Program Nový príbeh

Ako dosiahnuť to, aby ľudí myšlienky mobilizovali k činu?

Čo je potrebné na to, aby sa podporovatelia udržateľného spôsobu života popri recyklovaní a výmene auta za bicykel stávali ľuďmi s podobným zápalom a vnútorným odhodlaním ako Gréta Thunberg?

Aby aktivisti v oblasti vzdelávania, kultúry, technológií či vedy nevyhoreli skôr než sa ich snaha meniť veci k lepšiemu stane novou skutočnosťou?

Aby majitelia firiem a vrcholoví manažéri dokázali vytvárať slobodné, kreatívne a férové prostredie pre svojich zamestnancov?

Čo je potrebné na to, aby sme sa ako jednotlivci aj ako celá spoločnosť boli schopní pozdvihnúť vyššie, k novému tvorivému rozmachu?

Ako vytvoriť podmienky pre celospoločenskú renesanciu?

Odpoveď na tieto otázky nie je jednoduchá. Kľúčom je vzdelávanie.

Na najprogresívnejších školách môžeme v posledných desaťročiach vidieť snahy o posun smerom k interdisciplinarite a budovanie mostov medzi vzdelávacou a občianskou sférou. Rastie tiež povedomie o význame vzdelávania pri podpore udržateľného spôsobu života. Vzhľadom k vážnosti našej globálnej situácie ale k týmto zmenám dochádza príliš pomaly a nekoordinovane. To, čo je potrebné, je nový kultúrny príbeh, ucelený a zmysluplný pohľad na svet, ktorý by dokázal spojiť všetky inšpiratívne impulzy podporujúce vyšší ľudský potenciál do podoby silného prúdu prinášajúceho pozitívnu zmenu.

Náš 1-ročný program Nový príbeh, ktorý otvárame v septembri 2019, vychádza v ústrety práve tejto potrebe.  

Učiteľom a manažérom, ktorí chcú vzdelávať nové generácie či viesť firmy a inštitúcie spôsobom vedúcim k zmysluplnej budúcnosti ponúkame integrovanú sústavu kurzov a workshopov, ktoré približujú komplexné súvislosti stojace na pozadí veľkých výziev dnešnej doby. Program slúži ako základ pre dizajn spoločenského systému budúcnosti a zároveň rozvíja teoretické aj praktické kompetencie kľúčové pre harmonický vzťah ľudského a prírodného sveta.  

X