Permakultúra: Za hranice udržateľného života

LEKTOR: JOZEF FEKIAČ

 

CIELE KURZU

Mnoho ľudí si začína uvedomovať neudržadeľnosť spôsobu života dnešnej spoločnosti a tak sa posledné roky v stále vyššej miere rozvíja debata o trvalej udržateľnosti. Tá so sebou prináša mnoho čiastkových riešení, ktoré však situáciu v konečnom dôsledku nijako nezlepšujú (tzv. greenwashing). Ako teda rozoznať udržateľné riešenia od tých neudržateľných? Ako takéto riešenia uplatniť vo svojom živote? A je vôbec udržateľnosť samotná tou konečnou métou, na ktorú sa ako spoločnosť snažíme dostať? Ako sa priblížiť tvorivému rozvoju? Permakultúra ako nástroj na hľadanie udržateľných a tvorivých celostných riešení ponúka odpovede na väčšinu z týchto otázok.

 

OBSAH KURZU

Študent sa počas kurzu oboznámi so základnými etickými piliermi permakultúry ako cesty k udržateľnosti a za jej hranice. Oboznámi sa s typmi problémov, ktoré sa permakultúrny prístup snaží riešiť, ako aj so spôsobom myslenia vedúcim k týmto riešeniam. Oboznámi sa so základnými technikami, ako znížiť svoju uhlíkovú stopu a prispieť k ceste k udržateľnosti v rôznych životných kontextoch. Kurzu sa zúčastnia hostia, ktorí sa venujú permakultúre v rôznych oblastiach. Počas kurzu sa uskutoční lekcia povzbudzujúca pozorovacie schopnosti účastníkov, rovnako i jedna praktická lekcia priamo v teréne. Účastníkom bude umožnené a budú nabádaní zúčastniť sa i praktických stretnutí organizovaných lektorom kurzu.

 1. O permakultúre – definície a etika
 2. Prečo permakultúra? – kontext vzniku a potreby permakultúry, problémy poľnohospodárstva a ekosystému, prístup k riešeniam, za hranicami udržateľnosti
 3. Princípy a techniky permakultúry – spôsob premýšľania o prírodných systémoch, systematický prístup k udržateľnosti
 4. Zdroje, odpady, energie – minimalizácia vstupov, minimalizácia a spracovanie odpadov, úspora a získavanie energie, práca s vodou
 5. Permakultúra v záhrade – techniky pestovania zeleniny a trvaliek, jedlý les a lesná záhrada, agrolesnícto, kompostovanie, hosť
 6. Cesta jedla – ekologická produkcia jedla, lokálne potraviny a transport, etický prístup k zvieratám, spôsob stravovania a ekológia
 7. Komunita – život na dedine vs. život na samote, dôležitosť spájania, cielená komunita, alternatívne meny, komunitou podporované poľnohospodárstvo, hosť
 8. Mesto – mesto a ekológia, pestovanie potravín v meste, mestské včely, komunitné záhrady, balkónové záhrady, hosť
 9. Sit spot – technika nezaujatého pozorovania
 10. Širšie súvislosti – bioregionalizmus, angažovanosť, globálne sieťovanie
 11. Praktická časť – realizácia permakultúrnych prvkov v blízkosti miesta konania kurzu
 12. Príklady zo SR / ČR, negatívne skúsenosti a pozitívna inšpirácia, ľudská permakultúra, ekonomika, hosť

 

LITERATÚRA

Fukuoka, M. (2007). Revolúcia jednej slamky. Alter-Nativa.
Hemenway, T. (2009). Gaia’s Garden: A Guide to Home-Scale Permaculture. Chelsea Green Publishing.
Holmgren, D. (2002). Permaculture: Principles and Pathways beyond Sustainability. Holmgren Design Services.
Krčma, L. A.; Petrová M. T. (2013). Moje přírodní zahrada. Herausgeber und Verleger.
Mollison, B. (2012). Úvod do permakultúry. Alter-Nativa.
Mollison, B. (1988). Permaculture: A Designers‘ Manual. Tagari Publications.
Nagy, E. (2015). Manuál ekologickej výstavby. Alter-Nativa.
Rasper, M. (2014). Urban Gardering – Zahrady ve měste. Dauphin.
kolektív autorov (2011). Letem světem permakultury. Permakultura (CS). Zborník.
Vlašínová, H. (2006). Zdravá zahrada. ERA group.
Whitefield, P. (1996). Permakultura v kostce. Synergie.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *