Cieľom Inštitútu Gaia je obnoviť pôvodnú funkciu vzdelávania ako brány vedúcej človeka k uvedomelejšiemu a zodpovednejšiemu vzťahu k okolitému svetu i k sebe samému.

Namiesto dnes bežného vzdelávania, v ktorom dominujú krátkodobé ekonomické záujmy a mechanické memorovanie encyklopedických dát odtrhnutých od skutočného života, ponúkame vzdelávanie schopné v človeku prebudiť a kultivovať vlastné tvorivé sily, schopnosť celostne myslieť a vedome konať.

Popri práci venovanej vnútornému sebarozvoju vytvárame priestor pre témy približujúce rozsah, hlbšie príčiny i celkové smerovanie veľkých globálnych výziev, pred ktorými dnes vo všetkých oblastiach stojíme.

Poznanie umožňujúce orientáciu v mnohovrstvových spoločenských výzvach a morálnu vôľu k ich aktívnemu prekonávaniu totiž možno hľadajúcemu človeku sprostredkovať len prácou na kultivácii vlastného charakteru a rozvojom kontextuálneho myslenia.

Faktom je, že naša planéta nepotrebuje viac úspešných ľudí. Zúfalo však potrebuje viac mierotvorcov, liečiteľov, obnovovateľov, rozprávačov príbehov a milovníkov života. Potrebuje ľudí, ktorí vedia, ako žiť. Potrebuje ľudí s mravnou odvahou a ochotou bojovať za svet, ktorý bude obývateľný a ľudský. A tieto kvality majú len málo spoločného s úspechom tak, ako ho bežne definujeme.

– David W. Orr

Program Nový príbeh

Spoločenským inovátorom a kultúrnym kreatívcom všetkých druhov ponúkame sústavu kurzov a workshopov, ktoré približujú komplexné, transdisciplinárne súvislosti stojace na pozadí veľkých výziev dnešnej doby.

Program slúži ako základ pre vedomý dizajn spoločenského systému budúcnosti a zároveň rozvíja individuálne praktické kompetencie, ktoré sú kľúčové pre harmonický vzťah ľudského a prírodného sveta.

Tešíme sa na odozvu záujemcov o štúdium a zároveň pozývame k spolupráci:

Ideovo a hodnotovo spriaznených odborníkov, ktorí by sa chceli stať členmi lektorského tímu

Verejne činné osobnosti schopné na spoločenskej úrovni podporovať a propagovať našu snahu

Študentov pracujúcich na ideovo a hodnotovo rezonujúcej diplomovke alebo dizertácii

Spriaznené organizácie so záujmom o spoluprácu pri realizácii inovatívnych vzdelávacích projektov

Napíšte nám