„Faktom je, že naša planéta nepotrebuje viac úspešných ľudí. Zúfalo však potrebuje viac mierotvorcov, liečiteľov, obnovovateľov, rozprávačov príbehov a milovníkov života. Potrebuje ľudí, ktorí vedia, ako žiť. Potrebuje ľudí s mravnou odvahou a ochotou bojovať za svet, ktorý bude obývateľný a ľudský. A tieto kvality majú len málo spoločného s úspechom tak, ako ho bežne definujeme.“

– David W. Orr

Cieľom Inštitútu Gaia je obnoviť pôvodnú funkciu vzdelávania ako brány vedúcej človeka k uvedomelejšiemu a zodpovednejšiemu vzťahu k okolitému svetu i k sebe samému.  Miesto dnes bežného vzdelávania, v ktorom dominujú krátkodobé ekonomické záujmy a mechanické memorovanie encyklopedických dát odtrhnutých od skutočného života, ponúkame vzdelávanie schopné v človeku prebudiť a kultivovať jedinečné tvorivé sily, schopnosť celostne myslieť a vedome konať. Popri práci venovanej vnútornému sebarozvoju vytvárame priestor pre témy približujúce rozsah, hlbšie príčiny i celkové smerovanie veľkých globálnych výziev, pred ktorými dnes vo všetkých oblastiach stojíme. Poznanie umožňujúce orientáciu v mnohovrstvových spoločenských výzvach a morálnu vôľu k ich aktívnemu prekonávaniu totiž možno hľadajúcemu človeku sprostredkovať len prácou na kultivácii vlastného charakteru a rozvojom kontextuálneho myslenia.