LEKTOR: VLADO LOBOTKA

 

ANOTÁCIA
Klimatická zmena spojená s touto krízou korení predovšetkým v type vzťahu medzi civilizáciou a prírodou. “Riešenia” v podobe technologických vylepšení a legislatívnych obmedzení sú pre nás zaujímavé, pretože nám umožňujú zotrvávať v predstave, že náš život, tak ako ho poznáme, by vďaka prechodu na nízkouhlíkový režim a alternatívne zdroje energie mohol pokračovať v podstate bezo zmeny, len v zelenom prevedení. Táto úroveň zmeny ale vôbec nerieši pokračujúce ničenie planetárneho ekosystému. Technologické a legislatívne riešenia sú príťažlivé iba z perspektívy človeka ktorý obsluhuje stroj. Stroj bez života. Naša planéta je ale živá a uzdraviť ju môžeme len ak život celej našej civilizácie naplníme novým zmyslom: obnoviť krásu, zdravie a život všetkých súčastí našej planéty, ktoré vzostup ľudstva v posledných tisícročiach negatívne zasiahol. Environmentálna kríza nás vyzýva k premene. K obnoveniu hlboko prežívaného vzťahu so všetkými formami života. Uzdravenie vonkajšieho sveta však bude možné až potom, čo uzdravíme náš vnútorný svet. To je možné ak prijmeme perspektívu sveta založenú na spolubytí, ktorá podporuje našu prirodzenú schopnosť cítiť, poznávať, milovať a tvoriť zdravé vzťahy s celým svetom.

 

OBSAH
Tým, že hlavný environmentálny naratív súčasnosti ku klimatickej zmene pristupuje primárne cez prizmu znižovania emisií z fosílnych palív, sú do veľkej miery zahmlievané omnoho väčšie, bezprostrednejšie a lokálnejšie dôsledky chybného spravovania krajiny, ktoré spôsobujú sucho, záplavy, teplotné vlny a ďalšie príklady extrémneho počasia. Ak sa pri snahe o riešenie rôznych aspektov globálnych výziev zameriame na ich povrchové prejavy bez toho, že by sme zároveň pracovali s ich hlbinnými príčinami, v prípade ich úspešného potlačenia sa tieto výzvy vrátia v novej, nebezpečnejšej forme. Uzdravenie planéty nie je otázkou minimalizácie nášho pôsobenia. Môže k nemu dôjsť len prostredníctvom premeny povahy nášho pôsobenia, v dôsledku iného typu participácie na prírodných procesoch, v ktorom sa ľudstvo opäť stane výhonkom, nie výnimkou ekosystému. Neznamená to, že pred dopadom našich činov budeme zatvárať oči alebo že sa ich budeme snažiť minimalizovať. Znamená to, že sa naše činy musia stať krásnymi, tak aby ich dopad slúžil všetkému životu. Miesto nezanechávania stôp sa musíme naučiť zanechávať krásne a uzdravujúce stopy. Seminár účastníkov prevedie hlavnými témami, okolo ktorých sa točí súčasný klimatický diskurz a pri každej z nich sa zameria na priblíženie nových tvorivých možností prinášaných Príbehom spolubytia.

1. Kríza bytia
2. Klimatický fundamentalizmus
3. Klimatické názorové spektrum a jeho pozadie
4. Paradigma vody
5. Uhlík: systémový pohľad
6. Riziká naratívu o globálnom otepľovaní
7. Revolúcia a evolúcia
8. Regenerácia ekosystému
9. Energia, populácia a rozvoj
10. Peniaze a dlh
11. Veríme vo vedu
12. Most k živému svetu

 

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY
Abram, D. (2013): Kouzlo smyslů – Vnímání a jazyk ve více než lidském světě.
DharmaGaia.
Capra, F. (2004): Tkáň života – Nová syntéza mysli a hmoty. ACADEMIA.
Capra, F. (2010): Skryté súvislosti. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov.
Capra, F. (2002): Bod obratu. DharmaGaia.
Eisenstein, Ch. (2018): Krásnější svět je možný. Maitrea.
Eisenstein, Ch. (2020): Klíma – Nový príbeh, Inštitút Gaia
László, E., Grof, S., Russell, P. (2013): Revoluce vědomí. Carpe Momentum.
Tarnas, R. (2015): Vášeň západnej mysle
Wilber, K. (2010): Stručná historie všeho. Triton.
Wahl, D. Ch. (2024): Tvorba regeneratívnej kultúry, Inštitút Gaia.

 

PROFESNÝ ŽIVOTOPIS
Vlado Lobotka vyštudoval históriu na Komenského univerzite v Bratislave a filozofiu so zameraním na kozmológiu a vedomie na California Institute of Integral Studies v San Franciscu. Venuje sa kultúrnemu aktivizmu s ťažiskom v integrálnych štúdiách – rozvíja systémové inovácie v oblasti vzdelávania, zaujíma sa o socio-kultúrnu dynamiku vzniku a zániku civilizácií. Paralelne sa zaoberá permakultúrou a možnosťami jej využitia pri rôznych regeneratívnych prístupoch v intraviláne a extraviláne. Prekladá (Vášeň západnej mysle, Kvantové otázky, Klíma: Nový príbeh, Dizajn regeneratívnych kultúr, Skutočný Anthony Fauci), píše (Cesta k zjednotenému kozmu), lektoruje a momentálne si robí doktorát na Vienna University a na UKF v Nitre.