LEKTORKY: BARBORA PÁLEŠOVÁ & ZUZANA GAJDOŠOVÁ

 

ANOTÁCIA
Napriek tomu, že nové technológie, globalizácia a vývoj myslenia ľudí počas posledných desaťročí postavili azda všetky oblasti ľudskej činnosti pred potrebu zásadnej transformácie, spôsob akým spolupracujeme a riadime firmy či organizácie ostal z veľkej časti nezmenený. Väčšina firiem ešte stále funguje na hierarchickom modeli riadenia, ktorý síce bol osožný v období industrializácie, ale na nároky dnešnej komplexnej, neustále sa meniacej doby už nedokáže adekvátne reagovať. K organizáciám viac nemôžme pristupovať ako k stroju, zloženému zo súboru mechanických častí prepojených vopred danými, nemennými vzťahmi, ktoré je možné “zhora” kontrolovať. Spôsoby našej spolupráce by mali začať fungovať na princípoch decentralizácie, autonómie a flexibilnej reorganizácie podľa aktuálneho kontextu. Inými slovami, potrebujeme sa inšpirovať miliónmi rokov praxe prírodných systémov a obohatiť ju o unikátne dary a schopnosti, ktorými ako ľudia disponujeme. Cieľom kurzu je študentom priblížiť najnovšie postupy organického spôsobu riadenia organizácií a poskytnúť im praktické nástroje na tvorbu organizácií, firiem a komunít založených na princípoch samoriadenia, celistvosti a evolučného zmyslu.

 

OBSAH KURZU
Keď sa regeneratívne organizácie rozhodnú “sploštiť” tradičný hierarchický systém riadenia, nezahodia hierarchie ako také, ale postavia ich na dynamických princípoch závislých v každom momente od kontextu a reálnych kompetencií a skúseností zaangažovaných ľudí (príkladom je prirodzená rastová hierarchia, na ktorej sú vystavané všetky organické systémy s ich atómami, bunkami, orgánmi, sústavami, ekosystémami organizmov atď.). Ak sa systém ocitne bez jedného lídra alebo vedenia, správu potrebuje prebrať jasný, transparentný systém hodnôt a pravidiel, ktorý zaväzuje všetkých, vrátane vedenia. Ide o jasné pravidlá hry, ktoré si hráči potrebujú pružne prispôsobovať v závislosti od aktuálnej potreby. Aké sú tieto pravidlá a ako je možné, že stovky firiem, organizácií a komunít po celom svete nezávisle od seba za posledné desaťročia zostavili podobné systémy pravidiel hoci ich hracie plány a stratégie sú úplne odlišné? Na kurze sa dotkneme kľúčových oblastí pomáhajúcich stále väčšiemu počtu lídrov vytvárať prostredia, v ktorých sa sloboda a zodpovednosť elegantne dopĺňajú, autenticita a osobnostný rast predstavujú základné palivo fungovania a zmysel smerovania organizácie je vnímaný takmer ako samostatná, živá entita, ktorá presahuje súčet individuálnych názorov a perspektív zainteresovaných strán. 

 

  1. Špirálová dynamika: vývoj organizačných modelov posledných desaťročí
  2. Tealové organizácie: líderstvo pomocou vnútorného kompasu
  3. Zmysel ako líder systémov
  4. Distribúcia moci a rezistencia k zmene
  5. Autonómna kultúra: systém rolí a dohôd
  6. Rozhodovacie techniky: využívanie kolektívnej inteligencie pre efektívne rozhodnutia
  7. Rituály, rytmy, retrospektívy a zmysluplné stretnutia
  8. Bezpečné prostredie: Podpora dôvery, rešpektu a starostlivosti
  9. Konflikty a spätná väzba: radikálna úprimnosť a citlivá prítomnosť
  10. Budúcnosť firiem a organizácií v kontexte globálnych zmien a výziev

 

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY
Cumps Jef. (2018). SocIocracy 3.0: The novel. Lannoo Campus.
Hutchins Giles, Storm Laura. (2019). Regenerative leadership: The DNA of life-affirming 21st century organisations. Wordzworth
Laloux Frederic. (2020). Budoucnost organizací: Průvodce budováním organizací v 21. století na základě evoluce lidského uvažování. PeopleComm
Lowe Brent, Basterfield Susan, Marsh Travis. (2020). Lead together: The bold, brave, intentional path to scaling your business. Page two.
Robertson Brian J. (2015). Holacracy: The revolutionary management system that abolishes hierarchy. Portfolio Penguin
Slade Samantha. (2018). Going horizontal: Creating a non-hierarchical organization, one practice at a time. Berrett-Koehler publishers

Užitočné linky:
https://reinventingorganizationswiki.com/
https://thenatureofbusiness.org/
https://targetteal.com/en/read/
https://corporate-rebels.com/
https://www.greaterthan.works/toolbox
https://thesystemsthinker.com/dancing-with-systems/
https://blog.holacracy.org/introducing-the-holacracy-practitioners-guide-3ea6df523623