LEKTORI: JANKA VACULČIAKOVÁ & PETR HADAČ

ANOTÁCIA

Role mužov a žien prechádzajú v posledných dekádach veľkými zmenami, takže sa môže ľahko stať, že si v nich nevieme nájsť miesto. Obrazy ženy – matky a muža – živiteľa postupne strácajú na aktuálnosti. Ženy sa často dostávajú na pracovné pozície, ktoré im boli predtým nedostupné a v duchu rovnoprávnosti môžu mať rovnaké finančné ohodnotenie ako muži. Na druhej strane, muži stále častejšie zostávajú doma na rodičovskej dovolenke a starajú sa o dieťa i domácnosť, zatiaľ čo žena pracuje. Muži sa tak dostávajú bližšie k svojmu ženskému pólu a ženy, naopak, bližšie k svojmu mužskému pólu. S touto zmenou dochádza aj ku zmene vo vzájomných vzťahoch. Môžu byť formálnejšie, chýba v nich dynamika, vášeň, emócie. Prichádzame o staré koncepty, aby sme našli nové? Alebo je našou úlohou  navrátiť sa k akýmsi prapôvodným, základným princípom, oprášiť ich a nájsť pre ne nové definície? Čo ďalšie prinášajú tieto zmeny v mužských a ženských roliach a ako sa v tejto zmene môžeme orientovať? V priebehu tohto workshopu budeme spoločne odkrývať odpovede na tieto otázky a zvedomovať stereotypy a dogmy, ktoré vedú k neplodným konfliktom medzi “mužským” a “ženským” svetom. V práci so skupinou budeme zároveň tieto zažité spôsoby života transformovať na porozumenie, prijatie odlišností, dôveru a lásku.

 

OBSAH WORKSHOPU

Chlapcov dnes neraz vychovávajú len ženy, čo u nich vedie k nahradzovaniu prirodzených mužských vzorov pseudo-vzormi v podobe nerealistických filmových hrdinov. Ženy často nevedia svojich synov podporiť v kultivovaní prirodzených mužských kvalít, ako je napríklad agresivita, ale naopak – potláčajú ich. V dospelosti sa potom mnoho mužov trápi hlbokým pocitom neschopnosti, slabosti a bezradnosti. Chýba im sebavedomie, sebadôvera, schopnosť konať a vôľa presadiť sa. Vnútorná neistota mužov často vedie k tomu, že svoju “mužnosť” hľadajú v adrenalínových športoch či alkohole. Na druhej strane ale môžeme vidieť i opačný jav v podobe autentickej snahy mužov opätovne objaviť svoju vlastnú identitu prostredníctvom osobného rozvoja alebo seminárov pre mužov. Silnou motiváciou pri tom bývajú práve partnerky a deti. Podobnej výzve spojenej s rozpadom tradičnej ženskej identity čelia i moderné ženy. Mladé dievčatá a ženy v rôznom veku sú dnes zaťažené nízkym sebavedomím, pocitmi neistoty a strachom z budúcnosti, príliš veľkou zodpovednosťou, životom osamote, stratou partnera.  Vnímajú emócie a pocity, vnímajú chaos vo vzťahoch a práve to ich v stálej vyššej miere často vedie k osobnej integrácii, sebakultivácii a k pochopeniu premenlivosti a schopností, ktoré sú súčasťou každodenného ženského života. Hľadajú zdroje, o ktoré sa môžu oprieť – vracajú k spojeniu s prírodou a navštevujú ženské kruhy. Cítia, že potrebujú nový spôsob ich vlastného ukotvenia v spoločenských a vzťahových zmenách. Zároveň vnímajú zodpovednosť, ktorá sa spája s partnerstvom, s rodičovstvom a výchovou detí. Všetko, čo takto poznávajú prinášajú do každodenného života v rodinách i do života v spoločnosti.

Workshop prinesie možnosti vlastného zážitku prostredníctvom nacítenia mužov a žien na pól opačného pohlavia pomocou hudby, pohybu a rozhovorov. Umožní nahliadnuť ženám aj mužom na kvality opačného pohlavia cez archetypy, ženskú cyklickosť, prirodzené tendencie a kvality ženstva a mužstva. Zameriame pozornosť na objavovanie možností, ktoré povedú k vedomejšiemu prístupu k sebe i vo vzťahoch.

  1. “Council” – poradný kruh; je tradičnou a vysoko funkčnou metódou pre zdieľanie, počúvanie, vzájomný rešpekt. Pomáha vytvárať a upevňovať dôveru vo vzťahoch.
  2. Spoločné odkrývanie zažitých konceptov a dogiem.
  3. Vytvorenie spoločnej definície mužstva a ženstva, predností, tendencií, zámerov.
  4. Zdieľanie v pároch – priama výmena uhlov pohľadu.  
  5. Predstavenie mužských a ženských archetypov a uvedomenie si tých, ktoré sú v každom z nás dominantné.
  6. Ženská cyklickosť ako príležitosť na vnímanie a pochopenie premenlivosti vo vzťahoch.

 

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY

Bidulph, S. (2011: Kniha o mužství. Portál.
Campbell, J. (2000): Tisíc tváří hrdiny. Portál.
Deida, D. (2012): Cesta pravého muža. Synergie.
Estés, C. P. (1995): Ženy, které běhali s vlky. Pragma.
Glover, R. (2014): Rádce pravého muže. Synergie.
Gray, M. (2009): Cyklická žena. Osule.
Northrupová, Ch. (1998): Zdravá žena – Od narození k prvnímu početí. Columbus.
Stephenson, B. (2017): Co dělá z chlapců muže. DharmaGaia.
Šlancarová, D. , Hutter E. (2015): Návod na ženy. Osule.