LEKTOR: LUKÁŠ KARAS

ANOTÁCIA
Mýty spojené s cestou hrdinu tvoria dôležitú súčasť histórie ľudstva. Jej nositeľmi sme my všetci, pretože účasť na nej získavame už samotným narodením a historické vývojové štádiá sa zrkadlia aj vo všetkých nasledujúcich štádiách vývoja ľudskej osobnosti, ktorými počas života prechádzame. Joseph Campbell v diele “Tísíc tvárí hrdinu” identifikuje Cestu hrdinu ako monomýtus, ktorý si ľudstvo rozpráva stále dokola naprieč všetkými civilizáciami. Neexistuje preto postava, s ktorou sa je prirodzenejšie stotožniť, nielen v období dospievania, ale vždy keď čelíme novej skúsenosti a hrozí, že nás pohltí niečo väčšie než sme my sami. Všetky príbehy o hrdinovi majú spoločné nasledovné prvky: S hrdinom sa najčastejšie stretávame v bežnom svete a keďže pôsobí celkom obyčajne, dokážeme sa s ním ľahko ztotožniť. Táto idyla je následne narušená nečakanou výzvou k dobrodružstvu v podobe konfliktu alebo problému, ktoré je potrebné vyriešiť. Hrdina spočiatku túto výzvu najskôr odmieta (strach, váhanie, neistota), no po stretnutí s múdrym mentorom, ktorý prináša nadhľad a usmernenie, získava sebadôveru potrebnú na to, aby sa mohol vydať na cestu plnú skúšok, spojencov a nepriateľov. Ich hlavným účelom je ho pripraviť na vrcholný test a konfrontáciu so svojimi najväčšími strachmi, ktorých prekonaním získava odmenu v podobe rôznych magických darov či hlbokého poznania. Takto obohatený hrdina sa rozhoduje vrátiť nazad, do bežného sveta. Predtým ho však čaká ešte posledná, najnebezpečnejšia skúška na život a na smrť, ktorá predstavuje skutočné vyvrcholenie príbehu – očistu prostredníctvom smrti a následného vzkriesenia. Až po tejto záverečnej konfrontácii s vlastným Tieňom sa hrdina, premenený cestou, ktorú prekonal, nakoniec vracia tam, kde všetko začalo – domov. Kurz mapujúci vzťah cesty hrdinu a procesu individuácie pozostáva z dvadsiatich večerov a bude rozdelený na dva na seba nadväzujúce celky. 

 

OBSAH KURZU
Jungiánska perspektíva reflektuje funkciu hrdinského mýtu vo vzťahu k procesu individuácie. V rámci tohto kurzu sa prostredníctvom bohatého odkazu C. G. Junga a jeho pokračovateľov budeme venovať rôznym obrazom hrdinu zachytených nielen v svetovej kultúrnej a náboženskej tradícii, ale aj v súčasnej literatúre a filmovom priemysle, s cieľom pomocou pochopenia štruktúry tohto monomýtu získať prvú časť cestovnej mapy, prostredníctvom ktorej sa budeme lepšie orientovať vo vlastnom individuačnom procese. 

Budeme sa venovať výzvam, prekážkam a individuálnym úlohám prvej polovice života, teda poňatiu indivídua, ktoré ako hrdina, podobný slnku, stúpa k svojmu zenitu. Pri skúmaní tejto fázy života zameranej na rozvoj silného jaského komplexu, pôsobiaceho smerom navonok, ale začneme v detstve, kedy opúšťame rodinné prostredie, kde nás významným spôsobom formoval materský a otcovský element a my prekračujeme prah dospievania, aby sme vyšli v ústrety svetu a speli k budúcemu životu. Tu, vo svete, chceme osvedčiť vlastné schopnosti, založiť „kráľovstvo“. Ako slnko, ktoré povstáva z lona noci, aj my teraz mierime k zenitu kde chceme dobyť vlastný Olymp. Všetky tieto vývojové etapy prvej polovice života podrobíme psychologickému výkladu, popíšeme si ich za pomoci rozprávok, snov, umenia a mýtov. Osvetlíme funkciu a pôsobenie archetypu Veľkej ženskosti a Veľkého mužstva, vykreslíme vznik jaskeho komplexu, persony a tieňa a na príklade mýtu o Heraklovi si rozoberieme celý individuálny proces a archetypálny scenár hrdinského putovania.

  1. večer: Jungova mapa duše
  2. večer: Archetyp Matky
  3. večer: Archetyp Otca
  4. večer: Jaský komplex – detstvo a stvorenie sveta
  5. večer: Archetyp hrdinu a hrdinská cesta
  6. večer: Héraklova cesta – Individuačný proces
  7. večer: Komplexy
  8. večer: Materský komplex – Attis a Kronos
  9. večer: Otcovský komplex – Medúsa a Aténa
  10. večer: Persona a tieň – doktor Jekyll a pán Hyde

 

ŠTUDIJNÁ LITERATÚRA
Campbell, J. (2017) Tisíc tváří hrdiny. Argo.
Jung, C.G. (2009) Výbor z díla VIII. Hrdina a archetyp matky. Emitos a Nakladatelství Tomáše Janečka.
Jung, C.G. (2017) Aspekty mužství. Portál.
Jung, C.G. (2015) Odpověď na Jóba. Vyšehrad.
Hollis, J. (2009) Mytologémy. Emitos a Nakladatelství Tomáše Janečka.
Jung, C.G. (1994) Duše moderního člověka. Atlantis.
Jung, C.G. (1993) Analytická psychologie. Academia.
Jung, C.G. (2017) Člověk a jeho symboly. Portál.
Shamdasani, S. (2013) C. G. Jung: Život v knihách. Portál.
McGuire, W., Hull, R.F.C (2015) Rozhovory s Jungem. Portál.
Kast, V. (2011) Touha po druhém. O lásce v pohádkách. Portál.
Jung, M. (2008) Malý princ v nás. Portál.
Jaffé, A.(2015) Vzpomínky, sny, myšlenky. Portál.