Obsah programu

Prebudiť v človeku víziu a zapáliť vášeň pre jej realizáciu je možné len prostredníctvom nových myšlienok a hodnôt vyživujúcich autentickú tvorivosť. Iba takto sýtená tvorivosť dokáže vzdelávanie premeniť tak, aby každá myšlienka a každý nový poznatok v človeku rozvíjali nielen vedomie hlbokého spojenia s ním samotným, ale aj vedomie rovnako hlbokého spojenia so svetom. A presne to dnes potrebujeme. Odvážnych vizionárov spojených so zdrojom vlastnej kreativity i s celkom, ktorí toto jemné vnútorné puto dokážu zhmotňovať do podoby nového systému hodnôt a spoločenských štruktúr zodpovedajúcich nárokom našej dnešnej doby.

 

Na cestu poznávania seba i sveta sa vydávame prostredníctvom kurzov, workshopov a programov zasadených v troch základných oblastiach:

 

– Psychosofia približuje princípy vnútorného rastu jednotlivca v kontexte vývoja komplexných systémov.

 

– Sociosofia podporuje integrálne pochopenie vzťahov medzi životom jednotlivca a kultúrnou, politickou a ekonomickou sférou.


– Ekosofia rozvíja umenie spolužitia medzi ľudským a prírodným svetom založené na symbióze a hlbokom pochopení procesov prebiehajúcich vo veľkom reťazci života.

 

Kurzy

 1. Príbeh ako cesta k sebapoznaniu a poznaniu sveta
  KTO: Xénia Činčurová
  KEDY: september – november 2019
 2. Klimatické zmeny: Prejavy, príčiny a východiská
  KTO: Alexander Ač & Jozef Pecho
  KEDY: september – november 2019
   
 3. Kultúra a evolúcia vedomia: Cykly tvorivosti v živote civilizácie KTO: Vlado Lobotka
  KEDY: november 2019 – január 2020
   
 4. Nové ekonomické a spoločenské paradigmy 
  KTO: David Sulík
  KEDY: november 2019 – január 2020
 5. Príbeh západnej mysle: Z oduševnelého kozmu k odčarovanému svetu
  KTO: Vlado Lobotka
  KEDY: február – apríl 2020
   
 6. Úvod do permakultúry: Organický dizajn a udržateľná budúcnosť
  KTO: Jozef Fekiač & Václav Petráš
  KEDY: február – apríl 2020
   
 7. Nový príbeh: Integrálne vízie pre nové milénium
  KTO: Vlado Lobotka
  KEDY: apríl – jún 2020
   
 8. Tanec archetypov: Stredoveký obraz sveta vo svetle vedy
  KTO: Emil Páleš
  KEDY: apríl – jún 2020

Workshopy

 1. Životný mýtus: Cesty k sebe cez hranice s neznámom
  KTO: Martin Nawrath, Kamila Bolfová & Slávek Keprt
  KEDY: september 2019
   
 2. Budúcnosť sveta: Dystópia, utópia alebo protópia
  KTO: Gaudenz Assenza
  KEDY: október 2019

 1. ???
 2. Vedomé mužstvo a ženstvo: Premeny mužsko-ženských rolí v kontexte výziev našej doby
  KTO: Janka Vaculčiaková & Petr Hadač
  KEDY: december 2019
 3. Vedomé rodičovstvo: Výchovou k integrite detí i rodičov
  KTO: Kamila Němečková
  KEDY: január 2020
 4. Embodifulness: Všímavosť voči vedomiu tela ako cesta k celistvosti
  KTO: Katarína Fojtíková
  KEDY: február 2020
 5. Zero waste a cirkulárna ekonomika: Cesta k dobrovoľnej skromnosti a minimalizmu
  KTO: Lucia Grigová, Ivana Maleš & Petra Slezáková
  KEDY: marec 2020
 6. Dizajn komunitných záhrad: Zelená renesancia v mestách a na školách KTO: Jozef Fekiač & Václav Petráš
  KEDY: apríl 2020
 7. Spiritualita a jej premeny v čase: Cesty osobného a kolektívneho vývoja
  KTO: Kamila Němečková
  KEDY: máj 2020
 8. Bdelosť, súcit a meditácia vhľadu
  KTO: Roman Miesler
  KEDY: jún 2020

júl – Prezentácia projektov a záverečných prác absolventov

X