Obsah programu

Program otvárame v septembri 2019.

 

Kurzy

september, október, november 2019

  1. Klimatické zmeny: Prejavy, príčiny a východiská (A. Ač, J. Pecho)
  2. Nové ekonomické a spoločenské paradigmy (D. Sulík)

 

Workshopy

september – Životný mýtus: Cesty k sebe cez hranice s neznámom (M. Nawrath, K. Bolfová)

október – Budúcnosť sveta: Dystópia, utópia alebo protópia (G. Assenza)

 

Kurzy

– november, december, január 2019/20

  1. Príbeh ako cesta k sebapoznaniu a poznaniu sveta (X. Činčurová)
  2. Kultúra a evolúcia vedomia: Cykly tvorivosti v živote civilizácie (V. Lobotka)

 

Workshopy

november Vedomé mužstvo a ženstvo: Premeny mužsko-ženských rolí v kontexte výziev našej doby (J. Vaculčiaková & P. Hadač)

december – Vedomé rodičovstvo: Výchovou k integrite detí i rodičov (K. Němečková)

 

Kurzy

Február, marec, apríl 2020

  1. Príbeh západnej mysle: Z oduševnelého kozmu k odčarovanému svetu (V. Lobotka)
  2. Úvod do permakultúry: Organický dizajn a udržateľná budúcnosť (J. Fekiač & V. Petráš)

 

Workshopy

január – Embodifulness: Všímavosť voči vedomiu tela ako cesta k celistvosti (K. Fojtíková)

február – Zero waste a cirkulárna ekonomika: Cesta k dobrovoľnej skromnosti a minimalizmu (L. Grigová, I. Maleš, P. Slezáková)

marec – Dizajn komunitných záhrad: Zelená renesancia v mestách a na školách (J. Fekiač & V. Petráš)

 

Kurzy

– apríl, máj, jún 2020

  1. Tanec archetypov: Stredoveký obraz sveta vo svetle vedy (E. Páleš)
  2. Nový príbeh: Integrálne vízie pre nové milénium (V. Lobotka)

 

Workshopy

apríl – Spiritualita a jej premeny v čase: Cesty osobného a kolektívneho vývoja (K. Němečková)

máj – Bdelosť, súcit a meditácia vhľadu  (R. Miesler)

jún – Prezentácia projektov a záverečných prác absolventov