Asi každý, kdo pravidelně čte noviny nebo sleduje večerní zprávy, se čas od času nevyhne „černým myšlenkám“. Celý chod událostí doma i ve světě se jeví nějak špatně. Jako by to šlo z kopce. Jakékoliv úsilí nebo iniciativa k vyřešení sociálních rozdílů, chudoby, hladu, poškozování životního prostředí a jiných obrovských problémů, kterým čelí naše společnost, se ztrácí jako malá kapka v moři negativ… Je to ale skutečně pravda? Co když je řešení už vlastně tady? Přesněji – co když už dávno chodí mezi námi? Co když dnes ve světě existují ne desítky, ale MILIONY lidí, kteří svými každodenními rozhodnutími a hlavně akcemi pomalu, ale jistě poskytují řešení uvedených problémů? Ne návrhy nebo sliby. Ale řešení v praxi. Co když hlavním problémem je, že se o nich nemluví. Že oni sami o sobě málo mluví… Nevěříte, že ve světě existuje taková obrovská hybná síla? Pak jste asi ještě neslyšeli o kulturně kreativních lidech… A proto byste měli číst dál.

 

Kdo jsou kulturní kreativci neboli cultural creatives? Možná jste se ještě s tímto pojmem nesetkali. Přesto můžete být po přečtení tohoto článku překvapeni, kolik kulturních kreativců již znáte. A možná jste právě vy jedním z nich! Spojení „kulturní kreativci“ poprvé použili sociolog Paul H. Ray a psycholožka Sherry Ruth Anderson. Začátkem milénia mezi ně (i když možná až příliš odvážně) řadili 50 milionů dospělých Američanů. A dokonce 80 až 90 milionů lidí v Evropě. Nicméně v roce 2015 se dle nás už skutečně nejedná o malou subkulturu, ale o hybnou SÍLU, jež svým lokálním jednáním a činy může v dohledné době změnit pravidla hry (společenského systému) na širší globální úrovni.

I. JAK POZNÁTE KULTURNÍHO KREATIVCE?

Kulturní kreativce jen těžko poznáte na první pohled. Nemají vyhraněný dress code nebo specifický účes, který by vám již z dálky napovídal, že jde o přívržence této subkultury. Na těchto věcech jim ve skutečnosti až tak nezáleží. To, čím jsou kulturní kreativci výjimeční, je jejich mindset. Poznáte je především na základě jejich rozhodnutí a činů. Čím jsou jejich rozhodnutí a činy výjimečné? Přece hodnotami, z kterých pramení.   Stává se vám někdy, že se rozhodnete pro alternativu, jež vás stojí více námahy, a přesto přináší méně osobního užitku? Možná vaše okolí označilo toto rozhodnutí jako nelogické nebo neekonomické… Přesto vám vaše rozhodnutí přináší větší spokojenost. Víte, že konáte dle hodnot, kterým věříte, a kdybyste se od nich odklonili, konali byste proti sobě… To pravděpodobně vypovídá o tom, že i vy patříte ke kulturním kreativcům. Kulturní kreativci konají v souladu se svým vnitřním přesvědčením i navzdory tomu, že se jejich rozhodnutí neshoduje s pohledem mas. Osobní užitek a prospěch není jediným motivem jejich konání. Svá rozhodnutí a činy formují na základě hodnot, s nimiž se ztotožňují. Tyto hodnoty jsou jejich vnitřním kompasem na cestě životem.

II. PROČ SE VYPLATÍ SEZNÁMIT SE S HODNOTAMI KULTURNÍCH KREATIVCŮ?

Když poznáte hodnoty kulturních kreativců, můžete na základě nich snadno dedukovat jejich postoj a rozhodnutí. A rovněž si můžete být jistí stálostí jejich názorů. Kulturní kreativci totiž nemění svá rozhodnutí při první možné příležitosti. Na každou nabídku nebo příležitost nahlížejí přes soubor hodnot, jež vyznávají.

III. HODNOTY KULTURNÍCH KREATIVCŮ

1. Cení si své svobody a autentičnosti.

Pro kulturního kreativce je svoboda klíčovou hodnotou. Nevnímá ji jako nějaký abstraktní ve vzduchu visící pojem. Naopak. Vnímá ji velice osobně a konkrétně. Svobodu chápe hlavně jako příležitost prožívat svůj život dle vlastních představ v nejrůznějších oblastech jako práce, životní styl, spotřebitelství, cestování, ale i osobní motivace nebo otázky víry a svědomí. Kulturní kreativci proto nemají problém svými činy obcházet zaužívané názory a společenská dogmata. Fakt nemají rádi, když se něco dělá proto, že se „to tak dělalo pořád“. Nazdvihují obočí, když se mají v životě rozhodovat tak, jak „se od nich očekává, že by se měli rozhodovat“. Takový přístup pro ně představuje popření svobody, které si tak cení. Ptají se – v práci, obchodě, v rozhovoru (i se sebou samými) – „proč bych to měl dělat, když mi to zkrátka nedává smysl…?“

2. Milují přírodu a rádi pečují o životní prostředí.

Kulturní kreativci si hluboce váží svého životní prostředí a pociťují vysokou potřebu jej chránit. Ochrana přírody a životního prostředí je součástí jejich životního stylu. Představuje pro ně kontinuální proces, nikoliv jednorázovou akci. Tato jejich vnitřní láska k přírodě se zrcadlí v způsobu jejich konání a rozhodování.

kult kreativ maju radi prirodu

Ochrana přírody a životního prostředí je součástí životního stylu kulturně kreativních lidí. Představuje pro ně kontinuální proces, nikoliv jednorázovou akci.

