LEKTOR: DUŠAN ŠEBO


ANOTÁCIA
Je ľahké byť šťastný a vyrovnaný, keď všetko funguje podľa našich vysnívaných predstáv. No zachovať pokoj vo chvíľach, keď sa nám naše predstavy o tom, “ako by to malo byť” rozpadnú ako hrad z piesku, to chce už silnú myseľ. Byť vnútorne vyrovnaný vo chvíľach bezohľadnosti nášho partnera, šéfa, či zúfalstva nášho vlastného dieťaťa nie je naozaj jednoduché. Nestratiť sám seba v čase, keď sa naše dlhodobé plány rozplývajú v hmle všemožných prekážok, pochýb a nedostatku kapacít je skutočná životná výzva, ktorú dokáže prekonať iba dobre trénovaná myseľ. Nestrácať sa v túlavom automatizovanom premýšľaní, ktoré nedá človeku zaspať, ale uvažovať nad vecami kontrolovane, efektívne a cieľavedomo nejde len tak samo od seba. Je to výsledok uvedomelej a systematickej práce s našou pozornosťou. Náš mozog nebol v doposiaľ známej histórií atakovaný informáciami a rôznymi podnetmi tak moc ako je tomu dnes. Z ľudskej pozornosti sa stala lukratívna obchodná komodita. Kontrolovaná a správne zameriavaná pozornosť je v súčasnosti azda najdôležitejšou schopnosťou človeka. Cieľom tohto intenzívneho meditačného workshopu, je osvojiť si základné princípy a techniky rozvoja bdelej pozornosti a v intenzívnej meditačnej praxi získať bezprostrednú skúsenosť sily nepripútanej mysle. Opustíme rolu obete vonkajších a vykročíme na cestu odvážnych tvorcov života, ktorý je v súlade s našimi najhlbšími hodnotami a cieľmi. Počas wokshopu sa spoločne naučíme všetko potrebné k tomu, aby sme nadobudnuté skúsenosti mohli ďalej prehlbovať v každodennom žití.

 

OBSAH WORKSHOPU
Intenzívny meditačný workshop je zameraný na prax všímavosti, láskavosti a súcitu (meditácia v sede a meditácia v chôdzi) a doplňujúci teoretický základ. Obsah je nastavený tak, aby ho zvládli aj úplní začiatočníci, no na svoje si prídu aj pokročilí meditujúci. Workshop je rozdelený na teoretickú a meditačnú časť. V rámci teoretických blokov sa zameriame na témy, ktoré súvisia so všímavým spôsobom života. Hlavnou časťou workshopu je však meditačná časť, pretože akokoľvek rozsiahle teoretické znalosti k téme všímavosti sú bez osobnej skúsenosti len málo funkčné. Treba sa teda pripraviť na to, že väčšia časť workshopu sa bude niesť v duchu ušľachtilého mlčania resp. minimálneho rozprávania a väčšina našej pozornosti bude smerovať k práci s meditačným objektom. Väčšinu dňa budeme meditovať v hodinových intervaloch striedajúc meditáciu v sede s meditáciou v chôdzi. Na každý deň je vyhradené jedno popoludňajšie skupinové interview a večerná prednáška na danú tému. Po prednáške je vyhradený priestor na diskusiu. Záver každého dňa bude venovaný meditácii láskavosti a súcitu.

  • Základné princípy a techniky práce s bdelou pozornosťou, terapeutické a preventívne prístupy; vedecké poznatky, využitie v bežnom živote (streda)
  • Prekážky v prehlbovaní všímavosti, vnútorné a vonkajšie prekážky v rozvoji všímavosti, základné postoje bdelej pozornosti (štvrtok)
  • Pôvod a význam emócií v kontexte evolúcie a štruktúra ľudského mozgu, štýly pozorovania a zvládania emócií, mindfulness ako nástroj rozvoja emocionálnej inteligencie, metódy S.T.O.P. a H.E.A.L. (piatok)
  • Reziliencia mysle, nervový systém a okno tolerancie, syndrómy vyhorenia a znudenia (príčiny, prejavy, prevencia, terapia), pracovno-životná rovnováha (sobota)
  • Ako život zažiť, nielen prežiť, potenciál a obmedzenia nášho podvedomia, rozvoj kreativity v živote, život v súlade s osobným poslaním (nedeľa)


ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY
Goldstein, J. (2000): Meditace vhledu. Cesta moudrosti a svobody. Alternativa.
Kabat-Zinn, J. (2016): Života samá pohroma. Jak čelit stresu, nemoci a bolesti pomocí moudrosti těla a mysli. Jan Melvil publishing.
Pandita, S.U. (1993): In this very life. Wisdom Publications (MA).
Sujiva (2006): Základy meditace vhledu. DharmaGaia.
Tejaniya, A.(2011): Nedívej se povýšeně na nečistoty. Bhavana.