LEKTORKY: IVANA MALEŠ, PETRA SLEZÁKOVÁ & LUCIA GRIGOVÁ

ANOTÁCIA

Jednou z veľkých výziev, ktorým naša spoločnosť čelí je problém s odpadmi. Planéta je pokrytá skládkami a oceány sú plné plastov. Plasty sa už dostali aj do potravinového reťazca a pitnej vody a štúdie ich dlhodobého vplyvu na človeka zatiaľ neexistujú. Ľudstvo je veľmi vynaliezavé pri tvorbe nových materiálov, ale málokedy pri dizajne myslí na koniec životného cyklu daného materiálu alebo produktu. Ako s ním budeme vedieť naložiť, keď sa raz stane odpadom? S tým je spojený aj ďalší problém v podobe neobnoviteľnosti prírodných zdrojov. Máme ich obmedzené množstvo a nepremyslene ich používame na výrobu jednorazových vecí alebo vecí s krátkou životnosťou a nízkou alebo takmer žiadnou opraviteľnosťou. Dizajnujeme veci pre skládku. Ekonomika a spoločnosť dnes čelí obrovskej výzve a musí sa kompletne pretransformovať. Budúcnosť je v cirkulárnej ekonomike, kde je tok materiálu dizajnovaný ako uzavretý kruh a odpad sa stáva znova zdrojom nových produktov. Rovnako veľkým problémom je v súčasnosti aj potravinový odpad. Celosvetovo sa približne jedna tretina vyrobených potravín neskonzumuje a končí na smetiskách. Akú rolu v tom zohráva jednotlivec? Ako nastaviť svoj každodenný život tak, aby sa človek správal udržateľne? Tento workshop prinesie množstvo jednoduchých a praktických tipov, s pomocou ktorých môžeme na tieto otázky tvorivo reagovať.  

 

CIELE WORKSHOPU

Udržateľnosť nie je iba o minimalizácii odpadu v domácnosti. Musíme si uvedomiť, že na životné prostredie má dopad každé naše rozhodnutie. V dobe globálnej ekonomiky je všetko so všetkým prepojené a naše konanie na jednej strane zemegule môže silno ovplyvniť stav životného prostredia na strane opačnej. Ešte nikdy nebolo také dôležité, aby jednotlivec zobral zodpovednosť do vlastných rúk a aktívne si vyhľadával informácie o dopadoch svojho konania a o jednotlivých firmách a produktoch, ktoré spotrebúva. Cieľom workshopu je priblížiť účastníkom dnešný problém s odpadmi na Slovensku i vo svete. Aké sú možnosti nakladania s odpadmi a prečo je v prvom rade dôležité predchádzať vzniku odpadov. Ako dnes funguje triedenie odpadu a jeho recyklácia a prečo tento prístup nestačí na vyriešenie problému. Ako sa k tomuto problému môže zodpovedne postaviť každý jednotlivec? Ako vyzerá cesta k zodpovednej spotrebe a dobrovoľnej skromnosti, ktorá nám neuberie z komfortu? Aké sú možnosti transformormácie dnešnej lineárnej ekonomiky založenej na konzume? Ako vyzerá cirkulárna ekonomika v praxi? Ako hospodáriť s potravinami tak, aby sme nimi neplytvali? V priebehu tohto workshopu si prakticky ukážeme, že hoci do procesov na globálnej úrovni nie je ľahké priamo zasiahnuť, existuje stále množstvo jednoduchých a ľahko zrealizovateľných postupov, pomocou ktorých každý z nás môže prispievať k zmysluplnej budúcnosti.

PIATOK

 1. Premietanie filmu Pezinská skládka spojené s diskusiou
 2. Prednáška – aké máme problémy s odpadmi na Slovensku?

SOBOTA

 1. Analýza odpadu – videá, fotky a štatistiky
 2. Správne triedenie odpadu a jeho recyklácia v SR
 3. Zero Waste v bežnej domácnosti
 4. Kompostovanie na záhrade a v byte (komunitné a interiérové)
 5. Cirkulárna ekonomika – teória a príklady z praxe
 6. Móda alebo odpad – dopad textilného priemyslu na životné prostredie
 7. Predchádzanie plytvaniu potravinami – fakty a spôsoby, ako mu predchádzať
 8. Návšteva zero waste obchodu – U Dobrožrúta, Fashion Recycling Lab + stavebná suť v reaáli Cvernovky
 9. Zadanie úloh pre účastníkov (výsledky budú prezentovať v nedeľu v rámci záverečnej časti)

NEDEĽA

 1. Workshop varenia zo zvyškov potravín
 2. Prezentácia úloh – aké úlohu by vymysleli s deťmi? (príprava desiat s deťmi, ako zrušiť automaty na jedlo v školách, ako neplytvať, analýza odpadu doma a pod.)  

 

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY

Johnson, Bea (2016): Domácnost bez odpadu. PeopleComm s.r.o.
Šablová, B. a Nedeľková, B. (2018): Waste for Dummies Bratislava. incien.sk.
Richardson, A. (2018): Minimalistický domov. Motýľ.
Gunders, D. (2018): Kuchyňa bez odpadu. Citadella.
Kondo, M. (2015): Kúzelné upratovanie. Premedia.
INCIEN: Cirkulárna ekonomika na Slovensku 2017 a 2018:
Štúdie od Ellen MacArthur Foundation: www.ellenmacarthurfoundation.org/case-studies
FAO (2013) – Food wastage footprint, Impact on natural resources: www.fao.org/docrep/018/i3347e/i3347e.pdf