LEKTORKA: JANA KUREJ


ANOTÁCIA
Zámerom našich stretnutí bude priblížiť sa symbolickému jazyku mýtov, bájí, rozprávok, ale aj všetkých príbehov, ktorých súčasťou je cesta hrdinu.  Mýtus o hrdinovi je súčasťou histórie ľudstva. Jej nositeľmi sme všetci, pretože účasť na nej získavame už samotným narodením. Tento obraz sa vyvíja spôsobom odrážajúcim všetky štádia vývoja ľudskej osobnosti. Joseph Campbell v diele “Tísíc tvárí hrdinu” identifikuje Cestu hrdinu ako Príbeh, ktorý si ľudstvo rozpráva stále dokola naprieč všetkými civilizáciami. Neexistuje postava, s ktorou sa je prirodzenejšie stotožniť, nielen v období dospievania, ale vždy keď čelíme novej skúsenosti a hrozí, že nás pohltí niečo väčšie než sme my sami. Všetky príbehy o hrdinovi majú spoločné nasledovné prvky – hrdina sa zvyčajne narodí za zázračných okolností do skromných pomerov. Už veľmi skoro hrdina prejavuje nezvyčajné nadanie a mimoriadne schopnosti. V hraničných situáciách sa vždy objavia silní ochrancovia, ktorí hrdinovi umožnia tirumfovať tam, kde iní zlyhali. Rýchly vzostup často sprevádza pýcha, zrada alebo sebaobetovanie, ktoré končí hrdinovou smrťou. Jeho rozpoznaním získavame cestovnú mapu a navigáciu ako sa orientovať vo vlastných procesoch na pozadí aktuálnych kulís. 

 

OBSAH KURZU
Postavu hrdinu je pre nás prirodzené hľadať a premietať na výnimočné osobnosti, umelcov, športovcov, lídrov. V rámci kurzu sa budeme venovať obrazom hrdinu v našej kultúrnej a náboženskej tradícii, ale aj v súčasnom filmovom umení, priemysle, literatúre. Pozrieme sa na obraz a cestu hrdinu v Biblii a grécko rímskej mytológii, na to, kto (čo) sa skrýva za náboženskými a mytologickými postavami, ako sa formuje identitu hrdinu v rozprávkach a ako je jeho cesta zachytená v hermetickej tradícii. Na postavu hrdinu sa zameriame aj zo systemickej perspektívy. Reflektor  namierime aj na archetyp hrdinu v našom vlastnom živote. Každý z nás čelí každodenným výzvam, ktoré sú súčasťou nášho vlastného mýtu. Všetci sa takmer každý deň stretávame aj so smrťou, depresiou, zúfalstvom, ponížením. Urobiť to, čo od nás život žiada, často stojí hrdinské úsilie. Každým takýmto aktom posúvame svoje vlastné hranice a otvárame nové horizonty. 

Jungiánska perspektíva reflektuje funkciu hrdinského mýtu vo vzťahu k procesu individuácie. Najväčším ľudským úspechom (po narodení) je naplniť svoj vlastný osud. Nežijeme preto, aby sme žili život niekoho iného. Vyrovnať sa so všetkým, čomu je potrebné v priebehu života čeliť, aj  to je cesta hrdinu. Všetci poznáme príbeh Jonáša, ktorý sa ocitol v bruchu veľryby. Podobný regres zažíva každý z nás nespočetnekrát v podobe temnej noci duše a množstva našich životných cyklov a križovatiek. Tieto skúsenosti nám sprostredkujú prvý kontakt s nevedomím aj samotnú iniciáciu (prebudenie) hrdinu. Ak sa rozhodneme zotrvať v mori nevedomia a nevyvíjať úsilie na opätovné vynorenie a premenu s tým spojenú, nastáva smrť nášho osobného potenciálu. Náš hrdina sa utopil v hlbokých vodách. Aj zážitok smrti však môže viesť k novému životu. Dráma nového zrodenia sa v nás často môže rozohrať práve skrze smrť a následnú integráciu protipólov, tak, ako je to zachytené  v alchýmii. Než sa však plne zformuje náš nový mýtus, sme veľmi zraniteľní a bez adekvátnej prípravy alebo podpory zo strany sprievodcov nie sme schopní udržať naše fragmenty pohromade. Padáme, a znova vstávame. Cesta hrdinu začína opätovným zrodením do každého nového rána.

 

ŠTUDIJNÁ LITERATÚRA
Campbell, J. (2017) Tisíc tváří hrdiny. Argo.
Jung, C.G. (2009) Výbor z díla VIII. Hrdina a archetyp matky. Emitos a Nakladatelství Tomáše Janečka.
Jung, C.G. (2017) Aspekty mužství. Portál.
Jung, C.G. (2015) Odpověď na Jóba. Vyšehrad.
Hollis, J. (2009) Mytologémy. Emitos a Nakladatelství Tomáše Janečka.
Jung, C.G. (1994) Duše moderního člověka. Atlantis.
Jung, C.G. (1993) Analytická psychologie. Academia.
Jung, C.G. (2017) Člověk a jeho symboly. Portál.
Shamdasani, S. (2013) C. G. Jung: Život v knihách. Portál.
McGuire, W., Hull, R.F.C (2015) Rozhovory s Jungem. Portál.
Kast, V. (2011) Touha po druhém. O lásce v pohádkách. Portál.
Jung, M. (2008) Malý princ v nás. Portál.
Jaffé, A.(2015) Vzpomínky, sny, myšlenky. Portál.