Budúcnosť našej civilizácie je priamo závislá na budúcnosti vzdelávania a tá spočíva predovšetkým v našej schopnosti včas rozlíšiť a pružne integrovať nové myšlienky a hodnoty, schopné v ľuďoch prebudiť autentickú tvorivosť. Práve takáto rýdza tvorivosť totiž dokáže výučbu po formálnej aj obsahovej stránke premeniť tak, že každá myšlienka, každý nový poznatok, v človeku organicky rozvíjajú nielen vedomie hlbokého, bytostného spojenia s ním samotným, ale aj vedomie rovnako hlbokého spojenia so svetom. A presne to dnes potrebujeme. Odvážnych vizionárov, ktorí sú spojení so zdrojom vlastnej kreativity i s celkom a dokážu toto jemné vnútorné puto zhmotňovať do podoby nového systému hodnôt a spoločenských štruktúr zodpovedajúcich nárokom našej dnešnej doby.