Budúcnosť našej civilizácie je priamo závislá na budúcnosti vzdelávania.

Cieľom Inštitútu Gaia je obnoviť pôvodnú funkciu vzdelávania ako brány vedúcej človeka k uvedomelejšiemu a zodpovednejšiemu vzťahu k okolitému svetu i k sebe samému.  Namiesto dnes bežného vzdelávania, v ktorom dominujú krátkodobé ekonomické záujmy a mechanické memorovanie encyklopedických dát odtrhnutých od skutočného života, ponúkame vzdelávanie schopné v človeku prebudiť a kultivovať jedinečné tvorivé sily, schopnosť celostne myslieť a vedome konať. Popri práci venovanej vnútornému sebarozvoju vytvárame priestor pre témy približujúce rozsah, hlbšie príčiny i celkové smerovanie veľkých globálnych výziev, pred ktorými dnes vo všetkých oblastiach stojíme. Poznanie umožňujúce orientáciu v mnohovrstvových spoločenských výzvach a morálnu vôľu k ich aktívnemu prekonávaniu totiž možno hľadajúcemu človeku sprostredkovať len prácou na kultivácii vlastného charakteru a rozvojom kontextuálneho myslenia.

Program Nový príbeh

Učiteľom a spoločenským inovátorom ponúkame sústavu kurzov a workshopov, ktoré približujú komplexné, transdisciplinárne súvislosti stojace na pozadí veľkých výziev dnešnej doby. Program slúži ako základ pre vedomý dizajn spoločenského systému budúcnosti a zároveň rozvíja individuálne praktické kompetencie, ktoré sú kľúčové pre harmonický vzťah ľudského a prírodného sveta.Učiteľom a spoločenským inovátorom ponúkame sústavu kurzov a workshopov, ktoré približujú komplexné, transdisciplinárne súvislosti stojace na pozadí veľkých výziev dnešnej doby. Program slúži ako základ pre vedomý dizajn spoločenského systému budúcnosti a zároveň rozvíja individuálne praktické kompetencie, ktoré sú kľúčové pre harmonický vzťah ľudského a prírodného sveta.

Read more
Lobotka Vladimir

Lobotka Vladimir

Sample Title

Sample Description

Sample Title

Sample Title

Sample Title

Sample Description

Sample Title

Sample Title

Sample Title

Sample Description

Kontakt

 

Tešíme sa na odozvu záujemcov o štúdium a zároveň pozývame k spolupráci:

 

    • ideovo a hodnotovo spriaznených odborníkov, ktorí by sa chceli stať členmi lektorského tímu;

 

    • verejne činné osobnosti schopné na spoločenskej úrovni podporovať a propagovať našu snahu;

 

    • študentov so záujmom o spoluprácu s Inštitútom Gaia alebo o písanie obsahovo rezonujúcej bakalárskej, magisterskej alebo doktorandskej práce;

 

  • spriaznené organizácie so záujmom o spojenie síl pri realizácii projektov orientovaných na inovatívne vzdelávanie.

 

 

Contact form will be displayed here. To activate it you have to set the "contact form shortcode" parameter in Customizer.