3. Jsou uvědomělými spotřebiteli.

Jelikož kulturní kreativci dbají na své životní prostředí, jsou ochotni připlatit si za potraviny z ekologického zemědělství. Nakupují a snaží se využívat převážně ekologické produkty (kosmetika, detergenty, produkty z rozložitelných materiálů). Přesto příslušníci této subkultury nemusí pocházet výlučně z vyšší společenské vrstvy.Motivem jejich spotřebitelských preferencí není jejich finanční zázemí. Tím motivem je touha chránit životní prostředí a uvědomění si globálního dopadu svých každodenních voleb.

Kulturního kreativce můžete snadno identifikovat třeba v supermarketu. Zkuste se dívat kolem sebe. Poznáte ho (nebo ji) třeba tak, že odmítne v obchodě další plastovou tašku. Nebo to může být někdo, kdo nepochopitelně dlouho studuje zcela nezajímavý obal čisticího prostředku ? Nebo na ně natrefíte na farmářských trzích – hledejte lidi s úsměvem od ucha k uchu ?

4. Informace vyhodnocují s ohledem na své životní prostředí a svou komunitu. 

Kulturní kreativci přemýšlí o všech informacích, které přijímají, v souvislostech. Přemýšlí o důsledcích svého jednání, konání, rozhodování. Rádi si zjišťují informace z různých zdrojů, vyhodnocují jejich detaily a čtou i mezi řádky. Masám se proto tyto jednotlivci jeví jako „rejpalové“. Když se konfrontují s tím, že jejich volba nemá příznivý dopad na životní prostředí nebo na jejich zdraví nebo osobní rozvoj, usilují o nápravu a poctivě hledají jinou alternativu.

5. Kulturním kreativcům „to“ není jedno.   

Z úst kulturních kreativců neuslyšíte frázi „je mi to jedno“. Jim totiž není jedno, jaké důsledky na životní prostředí a lidi kolem nich jejich konání bude mít. Ačkoliv jim není budoucnost naší společnosti a planety lhostejná, často si dělají starosti s aktuálním vývojem ekonomiky, politiky, kultury nebo jiných kult kreativci maju small businessesoblastí. Uvědomují si globální hrozby a často na ně i upozorňují. Pociťují touhu „něco“ s tím udělat. Nicméně tady povětšinou nekončí (což je další významná charakteristika kulturních kreativců). Raději začnou něco dělat v malém, než by neudělali nic. Proto je najdete provozovat různé „small businesses“, které jsou v souladu s jejich hodnotami a v nichž můžou projevit svou kreativitu a touhu něco nebo někoho změnit – např. kavárny, e-shopy, zajímavé kreativní blogy, fotografování a design, spirituální wellness aktivity jako jóga, Quigong, meditace atd.

6. Neustále prohlubují kvalitu svého vědomí.  

Sami sebe chápou jako součást většího celku. Cítí živé propojení s naší planetou. Uvědomují si, že nejsou odtrženi od tohoto pulzujícího organismu. Toto uvědomění vysvětluje jejich způsob jednání a rozhodování.

7. Spiritualitu chápou jako součást každodenního života. Na druhé straně se jim protiví náboženský fundamentalismus a tradicionalismus.

Přitom osobnostní a duševní růst je jednou z jejich životních priorit. Jsou to otevření lidé. Proto je velká šance, že je potkáte i na různých kurzech a akcích osobního a spirituálního rozvoje. Jsou otevření různým metodám a technikám, kterými můžou zkvalitnit prožívání svého života. Na své cestě životem usilují o budování vnitřního bohatství. Proto je často vystihuje charakteristika „Spiritual but not religious“.

Svůj život touží prožít na hlubší úrovni. Proto se intenzivně zajímají o osobní rozvoj a spiritualitu. Na druhé straně se jim z duše protiví náboženský fundamentalismus a obecně zkostnatělé pohledy na náboženství a duchovní život.

photo-1429277005502-eed8e872fe52

Svůj život touží prožít na hlubší úrovni. Proto se intenzivně zajímají o osobní rozvoj a spiritualitu. Na druhé straně se jim z duše protiví náboženský fundamentalismus a obecně zkostnatělé pohledy na náboženství a duchovní život.

