Petra a Ladislav Uhlíkovci

Dnes sa stále viac hovorí o globálnej kríze. Ako našu dobu vnímate vy? 

Petra: Doba, v ktorej žijeme, je jedinečná. Ponúka nám úžasné možnosti, počnúc skvelým materiálnym zabezpečením, vďaka ktorému ľudia tu, v Európe, napríklad pokladajú za samozrejmosť, že majú čo jesť. Nezomierajú od hladu. No a potom sú tu rozvíjajúce sa IT technológie, ktoré prepojili svet a umožnili nám rozvíjať sa, každodenne sa učiť niečomu novému. Dnešná realita má ale ešte ďalší, hlbší rozmer – rastie aj ľudský potenciál, kapacita myslenia jednotlivcov i celých skupín. Ľudské myslenie sa posúva do ďalšej úrovne. Čo bolo predtým len ťažko predstaviteľné, dnes zvládame s ľahkosťou. Deje sa to veľmi rýchlo. Vynárajú sa nové formy vedomia. A práve tu ja osobne vidím jednu z príčin toho, čo dnes nazývame globálna kríza: ide v nej o prechod medzi starým a novým spôsobom myslenia. Posun od starej formy ľudského vedomia k novému a z toho vyplývajúce strety a hodnotové konflikty. Tradičný spôsob myslenia, vychádzajúci z tradičných hodnôt si nerozumie s tými, ktoré sa práve vynárajú a kladie im prekážky. Bráni sa zmenám. Odmieta ich ako zásah do tradičného spôsobu života. Dnes môžeme povedať, že “starý” spôsob myslenia, bráni príchodu “nového”. Špirálová dynamika, ktorú do programu Nový príbeh prinášame, tento fakt veľmi zrozumiteľne ukazuje. Bez emócií, fakticky, popisuje jednotlivé úrovne ľudského myslenia a súvislosti medzi nimi. Umožňuje uvedomiť si, co sa to vlastne deje. Jasne vidieť, na čom záleží ľuďom, ktorí sa na svet pozerajú podobne ako ja, ale aj tým, ktorí vnímajú realitu celkom odlišne. Zvedomiť si to do miery, kedy začneme vnímať, kde sa otvára nový potenciál a kde staršie vrstvy vedomia tvoria prekážky.

Ladislav: Pre niektorých ľudí táto situácia môže vyzerať ako život vo víre globálnej krízy. Ide o to, na čo je zameraná naša pozornosť, cez aké filtre vnímame dianie okolo nás, akou kapacitou myslenia disponujeme a aké vrstvy nášho vedomia sú aktívne. Vedome alebo podvedome si zbierame dôkazy podporujúce naše videnie sveta a často registrujeme len to, čo naše presvedčenie podporuje. Takže pre niekoho sú ten istý svet, podmienky a situácia vnímané ako globálna kríza s mnohými ekonomickými a ekologickými aspektmi, pre niekoho iného ako úžasný svet technológií a digitálnych realít, pre ďalších ako svet plný neistoty, pretože to, čo bolo pevné a jasné včera sa nenávratne pominulo. Špirálová dynamika je pre mňa osobne zaujímavá tým, že mi umožňuje pozerať sa a vnímať dianie v oveľa širšom spektre, aj z iných perspektív než tej vlastnej. Umožňuje mi viac pochopiť, že z inej vrstvy vedomia je vnímanie rovnakej situácie alebo udalosti odlišné, inak dôležité, inak rezonujúce alebo dizonujúce s mojimi hodnotami a motiváciou. A finálne tiež povedie k inej odozve a inej reakcii. Myslím si, že dobrou správou je, že so znalosťou Špirálovej dynamiky sme schopní vytvárať oveľa komplexnejšie a účinnejší riešenia, než bez nej. A aj vďaka tejto znalosti som presvedčený o tom, že súčasná situácia (nech už jej dáme akúkoľvek “nálepku”) má dokonca niekoľko realizovateľných riešení. A to mi umožňuje pozerať do budúcnosti optimisticky.

Vedomá práca s osobnými hodnotami, ktorej sa venujete využíva princípy Špirálovej dynamiky, ktorá v našom priestore nie je veľmi známa. Čo si pod tým môžeme predstaviť? 

Petra: Hodnoty, ktoré žijeme sú na vedomej i nevedomej úrovni hlavným zdrojom našich postojov a nositeľom informácií o tom, čo je pre nás i pre našu spoločnosť dôležité. Môžeme si ich predstaviť ako kompas, ktorý nás vedie krajinou vzťahov, morálky a ukazuje akým spôsobom sa máme správať, ako reagovať na svoje potreby. Hodnoty, ktoré žijeme rozhodujú o tom, čo je žiaduce alebo neakceptovateľné. Sú jednoducho centrálnou osou, z ktorej vychádzame pri posudzovaní dobra a zla.

