Naši študenti

Program Nový príbeh je otvorený všetkým študentom, učiteľom, manažérom, žurnalistom, ekológom, umelcom, vedcom alebo občianskym aktivistom, ktorých pohľad na svet je tak trocha „out-of-the-box“ a ktorí chcú svoje už nadobudnuté poznanie a prax obohatiť o nové netradičné perspektívy.

Keďže kurzy a workshopy svojim obsahom i radením tvoria kompaktný celok, našou prioritou je nájsť účastníkov, ktorí sú ochotní si pre tento program vytvoriť dostatok času a sú schopní ho absolvovať v celku, za jeden rok. Program je ale možné navštevovať i vo voľnejšom, 2-ročnom móde. V prípade záujmu a voľnej kapacity je jednotlivé kurzy a workshopy možné absolvovať aj samostatne. Všetky kurzy zároveň ponúkame  i v online forme, takže účasť je otvorená aj pre diaľkových študentov, ktorým prezenčná forma nevyhovuje.

Chceš sa rozvíjať, celostne vzdelávať a inšpirovať k rastu svoje okolie?

Smeruješ k uvedomelejšiemu a zodpovednejšiemu vzťahu k okolitému svetu i k sebe samému?

Ak rád/rada kladieš otázky, ktoré idú priamo ku koreňu vecí, a máš odvahu prichádzajúce odpovede vnášať priamo do života, ponúkaný program je pre Teba.

X