8. Jsou aktivní optimisti anebo optimističtí aktivisti. 

Pocit hlubšího propojení je vede k touze přinášet řešení různých globálních problémů na lokální úrovni. Kulturní kreativci vynikají svou aktivitou. Pasivita a pesimismus jim není vůbec vlastní. Překážky chápou jako součást prosazování řešení, a proto se jimi nenechají odradit. Rádi pomáhají jiným lidem při prosazovaní hodnot, kterým sami věří. Nezištná pomoc je jim vlastní. Mnozí kulturní kreativci jsou aktivisti. Inklinují k dobrovolnictví doma nebo v zahraničí. Mnozí vedou lokální projekty s cílem revitalizovat své okolí a propojovat lidi s podobnými hodnotami.

9. Přinášejí inovativní řešení – přinášejí kulturní inovace. 

Kulturní kreativci rozhodně nejsou z těch, kteří by si neustále stěžovali. Tvoří opozici vůči notorickým kritikům a věčným pesimistům. Pozitivní myšlení je pro ně naprosto charakteristické! Nebaví je dokola jen kritizovat systém. O problémech rádi diskutují a hledají konstruktivní řešení. Jsou to tvůrci kulturních inovací. Na takových projektech spolupracují, ztotožňují se s nimi nebo je podporují. Spojují svůj optimismus, spiritualitu, globální vědomí a přenášejí je do akce. Proto jsou jejich projekty trvale udržitelné a mají smysluplnou vizi. K podnikavosti je vede srdce, nikoliv ego. Kulturní kreativci jsou často spirituální podnikatelé.

Kulturní kreativce nenajdete v hospodě opakovat stále dokola ty samé protipolitické fráze. Mnohem raději spolupracují, kooperují, přemýšlí nad konstruktivními nápady a hledají prospěšná řešení. Věří, že snahou o pozitivní jednání dosáhnou mnohem více než negativní kritikou systému.

10. Odpovědnost za svůj život převzali do svých rukou.

Kulturní kreativci vědomě rozhodují o podobě svého života a za svá rozhodnutí přijímají patřičnou odpovědnost. Proto je nenajdete v davu lidí lamentujících nad svým osudem. Z nepříznivé situace neobviňují svou rodinu, okolí nebo politickou stranu. S pokorou přijímají i méně příznivá období svého života. Chápou je spíš jako období, kterými si z jistého důvodu mají projít. Zároveň nezapomínají na své odhodlání rozhodovat o své práci, zdraví, životním stylu nebo finanční situaci. Jsou kreativní, a proto si všímají světa možností. Rozhodně to nejsou trpitelé, kteří se přesvědčují, že „jinak to nejde“.

11. Kreativita jako dar i prokletí kulturních kreativců.

Kulturní kreativci hodně tvoří, hodně vymýšlejí. Vyplývá to z jejich přirozeného zájmu o to, co se děje kolem nich i uvnitř nich samotných. Jejich kreativního ducha ale charakterizuje jedna zvláštnost. Chtějí svou kreativitu využívat v souladu se svým přesvědčením a hodnotami. Právě proto se množství kulturních kreativců neumí tak jednoduše „začlenit do systému“. Prostě jim to nedělá dobře… Necítí se komfortně při představě, že by osm a víc hodin denně měli svou (kreativní) energii odevzdat projektu nebo zaměstnavateli, kterému nevěří. Přes tuto hodnotovou bariéru se tak lehce neumějí přenést. Právě proto často nevydrží pracovat v mamutích korporacích. Peníze pro ně nejsou rozhodně primární motivací. Raději mají víc malých, ale vlastních projektů a aktivit, o nichž jsou přesvědčeni, že mají smysl. Proto je mezi kulturními kreativci množství freelancerů, drobných podnikatelů nebo lidí z třetího sektoru.

photo-1441716844725-09cedc13a4e7

Kulturní kreativci chtějí svou kreativitu využívat v souladu se svým přesvědčením a hodnotami. Právě proto se množství kulturních kreativců neumí tak jednoduše „začlenit do systému“.

BONUS: Kulturní kreativci „v utajení“.

Možná jsou to vaši kolegové. Ale vy to nepoznáte. Zejména kulturní kreativci „začátečníci“ se totiž často o svých hodnotách stydí mluvit na pracovišti. Myslí si, že by působili divně. Nebo prostě nevědí, jak se zapojit do konverzací, které jsou pro ně nezajímavé (víkendové příhody z hospody, nejnovější díly seriálů, nejvychytanější aplikace pro Android,…). A tak raději mlčí nebo si něco čtou…

Přesto se lehce prozradí. Třeba když se jich zeptáte, proč večer nejdou na party, a oni na vás vybalí, že se chystají na lekci akrojógy nebo jiného kurzu, o němž jste jakživ neslyšeli (pokud tedy taky nejste kulturní kreativci :-)). Nebo když vám řeknou, jak strávili dovolenou. Nebo když vidíte, co si čtou u oběda (a současně pomůže, když se podíváte na jeho/její oběd :)).

Zdroj: www.spiritualplanet.cz