Iniciácia do živej Zeme

Charles Eisenstein Většina lidí prošla nějakým druhem iniciace. Tím myslím krizi, která klade odpor tomu, co jste dosud znali a čím jste byli. Ze sutin následného kolapsu se rodí nová duše do nového světa. Společnosti také mohou procházet iniciací. To je právě to čemu změna klimatu vystavuje současnou globální civilizaci. Změna klimatu není jen „problém“, který můžeme vyřešit z perspektivy současného vládnoucího světového názoru a s ním spojených souborů řešení; změna klimatu nás vyzývá, ...
More

Umenie ako cesta sebapoznávania

LEKTORKA: TATIANA RAFAELA MAŤOVÁ CIELE KURZU Schopnosť vnímať a oceňovať krásu a následne ju vnášať do všetkých typov tvorivých činností predstavuje kľúč k uzdraveniu našej spoločnosti, pre ktorú je v stále vyššej miere charakteristický jednostranný dôraz na funkcionalitu. Výsledkom absencie krásy v našich životoch je nezáujem, apatia, neúcta k vyšším hodnotám a kĺzanie po povrchu javov okolo nás i v nás. Staroveký filozof Aristoteles, tvorca podnetného diela o umení, ktoré sa zachovalo pod ...
More

Aby deti napredovali, treba učiť inak, než doteraz!

Profesor Milan Hejný (80) patrí medzi matematické a pedagogické legendy. Jeho rukami prešli tisícky budúcich matematikov na Slovensku a v Česku, a jeho metóda učenia bude raz možno všade. Pochádzate z Martina, veľkú časť života ste učili v Bratislave, už roky však žijete a učíte v Prahe. Prečo ste odišli? Ušiel som pred Mečiarom, sedemnásť dní pred rozpadom republiky som sa stal občanom ČR. Čo je výhoda, lebo mám českú penziu, kým moja manželka má slovenskú. Vaša mama Naďa Hejná b...
More

Ako vybudovať udržateľné mesto?

Peter Ivanič Americký Burlington je prvým mestom na svete, ktoré sa blíži k nulovej spotrebe uhlíka. Jeho cestu k udržateľnosti pred viac než 30 rokmi započal neúspešný kandidát na prezidenta USA, Bernie Sanders. Americký Burlington (zdroj: Pixabay) “Nebola to žiadna veda,” hovorí pre projekt Svet Inak Bruce Seifer, ktorý bol kedysi členom vedenia Burlingtonu - mesta, ktoré sa pred desaťročiami rozhodlo, že dosiahne energetickú sebestačnosť a udržateľnosť. Ako to? “Spýtali sme sa...
More

Koniec filozofie

Zdeněk Neubauer "Od čias Heideggera (a vlastne už aj Hegela či Comta) sa vo filozofii paradoxne zdôvodňuje koniec filosofie. Európske myslenie sa dlhé roky pokúša porozumieť novej úlohe, pred ktorou stojí nové myslenie. Aké je miesto filozofie v našej dobe? A čím teda filozofia dnes je? Veď o filozofii a učiteľoch filozofie hovoríme i napriek tomu, že väčšina dnešných filozofov považuje tézu o konci filozofie za akúsi samozrejmosť." Túto otázku položil Vladislav Suvák z Prešovskej univerzi...
More

O živote bez odpadu

Rozhovor s propagátorkou života bez odpadu spravila Kateřina Winterová   Umíte si představit, že by se všechen odpad, který za rok vyprodukujete, vešel do jedné sklenice? Pro všechny z nás je to asi těžká představa, ať už se snažíme sebevíc recyklovat a nezamořovat planetu odpadky. Ovšem možné to je a živým důkazem toho je paní jménem Bea Johnson. Už několik let se svou rodinou praktikuje životní styl zvaný zero waste, tedy snaží se žít naprosto minimalisticky, především co se odpadů ...
More

Príbeh vedy a moderný svet

LEKTORI: EMIL VIŠŇOVSKÝ A EMIL PÁLEŠ   CIELE KURZU Výsledky vedy sa k študentom dostávajú zväčša v hotovej, učebnicovo-autoritatívnej podobe, pričom sa celkom stráca zo zreteľa samotný priebeh genézy poznania, jeho historická podmienenosť a možnosti ďalšieho vývoja. Takýto postup postačuje pri inžinierskom štúdiu, kde hlavným cieľom je len prevziať hotové poznatky a aplikovať ich v praxi. Doba, v ktorej žijeme, však pred univerzitné vzdelanie kladie vyšší cieľ: vychovať myšlienkovo slobo...
More

Klimatické zmeny: Prejavy, príčiny a možné východiská

LEKTORI: ALEXANDER AČ a JOZEF PECHO CIELE KURZU Dnešná moderná spoločnosť by pravdepodobne nikdy nedosiahla súčasnú mieru rozvoja a pokroku nebyť neobvykle stabilných klimatických podmienok, panujúcich od konca poslednej ľadovej doby, a rozsiahleho využívania lacnej energie, pochádzajúcej predovšetkým z fosílnych zdrojov – uhlia, ropy a zemného plynu. Vďaka fosílnym palivám a rozvoju špecializácie hospodárskych aktivít, ktorá priniesla kľúčové objavy v medicíne, ľudstvo v poslednom storo...
More

Príbeh ako cesta k sebapoznaniu a poznaniu sveta

LEKTORKA: XÉNIA ČINČUROVÁ   CIELE KURZU Na to, aby človek rozumel svetu v sebe i svetu okolo seba, a teda, aby mohol byť skutočným lídrom, nestačí disponovať informáciami. Schopný líder by mal byť v prvom rade dobrým „čitateľom“ faktov, ľudí a okolností, aby dokázal správne vyhodnocovať situácie a predvídať budúci vývoj. Informácie je potrebné interpretovať v hlbších a komplexnejších súvislostiach. Nadhľad, zrelá životná skúsenosť a prirodzená múdrosť v konaní a rozhodovaní, ktoré takúto...
More

Nové ekonomické a spoločenské paradigmy

LEKTOR: DAVID SULÍK   CIELE KURZU Svetom politiky a ekonomiky v súčasnosti prebieha veľká vlna zmien a otrasov zapríčinená viacerými vonkajšími aj vnútornými príčinami. Udalosti sa zrýchľujú a spoločenské napätie stúpa, no politici a experti stále neponúkajú systémové riešenia, pretože evidentne  nechcú meniť podľa nich dlhodobo úspešný model budovania spoločnosti založený na voľnom trhu, rastovom modeli ekonomiky a zastupiteľskej parlamentnej demokracií. Tento systém je vo všeobecno...
More