LEKTORKA: KAMILA NĚMEČKOVÁ

ANOTÁCIA

Každá činnosť vyžaduje prípravu, porozumenie danej téme a osvojenie si určitých špecifických zručností. Vzťah partnerov a následná výchova detí sú však väčšinou iba vedome či nevedome preberané z rodičovských vzorov a to formou: budem to robiť rovnako, lepšie alebo úplne inak ako rodičia. Tento prístup je dnes nedostačujúci. Žijeme v dobe, kedy sa otázky kvality vzťahu a výchovy viac a viac dostávajú do všeobecného povedomia, ale systém tradičného vzdelávania na tieto potreby doteraz takmer nezareagoval. Utváranie nášho “ja” sa z veľkej časti formuje v rodine, ktorá je dnes zložená oveľa rôznorodejšie ako predtým. Sme tiež súčasne jedincom aj spoločenskou bytosťou, individualitou aj univerzálnosťou. Tento workshop sa venuje otázkam prípravy v životne dôležitých ľudských činnostiach akými sú rozvíjanie zdravých rodinných vzťahov a výchova detí. V priebehu workshopu sa pokúsime nájsť odpoveď na kľúčové otázky ako napríklad: Ako rozvíjať zdravé vzťahy? Ako utvárať podmienky pre harmonický vývoj dieťaťa? Ako deti podporiť v ich individuačnom procese tak aby smeroval k osobnej integrite a celistvosti?

 

OBSAH WORKSHOPU

Cesta k vedomému partnerstvu a vedomému rodičovstvu začína porozumením osobnému životnému príbehu a schopnosťou rozpoznať a zmeniť modely správania, ktoré sme si priniesli z vlastných rodín a z vplyvu súčasného spoločenského systému. Prvá časť workshopu bude teda venovaná problematike rodičovských a spoločenských komplexov, tlaku spoločnosti a “ducha doby”. Spoločne zdieľané mýty a rozprávky boli vždy pokladnicou skúseností ľudského ducha a dnes sú znovu objavenou živou inšpiráciou. Zastavenie sa v mýtickom svete nám umožní uvedomiť si, že patríme do ľudskej rasy, a že riešime v podstate rovnaké problémy a zažívame obdobné situácie, aké naši predkovia žili dávno pred nami.

Druhá časť workshopu rozvinie tému rodiny. Pozrieme sa na otázky týkajúce sa súčasného pôrodníctva a rešpektu personálu k matke (ale aj k otcovi) a k dieťaťu. Ukážeme si škodlivé vplyvy odťažitej výchovy a “čiernej pedagogiky”, ktorá láme dušu dieťaťa, aj to aký má význam bezpodmienečná láska a vnímavosť k skutočným potrebám dieťaťa. Budeme sa zaoberať radom ďalších námetov, ako je absencia rituálu prechodu do dospelosti v západnej civilizácii, dôsledky tejto straty pre život jedinca aj celkovo pre spoločnosť, možnosti obnovenia tohto rituálu v rodine, rodová problematika, sexualita v rodine a vo výchove detí. Tiež sa sústredíme na otázku dôležitosti vyrovnaného pomeru umenia “prijímať a dávať”, ako a prečo by sme mali rozvíjať mnohotvárne inteligencie dieťaťa a jeho sociálne zručnosti, ktoré boli, a do značnej miery stále sú, upozaďované školským systémom v prospech jednostranného rozvoja IQ. Zamyslíme sa nad vplyvmi nových technológií a dotkneme sa aj ničenia “rodinnej krajiny” súčasnými médiami. Podstatný priestor bude v prednáškach venovaný aj téme detskej spirituality súvisiacej s formovaním etického prístupu k svetu – vedenie k láskavosti a k hľadaniu múdrosti sú najmocnejšie nástroje, ktoré svojim deťom môžeme odovzdať na cestu životom.

  1. Formovanie nášho ja a význam rodičovského zrkadlenia
  2. Nedostatočný pocit vlastnej hodnoty a ďalšie životné scenáre blokujúce harmonické prežívanie života
  3. Individuační proces, rozprávky a mýty – cesta hrdinu, iniciačné cesty mužov a žien
  4. Životné straty, význam a etapy psychického procesu spracovania strát
  5. Cesta západnej spoločnosti k novej kapitole v pôrodníctve
  6. Kontaktné rodičovstvo a jeho prínosy, bezpodmienečná láska a tematika hraníc vo výchove
  7. Prechodové a iniciačné rituály a ich význam v živote človeka, sociálny pôrod
  8. Pozitívna psychológia a ďalšie spôsoby prístupov k životu napomáhajúce duševnej odolnosti
  9. Médiá a nové technológie, neuroplasticita mozgu, rozvoj emočnej inteligencie dieťaťa
  10. Detská spiritualita a spirituálna výchova

 

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY

Bettelheim, B. (2000): Za tajemstvím pohádek. Lidové noviny.
Campbell, J. (2000): Tisíc tváří hrdiny. Portál.
Dodge, N. (2011): Váš mozek se dokáže změnit. Computer Press.
Leboyer, F. (1995): Porod bez násilí. Stratos.
Millerová, A. (1995): Dětství je drama. Lidové noviny.
Müller, L. & Müllerová, A. (ed.): Slovník analytické psychologie. Portál.
Němečková, K. (2016): Kapitoly k nenáboženské spiritualitě. Carpe Momentum.
Odent, M. (2000): Znovuzrozený porod. Argo.
Röhr, P. (2015): Podminované dětství. Dialog.
Říčan, P. & Janošová, P. (2016): Spirituální výchova v rodině. Portál.
Sears, W. & Searsová, M. (2012): Kontaktní rodičovství. Argo.
Shapiro, L. E. (1998): Emoční inteligence dítěte a její rozvoj. Portál.
Spitzer, M. (2014): Digitální demence. Host.
Turner, V. (2004): Průběh rituálu. Computer Press.