LEKTORI: KAMILA BOLFOVÁ, SLÁVEK KEPRT & MARTIN NAWRATH

ANOTÁCIA

Bežné chápanie zmyslu nášho života sa zväčša orientuje na ľahko představiteľné a dosiahnuteľné ciele. Hľadáme vhodné vzdelanie, zamestnanie, atraktívneho partnera, príjemné miesto na život. Pokiaľ možno, toto všetko bez bolestí, utrpenia, slepých ciest a zastávok. Pohľad životného mýtu je iný. Dotýká sa rovnakých tém, ale z inej úrovne. Zaujímá sa najmä o to, ako nás na tejto ceste sprevádza neznámo. Jungovo nevedomie, Hillmanov daimon, Castanedov spojenec alebo Mindellov sekundárny proces, to sú rôzne mená pre sily, ktoré nemáme pevne v rukách. Právě tieto sily sú ale tým, čo nám umožňuje prekročiť hranice bežného uvažovania o správne prežitom živote. Byť s nimi v kontakte vyžaduje odvahu, dôveru a zvýšenú citlivosť k znameniam a správam, ktoré k nám prichádzajú. Nie je to cesta dokonalosti, skôr celistvosti. Je to cesta sýtenia a živenia nášho snového tela a jeho krehkej, mihotavej, ale nesmrteľnej reality.    

 

OBSAH WORKSHOPU

Workshop je primárne zážitkový. Dopĺňa teoretické kurzy o intenzívne zážitky osobnej povahy, ktoré u účastníkov posilňujú ich študijnú a životnú cestu. Workshop veľmi stručne ukotvuje tému životného mýtu v kontexte západnej filosofie a psychológie (Jung, Hillman). Na prežitkovej úrovni umožňuje absolventom preskúmať rôznorodé aspekty ich životnej cesty. Procesovo orientovaným spôsobom (Mindell) sa účastníci zoznámia s chronickými nemocami, mytologickými a rozprávkovými motívmi, symbolikou detských snov a zážitkov, synchronicitami, povahou svojich partnerských príbehov, biografie rodiny apod. Veľký dôraz bude kladený na skupinovú prácu a aspekty kolektívnych hraníc a presvedčení, ktoré nám komplikujú naplňovanie nášho osudu. Každý účastník si z workshopu odnesie písomné i grafické záznamy z individuálnych cvičení, práce v páre i v skupine, ktoré mu budú slúžiť k vlastnému rozvíjaniu vedomého uchopenia svojho životného mýtu.

  1. Mýty o životnom mýte – fantázie, predstavy a predsudky o správnej životnej ceste
  2. Prepojenost individuálneho, skupinového a kultúrneho mýtu. Kto to riadi? Zasadenie osobnej histórie do kontextu širšej archetypálnej drámy.
  3. Tao – nepřekážať tomu, čo sa chce odohrať.
  4. Odhaľovanie mýtu – prístup procesovo orientovanej psychológie: zachytenie rušivých signálov, vnímania, amplifikácie, transformácie a integrácie do každodenného života.
  5. Transformace rušivých a překážejících vlivů a hledání spojence.
  6. Detské sny, obľúbené rozprávky, chronické symptómy, synchronicity ako ukazovatele nášho mýtu.
  7. Náš životný scenár a herci v ňom. Naša (ne)uvedomovaná réžia.  
  8. Uvedomovanie miesto riešenia, zmysel namiesto výkladu.
  9. Thanatos a Eros – hnacie sily drámy
  10. Nahmatať svoju cestu – cvičenie na odhaľovanie životného mýtu.

 

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY

Hillman J. (2000). Klíč k duši. Portál.
Arnold M. (2009). Psychologie životní cesty spjatá se zemí a jejími rytmy. Emitos.
Arnold M. (2008). Snové tělo: Úloha těla při objevování bytostného Já. Emitos.
Campbell J. (2018). Tisíc tváří hrdiny. Argo.
Gudrun B. (2018). Vzít život do vlastních rukou. Malvern.
Jung. C. G. (2008). Duše moderního člověka. Atlantis.