Podmienky štúdia

Program Nový príbeh je otvorený všetkým študentom, učiteľom, žurnalistom, ekológom, umelcom, vedcom alebo občianskym aktivistom, ktorých pohľad na svet je tak trocha „out-of-the-box“ a ktorí chcú svoje už nadobudnuté poznanie a prax obohatiť o nové netradičné perspektívy.

Štúdium je rozložené do 1-ročného študijného cyklu, v priebehu ktorého študenti absolvujú 8 kurzov a 10 workshopov. Kurzy budú prebiehať v týždňovej frekvencii, workshopy vo frekvencii raz za mesiac. Štúdium začína v septembri 2019 a končí v júni 2020, prezentáciou vlastného projektu, prostredníctvom ktorého si účastníci vzdelávania otestujú svoje schopnosti premieňať teóriu na prax.  

Keďže kurzy a workshopy svojim obsahom i radením tvoria kompaktný celok, našou prioritou je nájsť účastníkov, ktorí sú ochotní si pre tento program vytvoriť dostatok času a sú schopní ho absolvovať v celku, za jeden rok. Program je ale možné navštevovať i vo voľnejšom, 2-ročnom móde. V prípade záujmu a voľnej kapacity je jednotlivé kurzy a workshopy možné absolvovať aj samostatne. Všetky kurzy zároveň ponúkame  i v online forme, takže účasť je otvorená aj pre diaľkových študentov, ktorým prezenčná forma nevyhovuje.

Chceš sa rozvíjať, celostne vzdelávať a inšpirovať k rastu svoje okolie? Smeruješ k uvedomelejšiemu a zodpovednejšiemu vzťahu k okolitému svetu i k sebe samému? Ak rád/rada kladieš otázky, ktoré idú priamo ku koreňu vecí, a máš odvahu prichádzajúce odpovede vnášať priamo do života, ponúkaný program je práve pre Teba.

 

Poplatok za celý program je 500€ (cena pokrýva lektorné, nájom vyučovacích priestorov a administratívu spojenú s programom). 

Študenti, ktorí majú záujem len o účasť na špecifických kurzoch a workshopoch môžu za každý kurz a workshop platiť samostatne. Poplatok za jeden kurz je 60 € (30€ v prípade online účasti), poplatok za jeden workshop je 40 € (nie je možné absolvovať online).  

 

V prípade akýchkoľvek nejasností nás neváhaj kontaktovať. Radi Ti odpovieme na všetky otázky spojené so štúdiom.

 

(formulár na otázky)

 

Ak Ťa naša ponuka zaujala, vyplň prihlasovací formulár. Prihlasovanie končí 30. júna.

 

(formulár)