Čo ti štúdium prinesie?

Naším zámerom je podporiť formovanie kultúrne kreatívnych a osobnostne vyzretých ľudí, ktorí budú vo svojom pôsobení schopní iniciovať a realizovať pozitívne spoločenské zmeny reagujúce na výzvy 21. storočia. Čaká Ťa nezabudnuteľný rok plný nevšedných skúseností a vhľadov, počas ktorého získaš:

  1.    Rozhľad a nadhľad.

Človek dokáže konať inteligentne len v miere v akej rozumie tomu, čo sa okolo neho deje. Program je nadizajnovaný tak, aby účastníkom pomohol zásadným spôsobom rozšíriť a prehĺbiť ich pohľad na svet a ich miesto v ňom. Ponúka možnosť porozumieť svetu okolo nás i v nás v transdisciplinárnych súvislostiach. Otvára nové perspektívy schopné stimulovať individuálnu imagináciu a tvorivosť. Rozvíja chuť neustále objavovať a podporuje odvahu presahovať vlastné obmedzenia – práve tam, za hranicou známeho a možného na nás totiž čaká naše skutočné JA.

  1.    Základy organického dizajnovania.

Dôležitým predpokladom nášho prežitia v budúcnosti je naša schopnosť vedome vytvárať funkčné synergie s prírodným svetom. Účastníci si v priebehu programu osvoja hlavné princípy permakultúrneho dizajnu, pomocou ktorých budú schopní nadizajnovať permakultúrny projekt aplikovateľný na prostredie, v ktorom sa profesionálne realizujú.

  1.    Možnosť rozvinutia vlastnej vízie.

Účastníci s vášňou pre myslenie budú mať možnosť štúdium ukončiť prezentáciou teoretickej práce rozoberajúcej nimi zvolenú tému, ktorá sa ich počas štúdia dotkla. Dizajn a prezentácia permakultúrneho projektu predstavuje druhú, prakticky orientovanú možnosť ukončenia štúdia. V oboch prípadoch bude k dispozícii mentoring od zvoleného lektora.

  1.    Sieť ľudí.

Medzi najcennejšie prínosy štúdia patrí spojenie s kvalitnými ľuďmi, ktorí navzájom hodnotovo rezonujú a zdieľajú nielen víziu, ale aj chuť a nadšenie túto víziu vnášať do každodenne žitej reality. Spoločná 1-ročná cesta účastníkov a lektorov vytvára k utkaniu takejto siete mimoriadne stimulujúce podmienky.

  1.    Perspektívu inšpiratívneho zamestnania.

Pre ďalší rozvoj integrálneho impulzu v našom priestore je kľúčové založenie vzdelávacej inštitúcie, schopnej vytvárať bezpečné a stimulujúce prostredie umožňujúce v študentoch prebúdzať a rozvíjať ich vyšší ľudský potenciál. Účastníci nášho programu, ktorí pôsobia ako pedagógovia (alebo na toto životné poslanie ašpirujú), sa môžu zapojiť do projektu Škola pre budúcnosť, ktorého cieľom je v Bratislave založiť novú, integrálne orientovanú strednú školu, slúžiacu ako funkčný prototyp vzdelávacej inštitúcie budúcnosti. Viac informácií na www.skolaprebuducnost.sk.

X