislave a filozofiu so zameraním na kozmológiu a vedomie na California Institute of Integral Studies v San Franciscu. Venuje sa kultúrnemu aktivizmu s ťažiskom v integrálnych štúdiách – rozvíja systémové inovácie v oblasti vzdelávania, zaujíma sa o socio-kultúrnu dynamiku vzniku a zániku civilizácií. Paralelne sa zaoberá permakultúrou a možnosťami jej využitia pri rôznych regeneratívnych prístupoch v intraviláne a extraviláne. Prekladá (Vášeň západnej mysle, Kvantové otázky, Klíma: Nový príbeh, Dizajn regeneratívnych kultúr, Skutočný Anthony Fauci), píše (Cesta k zjednotenému kozmu), lektoruje a momentálne si robí doktorát na Vienna University a na UKF v Nitre.