Špirálová dynamika predstavuje koncept toho, ako hodnoty a hodnotové systémy fungujú. Ukazuje nam, aká kapacita myslenia bola prístupná ľuďom v rôznych obdobiach vývoja spoločnosti. Ako mysleli, ako využívali dostupné zdroje, aké hodnoty pre nich boli významné. A zrozumiteľne opisuje aj to, ako sme na tom teraz. Od akého spôsobu myslenia prechádzame k akému nasledujúcemu. Čo opúšťame, pretože to prestáva byť funkčné, a k čomu smerujeme. Čo sa, z hľadiska myslenia, hodnôt a systémov našich presvedčení, v spoločnosti odohráva. Ak sa necháme do sveta špirálovej dynamiky vtiahnuť, začneme oveľa jasnejšie vidieť, cez aké filtre vnímame realitu, akou kapacitou myslenia disponujeme, začneme vidieť odpoveď na otázku “kto som ja?” a “ako to majú tí druhí?”. V koncepte špirálovej dynamiky nie je miesto pre “dobre – zle”. Je tu ale veľký priestor pre uvedomenie si toho, čo sú silné stránky tradičného spôsobu vnímania reality, tradičných hodnôt, a pre nahliadnutie do sveta, do ktorého neodvratne smerujú – pre pochopenie toho, aké myslenie a dogmy nás brzdia v raste, čím nás priťahujú či zneisťujú nové spôsoby myslenia, na akú realitu sa pripravujeme a aké zdroje či hodnoty v nej budú najvýznamnejšie. Špirálová dynamika mapuje jednotlivé hodnotové úrovne z hľadiska vývoja. A už samotné porozumenie tomuto konceptu nám umožňuje otvoriť sa novej realite a učiť sa v nej vedome žiť.

Ladislav: Špirálová dynamika pracuje s ľudskými hodnotami ako dôležitým prvkom pre pochopenie zmien. Hodnoty nás vlastne “definujú”. Sú rozhodujúce pri našej motivácii a rozhodovaní. Ak si chceme sami pre seba vlastné hodnoty jasne pomenovať, je potrebné si celkom úprimne odpovedať na otázku: “Čo je pre mňa v živote najdôležitejšie?” Prídeme tak k niekoľkým základným hodnotám, okolo ktorých sa točí celý náš život. Pre mnoho našich klientov v túto chvíľu nastáva silný a dôležitý AHA! efekt. Keby som mal čo najjednoduchšie priblížiť koncept Špirálovej dynamiky, použil by som metaforu s točitým schodiskom. Každý z nás stojí na tomto schodisku na určítom schode a je dôležité povedať, že žiadny z nich nie je lepší alebo horší. To, z akého miesta sa rozhliadame, nám však dáva úplne inú perspektívu a nadhľad. Vieme, čím už sme si prešli, a tiež vidíme čo nás čaká, keď sa rozhodneme ísť o krok ďalej. Zároveň sa môžeme rozhodnúť, že je nám na existujúcom mieste dobre a zakotviť tu. Špirálová dynamika nám ľudské existenciálne schodisko opisuje v jeho jednotlivých poschodiach – úrovniach. Tým nám dáva možnosť rozhodnúť sa, čo a ako posunúť a zmeniť, aby sme boli viac v súlade sami so sebou a realitou, ktorá nás obklopuje. Súčasne nám umožňuje vidieť a vnímať limitujúce a nefunkčné prístupy a definovať riešenia, ktoré majú funkčný presah do budúcnosti. Schopnosť vnímať tieto vzájomne až protichodné prístupy nám dáva do rúk jeden z kľúčov, ako takéto situácie uchopiť, zvládať, riešiť a integrovať ich. 

Ako ste sa k tejto téme dostali a prečo sa venujete práve tejto oblasti? 

Petra: Ako koučka sa profesne venujem rozvoju ľudského potenciálu. Ak tento druh práce myslíte naozaj vážne a venujete sa jej naplno, slová ako “hodnoty”, “hodnotový rebríček” či “hierarchia hodnôt”, sa vo vašom slovníku a v slovníku vašich klientov začnú objavovať čoraz častejšie. Spočiatku možno nevedomky, intuitívne, napríklad keď s klientmi hovoríte o tom, čo je pre nich naozaj dôležité, ale po čase, keď sa ľudskou motiváciou zaoberáte hlbšie a hlbšie, sa k téme ľudských hodnôt a ich “preskúmavaniu” dostanete naplno. Všetky naše motivácie sú priamo prepojené s hodnotami, ktoré žijeme. Hodnoty sú zároveň hlavným hýbateľom diania v spoločnosti. Hodnotové konflikty sa zrkadlia prakticky vo všetkých lokálnych i globálnych trendoch a to platí aj pre českú a slovenskú spoločnosť. Zjednodušene sa dá povedať, že jedna časť spoločnosti volá po dobre, morálke a spravodlivosti, zatiaľ čo druhú časť tieto slová nechávajú chladnú alebo ju dokonca iritujú. Jedna časť spoločnosti túži po humanizme, ekológii, zmysluplnosti a dlhodobej udržateľnosti, druhá sa zameriava na rýchly finančný zisk, tvrdé budovanie businessu. Ak ľudí rozvíjame a vzdelávame v tom, čo sú to hodnoty a ako fungujú, vytvárame podmienky pre ich rast v tejto oblasti. Začnú premýšľať v širšom kontexte a túžiť  po tom „byť lepšími”.

