Cieľom projektu študentskej komunitnej záhrady Dobrá myseľ na PriFUK  je premeniť časť nevyužitej zelenej plochy v okolí fakulty na jedlú, multifunkčnú, esteticky pôsobivú záhradu vytvárajúcu priaznivé podmienky pre budovanie sociálnych vzťahov, sebarealizáciu a participáciu na udržiavaní a ďalšej kultivácii priestoru.