Škola pre budúcnosť

V rámci iniciatívy Škola pre budúcnosť pracujeme na založení strednej školy nového typu, ktorá by integrovala gymnaziálne kurikulum, umeleckú tvorivosť, osobnostný rozvoj a praktické zručnosti do celistvého príbehu podporujúceho občiansku participáciu a ekologickú integritu. Cieľom projektu je podporiť formovanie absolventa s citom pre jeho jedinečné životné poslanie, vnímanie sveta v jeho organickej jednote, ľudskú spolupatričnosť a vedomie spoluzodpovednosti za globálny vývoj.
Viac na: www.skolaprebuducnost.sk.

X