LEKTORI: RADOSLAVA HORVÁTHOVÁ & JOZEF MIHALIŠIN

ANOTÁCIA
Jeden starý deduško v Číne, ktorý žil istú časť života v Európe a mohlo mu byť okolo osemdesiat, mi na moju otázku: “Aký je podľa neho dôvod, že my v európe (na Slovensku) máme málo múdrych, zdravých starých mužov a ženy?” pomaly odpovedal toto: “Hlavný z dôvodov, prečo je u vás málo múdrych starých ľudí, ktorí by boli inšpiráciou a vzorom mladším, je ten, že múdri starí ľudia, staršinovia môžu vyrásť a dozrieť jedine z psychicky dospelých mužov a žien. U vás na starom kontinente je mnoho fyzicky zrelých mužov a žien, no psychika väčšiny z nich ostala v období adolescencie. Staršina, múdry starý muž alebo múdra stará žena nemôže vyrásť z muža a ženy, ktorí sú psychicky adolescenti, obdobie psychickej zrelosti sa nedá preskočiť fyzickým vekom, knihami ani meditáciou. Predstav si ľudský život ako mapu a každá jeho etapa obsahuje určité životné úlohy, aby sa človek mohol fyzicky, psychicky a duchovne prebudiť a dozrieť. Prebudiť sa a dozrieť sú dve rozdielne veci.“

Žijeme obdobie celospoločenského prerodu. Súčasný spôsob nášho života nám už neumožňuje žiť plný potenciál duše. Prichádza nespokojnosť, chaos, potreba meniť. Hľadáme, čo zmeniť, aby táto vnútorná nespokojnosť zmizla. Hľadanie vonku, mimo seba, prináša krátkodobé uspokojenie. V momente, keď človek pojme podozrenie, že je potrebné obrátiť pozornosť do seba, je nasmerovaný správnym smerom. Výzvou pre človeka dnešnej doby je dozrieť individuálne na všetkých úrovniach – fyzickej, mentálnej, emočnej, energetickej a spirituálnej, vo všetkých fraktáloch nášho bytia, a tým podporiť zmenu systému ako celku. Bdelé bytie tých, ktorí sa prebudili, uzreli a dozreli, mení matrice systému a vytvára priestor pre individuálne vedomé a bdelé žitie, čo podporuje vzťahy založené na pravde, úcte, čistej láske a slobode. A tieto vzťahy ako svetelná sieť prinášajú svetlo zmeny do systému ako celku. Cyklus sa uzatvára.

 

OBSAH WORKSHOPU
Spoločne sa pozrieme na cestu človeka – od pudovej bytosti plne závislej na svojom okolí k autentickému, súcitnému človečenstvu, ktoré je základom prirodzeného a vedomého spirituálneho bytia. Ukážeme si etapy života človeka, ich úlohy, výzvy a dary. Pozrieme sa na to, ako nenasýtené úlohy detského a adolescentného obdobia prinášajú tiene do našich vzťahov a ako k tomu pristupovať. Workshop nám otvorí možnosť nazrieť ešte hlbšie do minulosti, pretože aj zdravá puberta potrebuje zdravý a pevný základ. Základ ukotvený v zdravom detstve. Je to čas, keď sa utvárajú základy prvotných tieňov mužských a ženských archetypov. Čas princov a princezien, čas zaštítení a budovania základov našich bezpečných pevností. Nahliadneme i do zákulisia svojich komfortných zón a rebelských stratégií, ktoré sme si priniesli do svojej dospelosti z obdobia adolescencie. Zamyslíme sa nad tým, ako nás tieto programy ovplyvňujú a či sú pre nás tu a teraz užitočné a prospešné. Ukončíme neužitočné stratégie a presvedčenia a obradne a vedome prekročíme prah detstva. Počas workshopu budeme pracovať i s našimi vnútornými entitami – vnútorným mužom a vnútornou ženou. Počas cvičení budeme mať možnosť zažiť si ich vyvážený vzťah a zvedomiť si ako princíp zrkadlenia – ako vo vnútri, tak aj vonku – ovplyvňuje dynamiku našich vzťahov.

  • Stretnutie v mužsko-ženskom kruhu a spoločné naladenie a predstavenie (piatok)
  • Spoločná meditácia zrodenia; oboznámenie sa s etapami života muža a ženy a konštelačné techniky na zistenie súčasnej pozície v živote; práca s archetypmi a ich detskými a adolescentnými tieňmi; spoločná meditácia – stretnutie s vnútornými entitami; stretnutie sa v spoločnom kruhu, tanec (sobota)
  • Rozdelenie sa na mužský a žensky kruh (dynamická meditácia ukončovania a púšťania; obrad prekročenia prahu detstva), zdieľací kruh (nedeľa)

 

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY
Gilette, D. & Moore, R. (2015): Král, Válečník, Kouzelník, Milovník – Čtyři mužské archetypy. Portál.
Hrustič, Ján (2015): Od osamelosti k blízkemu vzťahu v partnerstve, Sebareflexia.
Molton, Mary D. a Sikes, Lucy A. (2015): Matka, Hetéra, Amazonka, Médium. Portál.
Poliaková, Dagmara Sarita (2021): Etikoterapia s Vladimírom Červenákom ROZHOVORY. CAD PRESS.
Röhr, Heinz-Peter (2017): Nedostatočný pocit vlastnej hodnoty. Citadella.