Budúcnosť našej civilizácie je priamo závislá na budúcnosti vzdelávania.

Cieľom Inštitútu Gaia je obnoviť pôvodnú funkciu vzdelávania ako brány vedúcej človeka k uvedomelejšiemu a zodpovednejšiemu vzťahu k okolitému svetu i k sebe samému.  Namiesto dnes bežného vzdelávania, v ktorom dominujú krátkodobé ekonomické záujmy a mechanické memorovanie encyklopedických dát odtrhnutých od skutočného života, ponúkame vzdelávanie schopné v človeku prebudiť a kultivovať jedinečné tvorivé sily, schopnosť celostne myslieť a vedome konať. Popri práci venovanej vnútornému sebarozvoju vytvárame priestor pre témy približujúce rozsah, hlbšie príčiny i celkové smerovanie veľkých globálnych výziev, pred ktorými dnes vo všetkých oblastiach stojíme. Poznanie umožňujúce orientáciu v mnohovrstvových spoločenských výzvach a morálnu vôľu k ich aktívnemu prekonávaniu totiž možno hľadajúcemu človeku sprostredkovať len prácou na kultivácii vlastného charakteru a rozvojom kontextuálneho myslenia.

Program Nový príbeh

Učiteľom a spoločenským inovátorom ponúkame sústavu kurzov a workshopov, ktoré približujú komplexné, transdisciplinárne súvislosti stojace na pozadí veľkých výziev dnešnej doby. Program slúži ako základ pre vedomý dizajn spoločenského systému budúcnosti a zároveň rozvíja individuálne praktické kompetencie, ktoré sú kľúčové pre harmonický vzťah ľudského a prírodného sveta.

viac…

Tešíme sa na odozvu záujemcov o štúdium a zároveň pozývame k spolupráci:

  • ideovo a hodnotovo spriaznených odborníkov, ktorí by sa chceli stať členmi lektorského tímu;
  • verejne činné osobnosti schopné na spoločenskej úrovni podporovať a propagovať našu snahu;
  • študentov so záujmom o spoluprácu s Inštitútom Gaia alebo o písanie obsahovo rezonujúcej bakalárskej, magisterskej alebo doktorandskej práce;
  • spriaznené organizácie so záujmom o spojenie síl pri realizácii projektov orientovaných na inovatívne vzdelávanie.
X