Ladislav: K vedomej práci s hodnotami som sa dostal prostredníctvom jedného koučovacieho výcviku. Hodnotová teória v ňom bola predstavená ako komplexná mapa, ukazujúca, ako rozlične to ľudia môžu mať v oblasti hodnôt nastavené. Tento okamih vnímam dodnes ako veľmi silný impulz. Od neho sa odvinula cesta, ktorá viedla priamo k informáciám a zdrojom, z ktorých čerpáme vo svojej terajšej práci. Keď sa začnete zaoberať individuálnymi a skupinovými hodnotami, otvorí sa pred vami dimenzia prekypujúca pestrosťou a farebnosťou. Pri rozhovoroch o hodnotách sa dostávate hlboko na ceste k porozumeniu ostatným, máte možnosť vnímať ich motiváciu, pochopiť, ako dochádza k dôležitým individuálnym rozhodnutiam. Umožňuje vám to vidieť seba samého i ľudí vo vašom okolí v oveľa väčších prepojeniach a  súvislostiach. Pri práci s klientmi je takéto pochopenie a na ňom postavená schopnosť akceptácie ich žitého hodnotového systému kľúčová.

Aké sú podľa vás kvality, ktoré nám dnes najviac chýbajú, kvality, ktorými by mal disponovať každý človek? Nakoľko rozvoj týchto kvalít podporuje súčasný vzdelávací systém? 

Petra: Domnievam sa, že ako prvé by sme si mali uvedomovať, že každý z nás má iné osobné potreby a hodnoty – a že je to normálne. Že je to v poriadku. Rešpektovať hodnoty druhého človeka a byť pripravený načúvať tomu, prečo to ten druhý vidí práve tak, ako to vidí. Čo ho vedie k jeho postojom. Zároveň by sme si ale mali vedieť vysvetliť i svoje postoje a v prípade potreby, ak sú pre nás naozaj kľúčové,  by sme mali byť schopní sa za ne aj postaviť. V tom, ako sú deti na našich školách vedené k diskusiám, k schopnosti načúvať druhým, nakoľko sú rozvíjané ich prezentačné schopnosti či zručnosti významné pre schopnosť vzájomnej spolupráce, v tom máme, myslím, obrovský priestor k zmene. Začať by sme možno mohli už len tým, že my sami začneme dávať viac najavo vzájomný rešpekt. Moja skúsenosť ma ale zároveň vedie k presvedčeniu, že ak to má dobre fungovať, musia byť dobre nastavené, vysvetľované a predovšetkým dodržiavané „pravidlá hry“.   

Ladislav: To je veľa dôležitá téma, ktorá priamo súvisí s tým, ako sa máme “vybaviť” na budúcnosť. Ako ľudský druh pritom môžeme vychádzať z dlhodobej skúsenosti. Nemám na mysli posledné dve storočia, kedy sa formoval “moderný“ vzdelávací systém, mám na mysli skôr pamäť ľudského druhu. Už rozumieme tomu, že z formálneho individuálneho rozvoja v rámci školského systému sa pravdepodobne v budúcnosti stane pre väčšiu časť populácie celoživotný proces. Flexibilná schopnosť učiť sa novému bude kľúčová. K tým ďalším určite patrí schopnosť zdravého sebapresadenia potrebná pre prekonávanie vlastných limitov, pre kroky mimo našu komfortnú zónu. To súvisí so samostatnosťou a individuálnou ambíciou niečo v živote dokázať. Dôležité je osvojiť si aj súbor sociálnych zručností umožňujúcich fungovanie v spoločnosti a podporujúce spoluprácu. Všeobecne rozšírené pamäťové učenie sa detailným informáciám by malo byť nahradené kontextovým učením podporujúcim chápanie súvislostí. Ako kľúčový vnímam aj rozvoj v oblasti kritického myslenia, schopnosť pracovať s informáciami a selektovať ich. Dôležité je ich rozvíjať v kontexte konsenzuálneho prístupu, s vedomím stále sa meniaceho prostredia. S tým súvisí aj schopnosť vnímať zmeny ako prirodzenú súčasť života. 

