Vízia a misia

Ak sa pozrieme na dnešné vzdelávanie vrcholiace univerzitným štúdiom, len ťažko by sme si mohli predstaviť väčší kontrast medzi želaným a reálnym stavom. Dnešné vzdelanie z veľkej časti celkom stratilo schopnosť pozitívne vplývať na svet. Namiesto vzdelania pôsobiaceho zušľachťujúcim spôsobom na svet vidíme skôr svet, so všetkými jeho nedostatkami, pôsobiť na vzdelávanie.

Cieľom činnosti Inštitútu Gaia je obnoviť pôvodnú funkciu vzdelávania ako brány vedúcej človeka k uvedomelejšiemu a zodpovednejšiemu vzťahu k okolitému svetu i k sebe samému.  Miesto dnes bežného vzdelávania, poplatného najmä ekonomickým záujmom a mechanického memorovania encyklopedických dát odtrhnutých od skutočného života, chceme ponúkať vzdelávanie schopné v človeku prebudiť a kultivovať jedinečné tvorivé sily, schopnosť celostne myslieť a vedome konať. Popri práci venovanej vnútornému sebarozvoju chceme vytvárať priestor pre témy približujúce rozsah, hlbšie príčiny i celkové smerovanie globálnych posunov, ku ktorým v dnešnej dobe vo všetkých oblastiach dochádza. Len spojením týchto dvoch rozmerov totiž možno hľadajúcemu človeku sprostredkovať nielen potrebné morálne kvality, ale aj poznanie umožňujúce orientáciu v mnohovrstvových spoločenských výzvach a vedomú účasť na ich tvorivom prekonaní.