LEKTOR: ROMAN MIESLER

ANOTÁCIA

Bdelosť a súcit patria medzi najdôležitejšie vlastnosti našej mysle. Ak sú dostatočne rozvinuté, môžu podporiť nielen našu schopnosť sebavlády a kultivácie vlastných mentálnych, emočných a vôľových  stavov, ale aj našu kapacitu empaticky vychádzať smerom von, k svetu okolo nás. Víkendový workshop sa koncentruje na prácu s mysľou, rozvoj emočnej inteligencie, pochopenie dynamiky všímavosti a budovanie stabilnej základne bdelosti a súcitu, ktorá následne môže slúžiť ako východisko pre vedomé konanie v kontexte komunikácie, kooperácie, riešenia konfliktov a zvládania náročných situácií. Teoretický úvod, v ktorom budú predstavené hlavné princípy meditačnej praxe, bude nasledovať intenzívny predĺžený víkend, počas ktorého si účastníci osvoja techniku vipassanovej meditácie a rozvinú skúsenostné základy pre zvyk pozornosti a všímavosti.

 

OBSAH WORKSHOPU

Životný štýl, nároky, tlak spoločnosti, zamestnanie, zažité vzorce často neurotického chovania, až zarážajúca slepota k vlastnej slepote, to všetko sú dôvody, prečo žijeme len napoly. Dňami našich životov prechádzame akoby v polospánku. Radosť zo života je pre nás otázka budúcnosti – až sa stane to, alebo budeme mať vytúžené ono. Vlastnú spokojnosť si sami podmieňujeme neustálou nespokojnosťou. A pritom stačí tak málo – vpustiť do svojho prežívania vedomie bdelej prítomnosti. Čas, kedy sa naplno venujeme len tomuto typu vedomia, je nesmierne cenný, pretože práve vtedy sa plne venujeme iba sebe, s jasným zámerom sa pochopit, transformovať a presiahnuť. Meditačný zásed je tréningovým priestorom, kde sa môžeme v bezpečí učiť otvárať svoje srdce a myseľ úplne novým pohľadom na svoj život. Učiť sa načúvať svojej vlastnej vrodenej múdrosti miesto neustále nespokojným hlasom v našej hlave. Pretínať jednu vrstvu sebaklamu za druhou, až sa dostaneme tam, kde už nie je nič k videniu, cíteniu, či uchopeniu. Paradoxne, práve v tomto nič zistíme, že po prvýkrát naozaj žijeme. Obavy zo stretnutia so sebou samým a neustály hluk nekonečnej záplavy túžob, sa zmenia na tichú, ničím nepodmienenú radosť a vďačnosť. Zistíme, že vedomé prežívanie tohto stavu nás celkom mimovoľne uschopňuje k bezpodmienečnej láske. Všetko, čo zažívame sa pre nás môže stať prostriedkom k rastu. Niet s čím bojovať, ani čo odmietať, pretože v našej skúsenosti stretávame len to, čo stále máme a čím v každom okamihu našej existencie sme.

  1. Rozvíjanie jednoduchého vedomia prítomnosti – byť naplno tu a teraz s ľahkosťou a uvoľnenosťou prostredníctvom meditácie v sede a chôdzi
  2. Skúmanie vlastného zámeru – prečo meditujeme a žijeme tak ako žijeme
  3. Odhaľovanie sebaklamov brániacich v pravdivom žití
  4. Vytváranie zdravého základu pre meditáciu v každodennosti našich životov
  5. Odhaľovanie vlastnej milujúcej múdrosti praxou mettá a tonglen
  6. Nadväzovanie úprimného vzťahu so sebou a svojim svetom pomocou bdelosti a súcitu

Seminár prebieha intenzívne, väčšinu času sa odporúča dodržiavať mlčanie, aby sa podporila pozornosť a ponorenie sa do vnútra.

 

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY

Gunaratana, H.(2006): O meditaci srozumitelně. MALVERN.
Khandro Rinpočhe (2012): Tento drahocenný život. ONE WOMAN PRESS.
Kongtrül, Dz. (2012): Cesta soucitného bojovníka. GRADA.
Patrul Rinpočhe (2015): Slova mého dokonalého učitele. DHARMAGAIA.
Preece, R. (2009): Moudrost nedokonalosti.  DHARMAGAIA.
Smith, R. (2014): Vykročit ze sebeklamu. MAITREA.
Trungpa, CH. (2010): Mýtus svobody. PRAGMA.
Tsoknyi Rinpočhe (2016): Bezstarostně a důstojně. DHARMAGAIA.