Aké miesto má váš workshop v programe Nový príbeh a ako vnímate program samotný? 

Ladislav: Program vnímam ako živý organizmus a hoci témy, ktoré sú v ňom zahrnuté môžu na prvý pohľad pôsobiť nesúrodo, jeho komplexnosť a flexibilita v človeku rozvíja schopnosť zvládnuť veľké zmeny, ktorých sme a do budúcnosti ešte budeme súčasťou. Náš workshop ukazuje vývoj ľudskej kultúry v súvislostiach s individuálnym vývojom. Zároveň pomáha zvedomovať naše vlastné hlbinné hodnotové postoje a stanoviská, ktoré nám na ceste do ťažko predvídateľnej budúcnosti budú tým najlepším kompasom.

Petra: Myslím, že podstatou celého programu je vizionárstvo, kreativita, dôraz na ekológiu a komunitný spôsob myslenia. A pochopiteľne na zodpovednosť a prítomnosť zmyslu v našich životoch. To všetko sú veci, ktoré aj so mnou osobne hlboko rezonujú a preto mám radosť, že sa do takého programu môžem zapojiť. Radi by sme, my obaja, tento program konceptom Špirálovej dynamiky obohatili o ďalšiu časť – jeho účastníkom prinášame možnosť vyznať sa v téme ľudských hodnôt a začať hodnoty úplne vedome užívať ako filter, ktorým pozeráme na svet. 

Čím môže Špirálová dynamika obohatiť pedagogickú prax učiteľov a ako ju vedia využiť ľudia, ktorí nepracujú vo vzdelávacej sfére?  

Ladislav: Pedagogickú prácu vnímam ako snahu o cielenú zmenu, ktorá vedie k transformácii samotnej podstaty človeka. zo svojej vlastnej podstaty. Pomocou Špirálovej dynamiky je možné s ľudskými hodnotami a motiváciou pracovať omnoho cielenejšie. Znižuje potrebu vymedzovania sa voči odlišnostiam a zároveň zvyšuje kapacitu pre spoluprácu s jednotlivcami, ktorí majú odlišný hodnotový prístup. Myslím si, že workshop absolventom umožní vnímať realitu v oveľa hlbších a zaujímavejších súvislostiach. 

Petra: Základom práce učiteľa je prebúdzanie motivácie. No a keďže hlavným hýbateľom ľudskej motivácie sú hodnoty, porozumenie tomu ako fungujú považujem za veľmi dôležitú kompetenciu pre každého, kto chce vzdelávať, vychovávať a rozvíjať druhých. Učitelia by mali byť schopní chápať a rešpektovať hodnotovú orientáciu svojich žiakov a ich rodín. A mali by tiež mať, na vedomej úrovni, ujasnené svoje osobné hodnoty. Všetci účastníci nami vedených akcií pracujú s ľuďmi. Prichádzajú si ujasniť, čo je pre nich osobne dôležité, aké hodnoty sú pre nich významné a ako sa to prejavuje v ich myslení a správaní. Premýšľajú o tom, aké hodnoty vedome či nevedome zastávajú ich kolegovia, manažéri, podriadení. Ako je hodnotovo orientovaná organizácia, v ktorej pracujú alebo ktorú riadia. A na akých hodnotách sú postavené spolupracujúce subjekty – ich zákazníci, dodávateľskej firmy. Z našich programov si preto odnášajú hlbinné pochopenie toho ako hodnoty a hodnotové systémy ovplyvňujú vzťahy medzi ľuďmi, fungovanie jednotlivcov v rámci pracovnej skupiny, spoluprácu v tíme. A uvedomujú si, prečo sa im v určitých konkrétnych situáciách dobre jedná a spolupracuje a čo môžu urobiť pre to, aby efektívnejšie konali vtedy, keď narazia na rozpory vychádzajúce z rozdielnych hodnotových preferencií. Manažéri si tiež často ujasňujú, nakoľko ich pracovné i osobné vízie, za ktorými idú a ku ktorým vedú aj ďalších ľudí, sú alebo nie je postavené na ich hlavných hodnotách. Nakoľko sa stotožňujú s hodnotami, ktoré zastáva či proklamuje ich firma. A nakoľko sú zhodné alebo odlišné tie hodnoty, ktoré firma na jednej strane proklamuje a tie, ktoré sú v nej potom naozaj reálne žité. Aby som to zhrnula, účastníci nášho workshopu získajú možnosť začať efektívnejšie budovať a rozvíjať svoj potenciál v tom, aby sa s druhými nielen lepšie dorozumeli, ale tiež aby, cez filter hodnôt a hodnotových systémov, efektívnejšie riadili seba, iných ľudí, tímy a organizácie.