Úvodná stránka

Cieľom Inštitútu Gaia je obnoviť pôvodnú funkciu vzdelávania ako brány vedúcej človeka k uvedomelejšiemu a zodpovednejšiemu vzťahu k okolitému svetu i k sebe samému. Namiesto dnes bežného vzdelávania, v ktorom dominujú krátkodobé ...