PRÍBEH ZÁPADNEJ PSYCHÉ: Od oduševnelého kozmu k odčarovanému vesmíru

LEKTOR: VLADIMÍR LOBOTKA

5

CIELE PREDMETU

Náš dnešný pohľad na svet sa zrodil približne pred 500 rokmi, v mysliach brilantných priekopníkov novovekej civilizácie – Koperníka, Keplera a Galilea – a napriek tomu, že so sebou priniesol množstvo pozitív v podobe bezprecedentného nárastu individuálnej autonómie a rovnako bezprecedentného kvantitatívneho nárastu poznatkov a možností prakticky vo všetkých empiricky orientovaných oblastiach ľudskej činnosti, tento monumentálny posun smerom vpred so sebou priniesol aj množstvo problematických aspektov. V materialisticky orientovanom kozmologickom rámci, v ktorom absentuje akákoľvek stabilná základňa pre duchovné, morálne a estetické hodnoty, sa človek veľmi ľahko stáva obeťou utilitárneho uvažovania redukujúceho všetky ľudské motivácie na prízemný egoizmus. V odčarovanom svete plnom objektov je všetko dovolené a nič nebráni tomu, aby aj tie najväčšie skvosty nášho kultúrneho a prírodného dedičstva neboli premenené na prostriedky patologickej konzumnej spotreby. Cieľom tohto kurzu je študentom sprostredkovať tak hlbšie pochopenie pohľadu na svet tvoriaceho vnútornú identitu západnej civilizácie, ako aj hlbšie porozumenie pozadia našej súčasnej globálnej situácie.

 

OBSAH PREDMETU

Svetonáhľad, ktorý človek zastáva, predstavuje omnoho viac než len spôsob, akým sa pozerá na svet. Svetonáhľad ovplyvňuje nielen kvalitu nášho vzťahu k druhým ľuďom, prírode či okolitému svetu, ale aj k nám samotným. Vstupuje do nášho najhlbšieho vnútra, kde určuje medze nášho vnímania, ako aj to, či niečo považujeme za skutočnosť alebo ilúziu a zároveň vychádza smerom von, kde tvorí našu vonkajšiu skutočnosť a formuje možnosti, ktoré nám svet ponúka. Na čom je postavený náš moderný pohľad na svet? Dokážeme si predstaviť, že niektoré aspekty nášho videnia sveta sú už vo svojich základoch hlboko problematické, a že tak ako v prípade stredovekého presvedčenia, že Zem je stredom vesmíru, aj niektoré dnes samozrejmé predpoklady o povahe sveta a skutočnosti ešte len čakajú na svoje prekonanie? Čo ak nielen dnešná morálna, sociálna a ekologická kríza, ale aj naša existenčná úzkosť a rastúca izolovanosť v medziľudskej oblasti nejakým spôsobom súvisia práve s našim videním sveta? V snahe o zodpovedanie týchto otázok si spoločne prejdeme hlavnými križovatkami kultúrneho vývoja západnej civilizácie, a postupne, reflexiou svetonáhľadových perspektív typických pre obdobie antiky, stredoveku a novoveku, si ukážeme, ako historicky došlo k prijatiu dnešného obrazu sveta s jeho pozitívami aj negatívami. Zároveň si jasne pomenujeme základné princípy, na ktorých by mohol byť vystavaný nový, na empatii a inkluzivite založený pohľad na svet.

 

 1. Dve paradigmy dejín
 2. Platón a transcendentný svet ideí
 3. Aristoteles, imanencia a obnovenie rovnováhy
 4. Helenistická doba a novoplatonizmus
 5. Kresťanstvo a jeho vnútorné kontrasty
 6. Kauza Origenes
 7. Zánik antického a zrod kresťanského sveta
 8. Scholastika a spor o univerzálie
 9. Renesancia, reformácia a kopernikánsky obrat
 10. Racionalizmus a romantizmus ako dva póly novovekého pohľadu na svet 1
 11. Racionalizmus a romantizmus ako dva póly novovekého pohľadu na svet 2
 12. Za postmodernú myseľ

 

ZÍSKANÉ KOMPETENCIE

Kurz študentom sprostredkuje hlbšie porozumenie subtílnym procesom činným na pozadí globálnej krízy a zároveň im ukáže ako v ideách, ktoré k nim v rôznej forme prichádzajú, vnímať reálne sily formujúce kultúrne a spoločenské štruktúry.

 

LITERATÚRA

Povinná

Tarnas, R.: Vášeň západnej mysle, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2015

Odporúčaná

Abram, D.: Kouzlo smyslů – Vnímání a jazyk ve více než lidském světě. DharmaGaia, 2013.
Capra, F.: Tkáň života – Nová syntéza mysli a hmoty. ACADEMIA, 2004.
Capra, F.: Skryté súvislosti. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2010.
Capra, F. Bod obratu. DharmaGaia. 2002
Grof, S.: Psychologie budoucnosti, Argo, 2014.
Grof, S.: Kosmická hra, Práh, 2013.
Kirchhoff, J.: Vykoupení přírody a přirozenosti – Podněty pro kosmický obraz člověka a základy duchovní ekologie. Malvern, 2012.
László, E.: Věda a ákášické pole – Integrální teorie všeho. Pragrma, 2005.
László, E., Grof, S., Russell, P.: Revoluce vědomí. Carpe Momentum, 2013.
Russell, P.: Od vědy k bohu – Fyzikova cesta do mystéria vědomí. Dybbuk, 2008.
Russell, P.: Okno v čase. Dybbuk, 2011.
Sheldrake, R.: Teorie morfické rezonance. Elfa, 2002.
Sheldrake, R.: Nevysvětlené fenomény lidské mysli, Pragma, 2014.
Sheldrake, R.: Mylné domněnky vědy, Fontána, 2014.
Walsh, R., Vaughanová, F.: Cesty k přesažení ega – Transpersonální vize, Triton, 2011.
Wilber, K: Stručná historie všeho. Triton, 2010.

 

Kurz bude bývať každý utorok o 19.00 (začiatok 19. februára 2018) v Kabinete pomalosti (Nová Cvernovka, Račianska 78).

Kapacita prezenčného štúdia je 20 ľudí. Online účasť je neobmedzená.

Účastnícky poplatok za celý kurz (12 stretnutí) je 60 EUR (v prípade online účasti 30 EUR).

Pre registráciu a viac informácií píšte na: info@institutgaia.sk

 

2 thoughts on “PRÍBEH ZÁPADNEJ PSYCHÉ: Od oduševnelého kozmu k odčarovanému vesmíru

 1. slavomir dzvonik píše:

  Dobry den. Co to znamena online ucast?

  1. Vladimír Lobotka píše:

   Milý Slavomír, prezenčné stretnutia budú v živom prenose vysielané cez aplikáciu Zoom, ktorá záznam zároveň nahrá pre prípad, že by nejaký účastník kurzu mal absenciu. 😉

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *