LEKTOR: LUKÁŠ KARAS

ANOTÁCIA
Mýty spojené s cestou hrdinu tvoria dôležitú súčasť histórie ľudstva. Jej nositeľmi sme my všetci, pretože účasť na nej získavame už samotným narodením a historické vývojové štádiá sa zrkadlia aj vo všetkých nasledujúcich štádiách vývoja ľudskej osobnosti, ktorými počas života prechádzame. Joseph Campbell v diele “Tísíc tvárí hrdinu” identifikuje Cestu hrdinu ako monomýtus, ktorý si ľudstvo rozpráva stále dokola naprieč všetkými civilizáciami. Neexistuje preto postava, s ktorou sa je prirodzenejšie stotožniť, nielen v období dospievania, ale vždy keď čelíme novej skúsenosti a hrozí, že nás pohltí niečo väčšie než sme my sami. Všetky príbehy o hrdinovi majú spoločné nasledovné prvky: S hrdinom sa najčastejšie stretávame v bežnom svete a keďže pôsobí celkom obyčajne, dokážeme sa s ním ľahko ztotožniť. Táto idyla je následne narušená nečakanou výzvou k dobrodružstvu v podobe konfliktu alebo problému, ktoré je potrebné vyriešiť. Hrdina spočiatku túto výzvu najskôr odmieta (strach, váhanie, neistota), no po stretnutí s múdrym mentorom, ktorý prináša nadhľad a usmernenie, získava sebadôveru potrebnú na to, aby sa mohol vydať na cestu plnú skúšok, spojencov a nepriateľov. Ich hlavným účelom je ho pripraviť na vrcholný test a konfrontáciu so svojimi najväčšími strachmi, ktorých prekonaním získava odmenu v podobe rôznych magických darov či hlbokého poznania. Takto obohatený hrdina sa rozhoduje vrátiť nazad, do bežného sveta. Predtým ho však čaká ešte posledná, najnebezpečnejšia skúška na život a na smrť, ktorá predstavuje skutočné vyvrcholenie príbehu – očistu prostredníctvom smrti a následného vzkriesenia. Až po tejto záverečnej konfrontácii s vlastným Tieňom sa hrdina, premenený cestou, ktorú prekonal, nakoniec vracia tam, kde všetko začalo – domov. Kurz mapujúci vzťah cesty hrdinu a procesu individuácie pozostáva z dvadsiatich večerov a bude rozdelený na dva na seba nadväzujúce celky.

OBSAH KURZU
Vďaka spojeniu hrdinskej cesty s psychologickým výkladom individuačného procesu v psychológii C. G. Junga a jeho pokračovateľov si v rámci tohto kurzu priblížime druhú časť mapu duše, symbolicky približujúcu výzvy a potreby životných obdobia spojeného s tým, čo James Hillman nazýva utváranie duše. Slnko sa blíži k svojmu západu a jáský komplex, ktorý si v prvej polovici života vyvzdrovoval nezávilosť na nevedomí je teraz natoľko silný, aby integroval jeho obsahy. Začína jeho zostup do hlbín, kde podobne ako Dante, nachádza peklo osobného nevedomia, stretáva sa s tieňom aby sa následne vysporiadal a archetypom animy/anima. Z tohto vysporiadania vrcholiaci posvätným sobášom – hieros gamos – sa zrodí dieťa, toľko podobné Nietzscheho nadčloveku: “Dieťa je nevinnosťou a zabudnutím, je novým počatím, je hrou, je okolo seba sa roztáčajúcim, je prvým pohybom, je posvätným Áno.” Ide o zrodenie Bytostného ja. To v indivíduu klíčilo od počiatku a bolo v ňom prítomné ako obraz v srdci, ako počiatočný semenný obraz, ktorý Michelangelo nazýval Image de la cour. Individuum dosahuje svoje maximálne uskutočnenie a stáva sa svojim vlastným bytostným Ja. Podobne ako v prvom kurze, aj tu všetky vývojové etapy druhej polovice života podrobíme psychologickému výkladu a popíšeme si ich za pomoci rozprávok, snov, umenia a mýtov.

  1. večer: Temná noc duše
  2. večer: Zostup k bohyni – Iniciácia ženy
  3. večer Archetyp trickstera
  4. večer: Archetyp animy
  5. večer: Archetyp anima
  6. večer: Archetyp zmyslu / múdreho starca
  7. večer: Archetyp dieťaťa
  8. večer: Bytostné Ja a synchronicita
  9. večer: Duša a kozmos
  10. večer: J. Hillman – Terapia ako revolučná bunka


ŠTUDIJNÁ LITERATÚRA
Campbell, J. (2017) Tisíc tváří hrdiny. Argo.
Jung, C.G. (2009) Výbor z díla VIII. Hrdina a archetyp matky. Emitos a Nakladatelství Tomáše Janečka.
Jung, C.G. (2017) Aspekty mužství. Portál.
Jung, C.G. (2015) Odpověď na Jóba. Vyšehrad.
Hollis, J. (2009) Mytologémy. Emitos a Nakladatelství Tomáše Janečka.
Jung, C.G. (1994) Duše moderního člověka. Atlantis.
Jung, C.G. (1993) Analytická psychologie. Academia.
Jung, C.G. (2017) Člověk a jeho symboly. Portál.
Shamdasani, S. (2013) C. G. Jung: Život v knihách. Portál.
McGuire, W., Hull, R.F.C (2015) Rozhovory s Jungem. Portál.
Kast, V. (2011) Touha po druhém. O lásce v pohádkách. Portál.
Jung, M. (2008) Malý princ v nás. Portál.
Jaffé, A.(2015) Vzpomínky, sny, myšlenky. Portál.