LEKTORI: KATARÍNA LUMINA A VILIAM ZMETÁK 

ANOTÁCIA
Tradičné obrazy ženy a muža, ktorými naši predkovia v minulosti z veľkej časti žili, boli z veľkej časti postavené na automatickom preberaní rodinných, sociálnych a kultúrnych programov z generácie na generáciu. Zatiaľ čo pôvodne muži aj ženy žili stále rovnakým spôsobom, bez možnosti vystúpenia z týchto rolí, s minimálnou schopnosťou zmeny, dnes je tomu inak, hoci sila týchto starých vzorcov je i stále značná. Dnes máme možnosť z týchto stále menej funkčných vzorcov vystúpiť prostredníctvom prebudenia vedomia. Uvedomením si týchto programov/zranení v mužsko – ženských roliach a ich následným prenastavením môžeme otvoriť celkom novú kapitolu našich životov. Na to, aby sme však túto zmenu mohli urobiť, je potrebné si najprv uvedomiť realitu, ktorú žijeme. Je potrebné sa uvidieť vo svojej skutočnej podobe. Pozrieť sa na to, kým sme. Ako to máme my v našom rode v mužsko-ženských vzťahoch. Aké programy nesú muži v našom rode a aké ženy? Aké vzťahy tvorili? Po uvedomení si týchto programov niekedy prichádza odpor voči tomu, čo sa nám nepáči a neschopnosť to prijať. Či už sú to rodové vzorce alebo primárne zranenia v mužsko-ženských rolách. Na to aby sme dokázali tvoriť harmonické a láskyplné vzťahy, je ale potrebná práve systematická a vedomá práca s vlastnými zraneniami a emóciami. V priebehu tohto workshopu budeme spoločne odkrývať odpovede na tieto otázky a v skupinovej práci budeme zároveň zvedomené vzorce premieňať na porozumenie, sebadôveru a zdravú vzťahovú lásku.

 

OBSAH WORKSHOPU
Workshop prinesie možnosti vlastného zážitku prostredníctvom nacítenia mužov a žien na pól opačného pohlavia pomocou hudby, pohybu a rozhovorov. Umožní nahliadnuť ženám aj mužom na kvality opačného pohlavia cez archetypy, ženskú cyklickosť, prirodzené tendencie a základné archetypálne kvality ženstva a mužstva. V priebehu workshopu sa pozrieme na základné mužsko-ženské role a nahliadneme do nášho rodu a postavenia mužov a žien v ňom. Pozrieme sa aj do hĺbky v nás, ako je na tom naša vnútorná žena, vnútorný muž a vnútorné dieťa a povieme si prečo je dôležité mať tieto aspekty nás samých v súlade a ako sa to odráža vo vonkajšom svete. Priblížime si mužské a ženské archetypy a ich škálu aj to, ako sa vzájomne priťahujú a ako sa môže muž a žena stretnúť v hlbokej empatickej komunikácii. Preskúmame ako cyklickosť ženy ovplyvňuje celý vzťah a ako využiť jednotlivé fázy cyklu v prospech tvorby harmonického vzťahu. Ukážeme si ako pracovať s lonom a sexuálnou energiou. Otvoríme témy vedomej sexuality, čo to vlastne je a prečo je dôležité ju kultivovať. Povieme si o primárnych strachoch a potrebách mužov a žien. Prinesieme svetlo do sveta našich protipólov a budeme mať možnosť spojiť sa so svojim vyšším JA. Zároveň si povieme o tom ako vplýva stav vedomia na dynamiku vzťahu.

  • Stretnutie v spoločnom kruhu, zdieľanie (piatok)
  • Rozdelenie sa na mužský a žensky kruh (spoznanie seba, práca s archetypmi, práca s tieňmi v rodovej línii, nahliadnutie do vzťahov, komunikácie s mužmi, spojenie sa s mesačným cyklom ženy, práca s lonom cez pohybové meditácie, dychové cvičenie, tanec), stretnutie sa v spoločnom kruhu, ecstatic dance (sobota)
  • Vzájomná komunikácia v pároch, vedomý dotyk (vnímanie hraníc), zdieľací kruh (nedeľa)

 

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY
Estés, P. C. (2014): Ženy, ktoré behali s vlkmi. Citadella.
Gilette, D. & Moore, R. (2015): Král, Válečník, Kouzelník, Milovník – Čtyři mužské archetypy. Portál.
Charlesová, A. (2017): Sexuálne praktiky Quodoushka. Maitrea.
Metzner, R. (2021): Ropucha a jaguár. Asaya.
Praksha P. & Praksha A. (2018): Moudrost lůna. Maitrea.
Ucik M. (2010): Integral Relationships – A Manual for Men. singles2couples.org Publishing